Savner konkrete forslag i internasjonaliseringsmeldinga

– Ønsket om internasjonalisering av den høyere utdanningen kan ikke bare hvile på den enkelte students personlige initiativ. Dette må løftes til å bli en del av utdanningsinstitusjonenes hovedstrategi, sier viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo  i en pressemelding.

SVIKTER: Planen må sees i en større sammenheng. Og her svikter meldingen, sier viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo i en kommentar til stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning.  

Foto: Ola Sæther

I forrige uke la Regjeringen fram stortingsmeldingen ”Internasjonalisering av utdanning”. Bostad mener at meldingen beskriver godt virkeligheten på dette feltet.

- Lite dynamisk

– Men meldingen er lite dynamisk i forslagene til gjennomføring. Den konkluderer altfor mye med å ”vurdere tiltak” og ”se nærmere på” ting. Vi savner mer konkrete forslag, og en allokering av ressurser til internasjonaliseringsarbeidet, sier Bostad. Internasjonalisering av utdanningen er viktig for Norges framtid, fremholder hun. Et lite land vil ikke klare seg i den internasjonale konkurransen dersom det ikke er tilstrekkelig mange som kan nyttegjøre seg det som skjer på arenaer utenfor eget land. Dette perspektivet må prege hele utdanningsløpet.

- Her svikter meldingen

– Jo tidligere de unge får internasjonal erfaring og global orientering, jo bedre. Men dette blir ikke strukturert og løftet opp på et strategisk plan dersom ansvaret for internasjonalisering overlates bare til den enkelte. Planen må sees i en større sammenheng. Og her svikter meldingen. Det trengs tydeligere og mer konkrete forslag til hvordan målsettingene skal settes ut i livet, mener viserektor.

Bostad synes det er positivt at stortingsmeldingen tar et standpunkt for at høy kvalitet skal være det ledende prinsippet for hvilke læresteder i utlandet de norske institusjonene skal samarbeide med og dermed hvilke læresteder man kan få skolepengestøtte til.

Akademisk kvalitet

– Det er viktig at myndighetene også legger til grunn de norske lærestedenes erfaringer med den akademiske kvaliteten hos samarbeidspartnerne når det utarbeides lister over hvor studentene bør få støtte til å reise.

Inga Bostad berømmer meldingen for å sette standarder som skal gjelde alle norske institusjoner, men tilføyer at meldingen gir de som allerede har gjort mye strategisk utviklingsarbeid på dette området lite å strekke seg etter.
 

Emneord: Internasjonalisering, Studentforhold
Publisert 18. feb. 2009 14:59 - Sist endret 18. feb. 2009 15:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere