Store saker bak stengde dører

Personalsaka mot mellomalderprofessor Arnved Nedkvitne, framlegget til eksterne kandidatar i Universitetsstyret og tilsetting av ny direktør ved Naturhistorisk museum er dei tre store sakene på møtet til Universitetsstyret i morgon. Alle desse tre sakene blir handsama bak stengde dører.  

NY DIREKTØR: Naturhistorisk museum får ny direktør. (Arkivfoto)

Foto: Ståle Skogstad

I morgon , tysdag 24. februar, kjem oppseiingssaka mot mellomalderprofessor Arnved Nedkvitne endeleg opp på saklista til Universitetsstyret. Det blir den første hovudsaka Universitetsstyret skal ta ei avgjerd i.

Den neste store saka er handsaminga av forslaget til eksterne kandidatar i Universitetsstyret. Dersom forslaget på kandidatar blir vedtatt skal det sendast Kunnskapsdepartementet for endeleg oppnemning.

Tilset ny direktør ved Naturhistorisk museum

Seinare i møtet skal styret avgjera kven som skal overta direktørstillinga etter Elen Roaldset ved Naturhistorisk museum når ho går av for aldersgrensa i år. Den saka blir også handsama bak stengde dører.

Kan kjøpa 10 gjesteforskarbustader

I ope møte skal styret drøfta UiOs årsrekneskap for 2008, UiOs rapport for 2008 og forslaget om kjøp av 10 gjesteforskarbustader i Sognsvn. 60. for til saman 19 millionar kroner. Kjøpet skal finansierast ved sal av eksisterande gjesteforskarbustader. Styret får også ei orientering om korleis situasjonen ser ut for det planlagde nybygget for Kulturhistorisk museum. Dessutan får Universitetsstyret informasjon om den organisatoriske fristillinga av Uniforum og medarbeidarane i avisa frå Informasjonsavdelinga.
 

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 23. feb. 2009 14:27 - Sist endra 23. feb. 2009 14:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere