Sterk kritikk av byggingen av Nytt Rikshospital

Byggingen av det nye Rikshospitalet kom skjevt ut allerede før start. Planleggerne bommet grovt på fremdrift, arealbehov og kostnader, fastslår eksperter som har evaluert sykehus-prosjektet, melder Norsk Telegrambyrå. I 1992 vedtok Stortinget en totalkostnad for prosjekt Nytt Rikshospital på vel 2,8 milliarder kroner. Sluttkostnaden kom opp i nesten 6 milliarder kroner.

Ballettoppvisning under åpningen av nytt Rikshospital høsten 2000.
Foto: Martin Toft

Nå har Prosjekt- og teknologiledelse i samarbeid med Deloitte & Touche, Scanteam AS og SINTEF Unimed evaluert prosjekt Nytt Rikshospital på oppdrag fra Arbeid- og administrasjonsdepartementet.

De konkluderer med at investeringskostnadene var "lite realistiske gitt arealrammen og gjennomføringstida for utbyggingen". Prosjektørene kritiseres også for at kostnadsoverslaget, som var basert på en sammenligning med andre sykehus, ikke tok hensyn til at det nye Rikshospitalet ville ha en betydelig annen funksjon, større omfang av høyteknologimedisin og mer krevende pasienter enn sykehusene det var sammenlignet med.

Dramatisk feiloppfattelse

Byggingen av det nye sykehuset var beregnet til å ta fem og et halvt år, med innflytting i mars 1997. Først i mai 2000 kunne det Nye Rikshospitalet tas i bruk.
Evalueringsgruppen karakteriserer utarbeidelsen av prognoser for tid og kostnad ved prosjektet som "meget mangelfulle", og bruker sterke ord i sin karakteristikk av gjennomføringen av prosjektet, melder NTB.

"Prosjektet var i perioden 1996-2000 preget av ubevisst kostnadsformørkelse, på grunn av dramatisk feiloppfattelse av gjenstående arbeid. Dette førte igjen til at tidsprognosene ble fundamentalt gale", heter det i rapporten.
Prosjektet var i perioden 1998 til 2000 i en "kaotisk tilstand", og mange beslutninger ble basert på antagelser i stedet for faktisk informasjon, heter det.

Emneord: Økonomi, Rikshospitalet
Publisert 8. nov. 2001 14:04 - Sist endret 10. des. 2008 15:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere