Nyheter fra februar 2009

Publisert 6. mars 2009 13:10

Vassing i jukselava. Gummiføtter på sandstrand. Illeluktende akkar som prehistorisk dyr. Filmtriksene er mange i den råferske UiO-filmen om Hovedøya.

Publisert 26. feb. 2009 15:41

– Det er betre om 20 prosent av ei løyving går til korrupsjon, så lenge resten av pengane går til investeringar i Afghanistan. Det sa FNs spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide på ”Frukost med Bernt” på SV-fakultetet i formiddag.

Publisert 25. feb. 2009 15:35

Arne Bjørlykke er tilsett som ny direktør for Naturhistorisk museum ved UiO. Det bestemte Universitetsstyret i går. Han kjem frå ei stilling som seniorforskar ved Noregs Geologiske Undersøking i Trondheim, der han tidlegare var administrerande direktør. – Det blir spennande å få vera med på å utvikla Tøyen, eit område heile Oslo er opptatt av, seier Bjørlykke til Uniforum.  

Publisert 24. feb. 2009 17:36

Arnved Nedkvitne er sagt opp som professor i mellomalderhistorie ved Universitetet i Oslo. Det er klart etter at Universitetsstyret mot to stemmer vedtok å oppretthalda oppseiinga frå fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultetet frå 16. juni i fjor. Det får Uniforum opplyst hos kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum. – Eg hadde håpa på ei anna avgjerd, seier Nedkvitne til Uniforum.  

Publisert 24. feb. 2009 10:32

– Eg tjuvlas gresk og esperanto i norsktimane på gymnaset, medan eg pugga swahili i fritida, fortel Kjell Magne Yri. Han er Noregs fremste ekspert på etiopiske språk. Men han byrja karrieren som bibelomsetjar.  

Publisert 23. feb. 2009 14:27

Personalsaka mot mellomalderprofessor Arnved Nedkvitne, framlegget til eksterne kandidatar i Universitetsstyret og tilsetting av ny direktør ved Naturhistorisk museum er dei tre store sakene på møtet til Universitetsstyret i morgon. Alle desse tre sakene blir handsama bak stengde dører.  

Publisert 20. feb. 2009 17:21

I morgon skal Universitetsstyret avgjera om Arnved Nedkvitne skal få sparken frå stillinga som professor i mellomalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). I dag går etikkprofessor Jan Helge Solbakk (biletet) og professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln ut i Uniforum og forsvarar Nedkvitne. Dei får støtte frå professorane Bernt Hagtvet, Kristian Gundersen, Arne Johan Vetlesen og Unni Wikan.  

Publisert 19. feb. 2009 14:43

UiO stod åleine for meir enn 40 prosent av auken på 214 doktorgradar i Noreg i 2008. I heile landet blei det gjennomført 1244 doktorgradar. Det er altså 214 fleire enn året før, og ein auke på 21 prosent. Dermed blei måltalet i forskingsmeldinga frå 2002 om 1100 disputasar årleg nådd i 2008, viser tal frå NIFU STEP.  

Publisert 19. feb. 2009 12:26

Jusstudiet står framfor ei reform, etter sterkt press frå rektoratet og Universitetsstyret. Målet er at det skal bli mindre karakterjag og meir læring. Både studentar og lærarar ser fram til det.

Publisert 18. feb. 2009 14:59

– Ønsket om internasjonalisering av den høyere utdanningen kan ikke bare hvile på den enkelte students personlige initiativ. Dette må løftes til å bli en del av utdanningsinstitusjonenes hovedstrategi, sier viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo  i en pressemelding.

Publisert 18. feb. 2009 13:18

Den norske oppdagelsesreisende, forfatteren og fotografen Carl Lumholtz studerte på 1890-tallet de indianske kulturene Tarahumare og Huichol. Søndag 22. februar presenteres hans fotografier i Historisk museum. Sosialantropolog Håkon Rokseth holder foredrag om Huichol på 2000-tallet.

Publisert 18. feb. 2009 12:28

Det blir opptak av studenter til masterprogrammet ”Peace and Conflict Studies” (PECOS) høsten 2009. SV-fakultetet har nemlig trukket sin anmodning til rektoratet om å innføre et midlertidig stopp i opptaket for høsten 2009, skriver fakultetet i en pressemelding.

Publisert 18. feb. 2009 11:39

Tidligere ledere i Røde Khmer står på tiltalebenken for forbrytelser mot menneskeheten i Kambodsja. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har spilt en viktig rolle i forberedelsene til rettssakene.

Publisert 17. feb. 2009 17:15

I morgon, torsdag 19. februar, opnar Universitetsbiblioteket databasen Minuskel. Digitaliserte skattar frå samlingane til Universitetsbiblioteket som unike illustrasjonar av Paul Gauguin, finst der. No kan alle lesa dei via Internett.

Publisert 13. feb. 2009 14:35

Nasjonalbiblioteket skal digitalisere 50 verk fra Universitetsbiblioteket i Oslo hvert år. Dermed kan alle som er interessert få bla digitalt i bøker fra bibliotekets skattkiste. Avtalen mellom UB og Nasjonalbiblioteket ble nylig signert av de to direktørene Bente Andreassen og Vigdis Moe Skarstein, står det i ei felles pressemelding.  

Publisert 10. feb. 2009 18:33

Dekan Trygve Wyller ved Det teologiske fakultetet vil stilla opp som rektorkandidat ved valet ved UiO frå 31. mars til 2. april, stadfestar han overfor Uniforum. Prorektorkandidaten hans er medisinprofessor Guro Valen, medan instituttleiar Arne Bugge Amundsen ved Institutt for kulturstudium og orientalske språk (IKOS) er kandidat til viserektorvervet.

Publisert 10. feb. 2009 13:13

Organiseringen av prosjektet Henrik Ibsens skrifter vil bli endret og vil nå bli lagt til Senter for Ibsen-studier ved Det humanistiske fakultet. Leder ved Ibsen-senteret får det overordnede faglige og økonomiske ansvaret for prosjektet med alle delprosjekter, skriver UiO i ei pressemelding.