Startvansker for Holocaust-senteret

Det er ennå uvisst når Holocaust-senterets styre vil komme sammen til sitt første, konstituerende møte, etter at Kollegiet vedtok å utvide styret med ett medlem for å gi plass til en studentrepresentant.

Holocaust-senteret skal etableres i Villa Grande
Foto: Ståle Skogstad

Stiftelsen "Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteters stilling i Norge" skulle hatt sitt første konstituerende styremøte på Villa Grande mandag denne uken. Dette møtet er nå utsatt inntil videre.

- Bakgrunnen for utsettelsen er at de mosaiske trossamfunn er skeptiske til å utvide stiftelsens styre med én representant fra universitetet, sier prorektor Rolv Mikkel Blakar. Han har ledet arbeidsgruppen som for to år siden fikk i oppdrag å forberede opprettelsen av senteret.

Arbeidsgruppen la på Kollegiets møte 20. februar fram forslag til stiftelseserklæring og forslag til sammensetning av stiftelsens styre med representanter fra de mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsminoritetet og Universitetet i Oslo.

- Inkonsekvent

Det var etter et benkeforslag at Kollegiet vedtok å utvide styret med ett medlem for å gi plass til en studentrepresentant.
- Benkeforslag, om de er aldri så positive og sympatiske, blir ofte ikke problematisert og balansert i en komplisert helhet, påpeker Blakar. Han viser til at Kollegiet vedtok reglementet for stiftelsen der det blant annet heter at alle vedtektsendringer skal godkjennes av de mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim.

- Da sier det seg selv at det var inkonsekvent å vedta endringer i forslaget fra arbeidsgruppen uten en gang å konsultere de mosaiske trossamfunn.

I dialog

Blakar understreker at de mosaiske trossamfunn ikke har noe imot studentrepresentanter. - De er tvert imot interessert i å få med studenter i arbeidet, men er skeptiske til å utvide antall representanter fra universitetet. De betrakter altså studentene som en naturlig del av UiOs samlede representasjon.

Rolv Mikkel Blakar, som representant for arbeidsgruppen, representanter for de mosaiske trossamfunn og studentrepresentantene fører nå samtaler. - Vi ønsker å finne fram til et akseptabelt forslag til løsning av den situasjonen som er oppstått, og som kan legges fram for Kollegiet på neste møte, sier Blakar.

Stiftelsens styre (personlig varamedlem i parentes)

Professor Irene Levin (forstander Julius Paltiel), professor Enhart Lorenz (forsker Rolf Golombek), psykolog Berit Reisel (overlege Rolf Kirschner), generalsekretær Britt Strandlie Thoresen (cand.philol. Lena Larsen), førsteamanuensis Knut Aukrust (førsteamanuensis Kari Vogt), professor Bernt Hagtvet (professor Karsten Hundeide), professor Per Ole Johansen (professor David Hellholm) og professor emeritus Nils Johan Lavik (professor Øyvind Baune).

Emneord: Villa Grande Av Trine Nickelsen
Publisert 6. mars 2001 14:52 - Sist endret 10. des. 2008 15:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere