Tiden skrus tilbake i Urbygningen

Urbygningen skal tilbakeføres til slik den var for 150 år siden. Prosjekteringsarbeidet pågår nå for fullt. I oktober starter den omfattende restaureringen som vil ta omkring to år.

Restaureringen av Universitetets urbygning tar til i oktober.
Foto: Ståle Skogstad

Arbeidet med Urbygningen er ifølge Riksantikvaren den viktigste restaureringsprosessen som foregår i Norge i dag. Etter års venting er prosjekteringsarbeidet nå i full gang. Endelig - for i det som er landets eldste bygning for høyere utdanning og forskning, skreller murpuss og maling av, er det konstatert sprekker i grunnstrukturen og det originale inventaret er nedslitt og noen steder ødelagt.
- Arkitekt og tekniske konsulenter vil i løpet av denne måneden levere et forprosjekt som skal danne grunnlag for hvilken økonomisk ramme Statsbygg skal be Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om. Det er antydet at restaureringen av Urbygningen vil koste 120 millioner kroner, forteller seniorarkitekt ved Teknisk avdeling, UiO, Helga Sagsveen.

Lang ventetid

Restaureringen av universitetets bygninger øverst på Karl Johan stoppet opp i 1994. Da stod Biblioteksbygningen (Domus Bibliotheca) og østre fløy av Midtbygningen (Domus Media) ferdige. Urbygningen var ferdig prosjektert, men det ble ikke bevilget penger. Siden den gang har bygningen vært tema i behandlingene av statsbudsjettene, men det var først i fjor at det ble øremerket to millioner kroner til forberedende grunnundersøkelser. På Statsbudsjettet for i år er det satt av 20 millioner kroner til det grundige forprosjektet som nå pågår.

Mistet sin karakter

- Under prosjekteringen for seks år siden, ble det lagt mest vekt på brukernes behov. Men nå tenker vi motsatt, nemlig at funksjonene må tilpasse seg bygningen, sier Sagsveen. I årenes løp har Urbygningen innvendig mistet mye av sin karakter. Store rom er blitt delt opp i mindre rom med kontorfunksjoner. - Nå vil vi røske ned lettveggene som er satt opp og ta tilbake de store rommene. Når bygningen er ferdig restaurert, kommer fakultetsadministrasjonen ved Det juridiske fakultet derfor til å sitte i åpne kontorlandskap. I kjelleren vil det bli kollokvierom, PC-stuer og studentareal.

Urbygningen rommer Universitetets gamle festsal, en av landets aller fineste saler som også har vært brukt som stortingssal.
- Gamle Festsal, forrommene til festsalen og den store møtesalen, samt rektors gamle kontor, forværelset og ekspedisjonen, vil få en ren museal karakter, sier Sagsveen.

Fredet bygning

Urbygningen er den av universitetets gamle bygninger er mest antikvarisk intakt, og derfor også underlagt de største restriksjonene.
- Bygningen er såkalt administrativt fredet. Riksantikvaren må gi dispensasjon for enhver forandring. Dette skaper naturlig nok mye ekstraarbeid for oss, sier prosjektleder i Statsbygg Atle Sørby til Uniforum. - Men vi har fruktbar dialog med Riksantikvaren. Blant annet foregår det en løpende diskusjon om hvordan tekniske anlegg skal organiseres i bygningen.

Arbeidene i gang i oktober

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) foretar nå undersøkelser av alle vegger, dekorasjoner og malte flater. - Vi ønsker å få vite hva som er det opprinnelige. Finnes det dekor under eksisterende maling?

Det pågår også forundersøkelser når det gjelder råte. - Gulvene i bygningen hviler på bjelker som er festet på ytterveggene. Nå blottlegger vi bjelkeendene som er festet i murverket. Det har vært vannlekkasjer som har ført til råteskader, men vi vet ikke ennå omfanget av disse skadene. Det vil bli avklart i løpet av de nærmeste ukene, sier Sørby.

Han roser det gode samarbeidet med brukerne ved Det juridiske fakultet. - Ombyggingen betyr ulemper. Fakultetssekretariatet og deler av undervisningen må flyttes ut under byggeperioden. Vi har som målsetting å komme i gang i oktober i år, med litt forbehold om mulige vanskeligheter. Arbeidet vil kunne ta nærmere to år.

Restaureringen av Midtbygningens vestre fløy og Aulaen vil ikke settes i gang før Urbygningen er ferdig restaurert. Annerledes er det imidlertid med aula-toalettene. Disse restaureres parallelt med arbeidene i Urbygningen.

UiO mer bevisst

Grunnsteinen til universitetsbygningene ble lagt ned i 1841 og arbeidet med å reise dem tok mer enn ti år. - Det å sitte med sentrumsbygningene en svært alvorlig arv å forvalte. Disse representerer noe av det aller ypperste av forrige århundres arkitektur. Vi er generelt blitt mer bevisst de antikvariske verdiene som universitetets eldre bygninger representerer og er opptatt av å få tilbake noen av de kvalitetene bygningene hadde opprinnelig, påpeker Sagsveen.

Hun forteller at UiO jobber med å fremme resten av Midtbygningen som byggetrinn to i forlengelse av restaureringen av Urbygningen. - Vi er svært ivrige etter å få restaurert Aulaen. Foreløpig mangler pengene. Jeg håper vi ikke må vente seks nye år på en bevilgning. Det kan vi ikke akseptere, sier Sagsveen.

Emneord: Urbygningen Av Trine Nickelsen
Publisert 6. feb. 2001 21:30 - Sist endret 10. des. 2008 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere