Nyheter fra 2009

Publisert 18. des. 2009 15:38

UiO-professorane Ørjan Martinsen og Sverre Grimnes har starta verdas første og einaste vitskaplege tidsskrift for faget bioimpedans. Det elektroniske tidsskriftet Journal of Electrical Bioimpedance (JEB) publiserte sin første artikkel den 3. desember

Publisert 18. des. 2009 14:11

NTNU har fått momsfritak på vitenskapelig utstyr til bidragsforskning. – Over tid vil dette ramme alle forskermiljøer ved UiO som bruker dyrt utstyr. Det er vanskelig å argumentere for at en maskin bør stå hos oss, når det blir 25 prosent dyrere å plassere den her enn ved NTNU, påpeker Øystein Prytz, forsker ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Publisert 18. des. 2009 13:04

Et ekspertutvalg skal gi råd om hvordan de forskningspolitiske målene skal nås. UItvalget, som ble oppnevent i statsråd i dag,  skal ledes av Jan Fagerberg som er professor på TIK-senteret ved UiO. Forskningsminister Tora Aasland imøteser nå forskningens resultater, skriver Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Publisert 16. des. 2009 16:14

Rundt 40 prosent av tannlegestudentene som har svart på en undersøkelse, rapporterer om trakassering i studietiden. – Vi beklager dette sterkt, verken studenter eller ansatte skal oppleve slikt hos oss. sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i ei pressemelding. – Tallene er høyere enn jeg fryktet, sier hovedverneombud Mette Børing til Uniforum.

Publisert 16. des. 2009 10:23

Rekrutteringssystemet ved HF fører til at internasjonale studenter ikke når opp i konkurransen om doktorgradsstipender, hevder stipendiat Georg Kjøll. – Til de ”frie stipendene” har vi en tendens til å rekruttere stipendiater med mastergrad fra UiO, samtykker forskningsdekan ved HF Mette Halskov Hansen.

Publisert 16. des. 2009 09:29

Et utvalg med representanter for de største universitetene i landet har sett på mulighetene for å unngå stemplingsuret. Én utvei er å definere forskere som ”særlig uavhengige”. Andre vitenskapelige må kanskje finne seg i å stemple.

Publisert 14. des. 2009 13:48

Nye undersøkelser viser store forskjeller mellom Norge og Sverige i oppfatningen av årsakene til klimaendringer. Det er fortsatt langt igjen før den norske befolkningen har kunnskap og holdninger som fører til klimavennlige handlinger, melder Synovate og CICERO Senter for klimaforskning ved UiO i en pressemelding.  

Publisert 11. des. 2009 15:28

Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus (OUS) underskreiv i dag ein samarbeidsavtale. – Oslo universitetetssykehus er truleg vår aller viktigaste samarbeidspartnar, sa universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe før ho og OUS-direktør Siri Hatlen signerte avtalen.  

Publisert 10. des. 2009 13:44

Regjeringa kjem ikkje til å avgjera plasseringa av nytt kulturhistorisk museum før etter årsskiftet. Det får Uniforum opplyst i Kunnskapsdepartementet.  

Publisert 10. des. 2009 11:51

Medisinprofessor Terje Lømo ved UiO er utnemnd til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden for det banebrytande, vitskaplege arbeidet sitt. Hovudargumentet til Hans Majestet Kong Harald V for denne utnemninga er Terje Lømos oppdagingar innanfor nevrobiologi.  

Publisert 9. des. 2009 15:38

Irans øvste leiar, ayatolla Ali Khamenei er blitt utnemnt til Årets diktator 2009. Han vann nettrøystinga blant studentar  på Universitetet i Oslo og BI. Rundt 200 personar deltok då namnet på vinnaren blei kunngjort på Universitetsplassen i ettermiddag.  

Publisert 9. des. 2009 14:02

Norske skoleelevers prestasjoner i matematikk og fysikk har gått markant tilbake de siste årene. Samtidig er det færre elever som velger fordypning i disse fagene. Det går fram av den internasjonale undersøkelsen TIMSS Advanced 2008 som ble presentert i dag.

Publisert 9. des. 2009 11:12

Studentar og akademikarar i Iran demonstrerer denne veka på nytt mot presteregimet. Dei blir møtte med tåregass og arrestasjonar. – Det er viktig at studentar og akademikarar i andre land viser solidaritet med dei, seier menneskerettsaktivisten og UiO-forskaren Mahmood Amiry-Moghaddam til Uniforum. 

Publisert 7. des. 2009 15:41

– Å gi råd til forskarar som skal søkja pengar frå EU og å kartleggja alle dei internasjonale samarbeidsavtalane til fakultetet, blir dei viktigaste oppgåvene våre, fortel Julia Ferkis, som er tilsett som den første leiaren for Seksjon for internasjonalisering ved Det medisinske fakultetet.  

Publisert 4. des. 2009 16:06

Universitetet i Oslo kunne i dag presentera sin nye grafiske profil. – Apollonseglet frå 1835 er framleis med, men det er blitt raudt, og streken er gjort tydelegare slik at den er betre tilpassa webben, seier Hanne Utigard som er grafisk designar i Informasjonsavdelinga.  

Publisert 3. des. 2009 12:39

IT-forskinga ved Universitetet i Oslo kjem på førsteplass i Norden, sjetteplass i Europa og på 49.-plass i verda på den prestisjetunge rankinglista til Shanghai Jiao Tong-universitetet i Kina. – Dette er utruleg kjekt, seier Morten Dæhlen som leier Institutt for informatikk.

Publisert 3. des. 2009 10:29

UiO skal satsa endå meir på internasjonalisering. – Det kan betra omdømmet vårt som eit leiande, internasjonalt universitet, og det vil føra til at me kan trekkja til oss dei flinkaste forskarane og studentane, trur viserektor Doris Jorde, som er rektoratet sin ”utanriksminister”.  

Publisert 2. des. 2009 13:36

FNs neste klimatoppmøte starter mandag 7. desember. Den norske regjeringen har ambisiøse mål. – Det skorter ikke på regjeringens vilje til å satse på fornybar energi. Problemet er at realfagsmiljøene som skal ta det store steget, systematisk er bygd ned over de siste femten årene, hevder instituttlederne Einar Sagstuen og Svein Stølen og ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 2. des. 2009 11:27

I korridoren mellom de østgående og de vestgående linjene på Jernbanetorget T-banestasjon henger tjueni store fotografier fra Universitetet i Oslo.

Publisert 2. des. 2009 09:57

De aller fleste har et eller annet å lære om språk, ifølge UiOs webredaktør Hildegunn Lunden. Nå kan du lære av de beste: Arne Torp, Svein Lie og Eric Papazian utgjør ekspertpanelet i UiOs nye språkforum på nettet.

Publisert 1. des. 2009 14:28

Muslimske studenter og ansatte får lov til å bruke en gymnastikksal til fredagsbønn. Dette ble konklusjonen på dekanmøtet 25. november. Dekanene Hans Petter Graver og Trygve Wyllers innvendinger var fundert på en misforståelse.