Nyheter fra oktober 2009

Publisert 2. nov. 2009 17:16

Universitetet i Oslo kommer på 65. plass på en rangering av verdens universiteter utarbeidet av Shanghai Jiao Tong universitetet i Kina. Dette er en plass ned fra i fjor. I Europa ligger UiO på 18. plass og i Norden er det nummer tre etter Københavns Universitet og Karolinska Institutet i Stockholm, står det i ei pressemelding fra UiO.

Publisert 30. okt. 2009 10:10

Torskens genom er nå ferdig kartlagt. Og det er en ekte lofottorsk som har fått æren av å åpne ballet. Norge og forskere fra UiO er nemlig først ute med å kartlegge arvestoffet til en fisk som har stor økonomisk betydning, skriver forskning.no i dag.  

Publisert 29. okt. 2009 13:32

Forskerforbundets hovedstyre sa nylig et klart nei til tidsregistrering for forskere. Nå vil ikke fagforeningen si et ord om saken. Universitets- og høyskolerådet skulle etter planen gi en felles uttalelse sist uke, men har utsatt saken for å innhente ”mer informasjon”.  

Publisert 28. okt. 2009 13:28

Universitetet i Oslo skal no kartleggja risikoen ved alle laboratoria sine. Det gjer viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe klart etter at ein rapport frå selskapet Safetec dokumenterer svikt og dårlege rutinar ved bruk av farlege kjemikaliar på Biologisk institutt.  

Publisert 27. okt. 2009 14:53

– Den beste ideen min fekk eg ein gong eg sat på toalettet heime. Det er vanskeleg å tenkja seg korleis det skal passa inn i eit tidsregistreringsskjema, seier stipendiat Carl Henrik Knutsen på Institutt for statsvitskap ved UiO. Uniforum har fylgd han nokre dagar for å finna ut korleis eit forskarliv er.  

Publisert 27. okt. 2009 14:23

Er det mulig å glede seg over endring? Det ønsker HMS-koordinator Jorulf Brøvig Silde at du skal få svar på under Arbeids- og læringsmiljødagen på UiO fredag 30. oktober. Da kan du også i regi av Bedriftsidrettslaget koble av med både innebandy, yoga, bordtennis og jogging, melder HMS-seksjonen og Bedriftsidrettslaget i ei felles pressemelding.

Publisert 26. okt. 2009 14:09

Eit samla kulturhistorisk museum på Bygdøy vil vera både det beste og det billegaste alternativet. Det er konklusjonen til selskapet Metier og Møreforsking som på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet har laga ei ekstern kvalitetssikring av ulike alternativ for lokalisering av eit framtidig kulturhistorisk museum. - Regjeringa vil ta ei endeleg avgjerd i haust, opplyste forskingsminister Tora Aasland i ettermiddag.

Publisert 26. okt. 2009 12:16

Frå hausten 2011 skal Observatoriet kunna brukast som eit klasserom i naturvitskap og vitskapshistorie for alle sjuandeklassingar i Oslo. Det foreslår ei arbeidsgruppe leiidd av universitetslektor Nils Voje Johansen. Universitetsstyret tar endeleg stilling til saka.  

Publisert 22. okt. 2009 16:32

Frå 1. januar 2010 blir dagens ti institutt på Det medisinske fakultetet slått saman til tre storinstitutt. Samanslåinga er ein konsekvens av etableringa av Oslo universitetssykehus. – Me vil koma i mål til nyttår, meiner prosjektleiar Edvard Hauff.  

Publisert 22. okt. 2009 14:36

Kongsberg-gruppen er invitert til å holde foredrag om utviklingen av rakettvåpenet Joint Strike Missile på universitetets største informatikkarrangement. Flere ansatte ved instituttet er kritiske. – Så lenge studentene følger våre grunnleggende verdier, blander jeg meg ikke inn i programmet, uttaler instituttleder Morten Dæhlen.  

Publisert 21. okt. 2009 12:59

– Eg synest me fekk formidla det me ville, seier HR-direktør Anita Sandberg etter at planen for arbeids- og læringsmiljøundersøkinga på Det odontologiske fakultetet blei presentert på eit allmøte for dei tilsette og studentane tysdag 20. oktober.  

Publisert 21. okt. 2009 09:26

I 2008 brukte UiO 104 millioner kroner på kjøp av eksterne tjenester. NTL-nestleder Sten Morten Henningsmoen etterlyser mer åpenhet om hvor pengene er blitt av. – Vi anser det ikke som hensiktsmessig å lage en detaljert oversikt over alle innkjøp, svarer økonomidirektør Marianne Mancini.

Publisert 21. okt. 2009 09:10

Iranere i Norge føler seg misforstått og feilplassert av norske medier, ifølge sosiolog Sharam Alghasi. Gjennom sin ferske doktoravhandling oppfordrer han mediene til selvrefleksjon.

Publisert 20. okt. 2009 18:04

– Er omdømmet til UiO viktigare enn å ha omsorg for dei kvinnene som er blitt utsette for overgrep ved UiO? spør NTL-leiar Ellen Dalen etter utsegnene til universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i NRK førre veke. – Omsynet til tilsette og studentar går framfor omdømmet i denne saka, understrekar Bjørneboe og viserektor Ragnhild Hennum.

Publisert 20. okt. 2009 10:33

Nils Johan Lavik fekk utdelt UiOs menneskerettspris under ein seremoni i Gamle festsal i Urbygningen måndag 19.oktober. Han får prisen for det langvarige engasjementet og arbeidet sitt for flyktningar i Noreg.  

Publisert 15. okt. 2009 14:03

Skikkethetsnemndene ved landets universiteter og høyskoler ble etablert for å luke ut uskikkede studenter. Siden 2006 har nemndene ved de tre største universitetene i landet kun hatt én sak til behandling siden 2006, skriver Universitetsavisa.  

Publisert 15. okt. 2009 10:23

Fleire og fleire vitskaplege artiklar blir publiserte elektronisk i opne, tilgjengelege nettidsskrift. Torsdag 22. oktober kl. 18.00 inviterer Vitskapsakademiet til debatt med professor i rettsinformatikk, Jon Bing som innleiar. – Då håpar me at alle interesserte vil ta turen til Drammensveien 78 for å høyra kva Jon Bing har på hjarta, fortel professorane Anne-Brit Kolstø og Erik Boye frå UiO og Radiumhospitalet.

Publisert 14. okt. 2009 16:35

– Jeg synes dette var tøft gjort, sier førsteamanuensis Jørn Hurum i en kommentar til at han er blitt tildelt Forskningsrådets formidlingspris på 250 000 kroner. Prisen blir delt ut på Forskningsrådets festaften i Konserhuset i kveld.  

Publisert 14. okt. 2009 15:37

– Forslaget om å innføra tidsregistrering for forskarar er ufatteleg dumt og kan kosta staten langt meir i lønnsutgifter enn i dag. Det seier Øyvind Østerud og Dag Harald Claes, som er instituttleiar og nestleiar ved Institutt for statsvitskap. Dei fryktar for framtida til dei tverrfakultære studieprogramma, om det blir innført tidsregistrering.  

Publisert 14. okt. 2009 12:56

– Det er den beste staden for norsk forsking. Noreg har grunn til å vera stolt over Senter for grunnforsking, seier vitskapleg leiar Gro Steinsland. Uniforum har besøkt forskarparadiset i Vitskapsakademiet i Oslo.

Publisert 13. okt. 2009 16:42

– UiO-rektor Ole Petter Ottersen bør vera nøgd med at Universitetet i Oslo får fleire studieplassar og at det blir satsa på forskingsfeltet han kjem frå. Det sa forskingsminister Tora Aasland då ho presenterte tala frå Kunnskapsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for neste år.  

Publisert 13. okt. 2009 12:41

– Vi hadde forventet å få flere ressurser, men ender faktisk opp med et reelt kutt i basisbudsjettet, uttaler rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen. Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen deler Ottersens  skuffelse.

Publisert 13. okt. 2009 11:56

UiO får i overkant av fire milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2010. Samlet setter regjeringen av 23,6 milliarder til forskning og utvikling. Administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet utpeker forskning på fornybar energi til budsjettvinner.