UiO hudfletter NUFU-program

UiO-ledelsen kommer med sterk kritikk av Universitets- og høyskolerådets nye program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU). Programmet, som ble vedtatt forrige måned, skal gjelde for årene 2002-2006. "Et alvorlig tilbakeslag for institusjonenes Nord-Sør-engasjement" heter det i brevet til Universitets- og høyskolerådet.

- UiO er urolig for NUFU-programmets framtid, heter det i brevet fra rektor Kaare R. Norum (bildet) og universitetsdirektøren.

I et fyldig brev, undertegnet rektor Kaare R. Norum og assisterende universitetsdirektør, Inger Stray Lien, tar UiO kraftig til motbør mot det nylig vedtatte NUFU-programmet for de neste fem årene. I brevet rettes kritikken særlig mot det som oppfattes som programmets manglende bredde, generelle "frys"-vedtak for tidligere prioriterte samarbeidsregioner og manglende kvalitetssikring.

- Svekket troverdighet

"NUFU står igjen med svekket troverdighet, og UiO er urolig for programmets fremtid. Mangel på tydelige kriterier, langsiktighet og forutsigbarhet skaper problemer for seriøse forskere og institusjoner, noe som igjen rammer institusjoner i Sør særlig hardt. Resultatet er nedbygging av nettopp de miljøer en skal støtte seg til i det videre Nord-Sør-arbeid, noe som vil kunne skade individuelle og institusjonelle relasjoner mellom Nord og Sør i lang tid framover," heter det i brevet.

Skal styrke forskningen i Sør

Målsettingen til NUFU er å styrke forskningskompetansen i land i Sør gjennom akademisk samarbeid. Programmet er finansiert gjennom en avtale mellom NORAD og Universitets- og høyskolerådet på drøyt 60 millioner kroner årlig. I tillegg kommer omfattende egenfinansiering fra norske læresteder. Til den tredje NUFU-perioden har forskerne kommet med 141 framlegg om samarbeid mellom universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Styret har gitt tilsagn om 254 millioner kroner over en femårsperiode. Det er satt av 20 prosent til en ny søknadsrunde neste år. Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU) er sekretariat for NUFU-styret. UiO har for den neste perioden søkt om godt over 210 millioner kroner til 36 prosjekter.

Halvering av antall prosjekter

I brevet fra UiO, som er datert 5. oktober, pekes det på at NUFUs styre har valgt en modell med få og store prosjekter, noe som betyr at en rekke prosjekter som holder svært god kvalitet har falt ut. 49 prosjekter er gitt muligheten til å styrke sin faglige kompetanse gjennom samarbeid med norske fagmiljøer. Det betyr en halvering fra 99 i forrige periode. De innvilgede prosjektene er spredt over hele 26 institusjoner i 16 utviklingsland, hvorav 90 prosent i Afrika. I brevet vises det til at 1/5 av den totale NUFU-bevilgningen er gitt til ett universitet, nemlig Makerere University i Uganda.

"Programmets manglende bredde vil bidra til en nedbygging av mange gode fagmiljøers kompetanse og engasjement i forskningssamarbeid mellom Nord og Sør, og man kan ikke forvente at disse vil komme tilbake i neste søknadsrunde," heter det i brevet.

NUFU forklarer den sterke reduksjonen i antall prosjekter med at det ikke er kommet noen økning i den generelle NUFU-bevilgningen slik styret forventet. UiO peker på sin side på at UD/NORAD ikke har gitt noen signaler om at de økonomiske rammene for programmet ville øke. De fleste av prosjektene kunne la seg gjennomføre selv med vesentlige kutt, mener UiO. "UiO beklager at NUFUs styre ikke valgte det alternative forslag som ble lagt fram under NUFUs møte, hvor nettopp generelle kutt åpnet for større bredde," står det i brevet til Universitets- og høyskolerådet.

Plutselige "frys"-vedtak

NUFU-styret har valgt å stoppe flere pågående prosjekter i Mellom-Amerika og i Palestina. Begrunnelsen er vanskene med forskningssamarbeidet i disse regionene.
- Det er nær umulig å drive NUFU-samarbeid med institusjoner som ikke fungerer eller i områder der det er krig, som i Palestina, heter det i en pressemelding fra NUFU.

UiO kritiserer NUFU-styret for at generelle "frys"-vedtak for prioriterte områder først kommer opp under den endelige søknadsbehandlingen, og dermed " ... endrer betingelsene dramatisk for en lang rekke institusjoner og fagmiljøer som allerede har lagt ned store ressurser i NUFU-samarbeid - faglig, institusjonelt og økonomisk".

- Sjokkert

"NUFU gir underlige signaler til våre palestinske samarbeidspartnere når man uten forvarsel trekker seg ut av videre samarbeid, til dels med uklare begrunnelser," heter det i brevet fra UiO, hvor det også vises til at Mellom-Amerika og Palestina er definert som hovedsamarbeidsregioner i den nye NUFU-avtalen som ble signert i år.

UiO har gjennom mange år samarbeidet med flere palestinske universiteter. Samarbeidet omfatter både forskning og studentutveksling. Det medisinske fakultet ved UiO har samarbeidet med Institutt for samfunnsmedisin ved det anerkjente Birzeit-universitetet på Vestbredden siden 1989.
Instituttets direktør, Rita Giacaman, sendte 10. oktober et brev til Universitetet i Oslo, hvor hun uttrykker sin skuffelse over at samarbeidsprosjekter med palestinske forskningsmiljøer nå stopper opp.

"Jeg ble, som dere vel skjønner, sjokkert over denne nyheten. Denne beslutningen går på tvers av all logikk: man trekker ikke støtten når samarbeidsparneren trenger den som aller mest," heter det i brevet fra direktøren. Hun appellerer til UiO om hjelp til slik at denne avgjørelsen blir omgjort.

Emneord: Internasjonalisering, Nord-Sør-samarbeid Av Trine Nickelsen
Publisert 24. okt. 2001 16:37 - Sist endret 10. des. 2008 16:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere