Nedtelling mot ny rektor ved UiO

- Det er fjerde gang Universitetet i Oslo velger ny rektor ved direkte valg, sier Trond Tveit Selvik. Selvik er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av rektorvalget.Resultatet av rektorvalget skal være klart klokka 22 i kveld. Da vil vi vite om UiOs neste rektor blir Eivind Osnes eller Arild Underdal.

Valgstyrets sekretær, Trond Tveit Selvik med studentenes forhåndsstemmer i urnen til venstre og en valgurne for ansatte ved Universitetet i Oslo.
Foto: Ståle Skogstad

- Ordningen med direkte valg av rektor ved Universitetet i Oslo ble innført i 1992, i første omgang for tilsatte ved Universitetet i Oslo. Siden valget i 1998 har denne ordningen også innbefattet studentene, forteller Trond Tveit Selvik, personalsjef ved UiO og sekretær for valgstyret.

Rundt lunsjtid på valgdagen møter vi Tveit Selvik ved valgurnen for universitetets tilsatte. - Siste frist for å avgi stemme er klokken 16.00. De aller fleste av de ansatte stemmer gjennom posten, men noen er sent ute og kommer hit, forteller Tveit Selvik.

17. september ble stemmesedlene til de ansatte sendt ut. Studentene stemmer gjennom urnevalg 4., 5. og 8. oktober. Tveit Selvik forteller at arbeidet med å sjekke stemmene opp mot manntallet er i full gang.

Studentene har fått større innflytelse under rektorvalget
- Det akademiske kollegium har fastsatt at stemmene til de vitenskapelig tilsatte skal telle 58 prosent, de teknisk/administrativt tilsatte 17 prosent og studentene 25 prosent. Studentenes stemmeandel har fått to prosent mer vekt på bekostning av de vitenskapelig tilsatte siden forrige valg, opplyser han.

Etter klokken 16.00 samles alle stemmesedlene i tiende etasje i Administrasjonsbygningen. Her vil stemmene til studenter, vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte bli talt opp i tre forskjellige rom. I løpet av kvelden vil det bli klart hvem av de to kandidatene som blir ny rektor ved Universitetet i Oslo. - Det er stor spenning knyttet til utfallet av valget, men det knytter seg også spenning til valgdeltakelsen. I 1998 deltok 56,68 prosent av de vitenskapelig ansatte, 47,59 prosent av de teknisk/administrativt ansatte og 9,54 prosent av studentene, forteller Selvik.

Urnevalg

I vestibylen i Sophus Bugges hus overvåker Arnhild Grønvik og Åshild Lunde studentenes stemmeavgivning. De er begge studenter ved Det historisk-filosofiske fakultet. - Vårt inntrykk er at langt flere studenter stemmer nå enn ved valget til Studentparlamentet i forrige uke, sier Grønvik. Lunde mener årsaken er at mange studenter oppfatter rektorvalget som det viktigste.

Trine Lise Lindahl er grunnfagsstudent ved Historisk institutt. - Jeg stemmer på Underdal, røper hun og sier at årsaken til dette er at han er den kandidatene studentpolitikerne på HF-fakultetet synes er best. - Jeg har ikke hatt tid til å sette meg grundig inn i de to kandidatenes synspunkter og program, men stoler på studentpolitikerne. Deres hovedargument er at Underdal er den av kandidatene som er mest lydhør overfor studenter, sier Lindahl.

Emneord: Rektorvalget Av Grethe Tidemann
Publisert 8. okt. 2001 16:43 - Sist endret 10. des. 2008 15:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere