Får likevel studere fred og konflikter

Det blir opptak av studenter til masterprogrammet ”Peace and Conflict Studies” (PECOS) høsten 2009. SV-fakultetet har nemlig trukket sin anmodning til rektoratet om å innføre et midlertidig stopp i opptaket for høsten 2009, skriver fakultetet i en pressemelding.

VIDEREFØRES: Masterprogrammet "Peace and Conflict Studies" har en samarbeidsavtale med Bondeviks "Oslosenteret for fred og menneskerettigheter". Her overleverer dagens instituttleder ved statsvitenskap, Øyvind Østerud Makt-og demokratiutredningen til daværende statsminister Kjell Magne Bondevik i august 2003. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Dermed går opptaket av studenter til programmet ”Peace and Conflict Studies” (PECOS) som opprinnelig planlagt. Bakgrunnen er at Organisasjons- og personalavdelingen ved UiO regner med å få på plass et opplegg til betaling av forelesere og andre bidragsytere fra andre enheter ved UiO enn Institutt for statsvitenskap til dette studieprogrammet.

Usikkerhet om betaling

Problemet har vært at SV-fakultetet etter opphevelsen av særavtalen mellom organisasjonene og UiO, ikke lenger hadde rimelig sikkerhet for at programmet kunne betale for helt nødvendige tjenester fra forelesere og forskere fra andre enheter, står det i pressemeldingen. Det er fremdeles en viss usikkerhet knyttet til opplegget for betaling. En avklaring er imidlertid nødvendig av hensyn til studentene og øvrige tidsfrister, men det virker nå tilstrekkelig sikkert at en avtale med organisasjonene kommer på plass. 

Må ha en avtale på plass

Fakultetet har derfor besluttet å tilby masterprogrammet ”Peace- and Conflict Studies” som planlagt. Fakultetet må imidlertid ha en avtale med organisasjonene på plass snarest mulig, også av hensyn til planlegging for de andre flerfaglige studieprogrammene på SV, mener fakultetsledelsen.
 

Emneord: Internasjonalisering, Fredsforskning, Statsvitenskap
Publisert 18. feb. 2009 12:28 - Sist endret 20. jan. 2016 10:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere