Nyheter fra mars 2009

Publisert 31. mars 2009 15:27

– Valkampen har gjort oss endå stoltare av UiO, og valet har gjort universitetet endå meir synleg. Det sa rektorkandidat Ole Petter Ottersen, då han saman med prorektorkandidat Inga Bostad og viserektorkandatane Doris Jorde og Ragnhild Hennum røysta elektronisk på Frederikke i ettermiddag.   

Publisert 30. mars 2009 17:12

Rektorkandidat Trygve Wyller stemte på Frederikke to timar etter at det elektroniske rektorvalet var sett i gang. Saman med prorektorkandidat Guro Valen og viserektorkandidat Arne Bugge Amundsen, organiserte han ein frukost for alle valmedarbeidarane sine. – Dette er ein stor dag for universitetsdemokratiet og for vårt alternativ som står for å skapa begeistring i breidda, sa Wyller.  

Publisert 30. mars 2009 11:08

Da kjempevannliljen Victoria cruziana ble oppdaget i Amazonas i 1835, vakte den så stor begeistring at det ble bygd egne veksthus for planten over hele Europa. Også Botanisk hage i Oslo fikk sitt Victoria-hus. Nå blir huset pusset opp og tilbakeført til sin opprinnelige form.

Publisert 27. mars 2009 16:55

Inga kvinne er tilsett i fast vitskapleg stilling ved Instiuttt for teoretisk astrofysikk på 75 år. – Det er hårreisande, synest forskaren Margrethe Wold. To stillingar som førsteamanuensis blei nyleg utlyste. To av kvinnene som søkte, blei intervjua, men tre menn blei tilsette.

Publisert 27. mars 2009 16:21

Den som blir vald til rektor for Universitetet i Oslo vil sitja i rektorstolen frå 1. august 2009 til 1. august 2013. Rektorkandidatane er Ole Petter Ottersen og Trygve E. Wyller. Valet startar måndag 30. mars kl. 0800 og blir avslutta 2. april 2009 kl. 1600. Og for første gong vil det bli eit elektronisk rektorval.  

Publisert 27. mars 2009 15:49

Hvorfor ble det akkurat deg, hvorfor er ditt lag best og hvilke oppgaver skal prorektor og viserektor ha? Dette er spørsmålene Uniforum har stilt til prorektorkandidatene Guro Valen og Inga Bostad.

Publisert 27. mars 2009 08:50

Finanskrisa kan gjera det mogleg å få realisert byggjeprosjekt langt tidlegare enn nokon hadde drøymt om. Det var rektorkandidatane Trygve E. Wyller og Ole Petter Ottersen heilt einige om på det siste rektorvalmøte onsdag 25. mars. Denne gongen kom også prorektorkanditdatane til orde.  

Publisert 25. mars 2009 14:20

Rektorkandidat Ole Petter Ottersen lovar at rektor skal ha ei sterk røyst i samfunnsdebatten om han blir vald til Universitetet i Oslos neste rektor. – Trygve Wyller har ein politikk som kan verka splittande på universitetet vårt og som kan truga det som er ein av kjerneverdiane til universitetet, kvalitet, hevdar han om motkandidaten sin.  

Publisert 25. mars 2009 13:38

Armenere ble drevet på flukt i 1915 og spredt over store deler av verden. Minnet om folkemordet bevares av kvinnene gjennom matlaging og håndverk.

Publisert 25. mars 2009 10:43

I om lag 40 år var Gro Gulden konservator for soppsamlinga til Naturhistorisk museum på Tøyen. Etter at ho gjekk av hausten 2006 har ingen blitt tilsett i stillinga. – Det er tragisk at det skjer akkurat no når Noreg set i gang Artsdataprosjektet, seier Gulden til Uniforum.  

Publisert 24. mars 2009 17:48

Christopher & Dana Reeve Foundation har for andre gong gitt 1 million kroner i gåve til ryggmergsforskinga til professor Joel Glover og forskar Marie-Claude Perreault ved Avdeling for fysiologi ved Det medisinske fakultetet på UiO. - Me er svært glade, seier dei to og ph.d.-studentane Nedim Kasumacic og Karolina Szokol.

Publisert 20. mars 2009 16:50

Hittil i mars har tre studenter i Colombia blitt drept. I forkant av dette har 30 universitetsstudenter mottatt drapstrusler. Studentorganisasjonene Norsk Studentunion, Studentenes Landsforening og SAIH ber regjeringen om å reagere på dette.

Publisert 18. mars 2009 11:53

I dag lanseres en av de største rekrutteringskampanjene noensinne i offentlig sektor i Norge. – Å være lærer er utfordrende, derfor må søkerne både være kunnskapsrike, omsorgsfulle og glade i å formidle, understreker høyere utdanningsminister Tora Aasland.  

Publisert 17. mars 2009 10:03

Barn lager miniatyrer av verden gjennom lek. Slik kartlegger de verden. ”Literacy” handler om hvordan man tilegner seg verden. Den prosessen starter forut for språket.

Publisert 12. mars 2009 16:07

STOCKHOLM: Den allmenne grensen for å få studielån kan bli maksimalt fire år. – Et håpløst forslag, sier Moa Neumann, leder for den svenske studentsammenslutningen.

Publisert 12. mars 2009 14:19

Domus Medica får nytt tak. Fasader på Blindern, SV-kantina og 30 toaletter på HF skal pusses opp. Dette er noen av tiltakene som skal finansieres med penger fra regjeringens krisepakke. - Prioriteringene er gjort på grunnlag av føringer fra Kunnskapsdepartementet, forteller teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 12. mars 2009 12:12

Ta fri en og en halv time i uka og bruk tiden til å klatre, danse, spille bordtennis eller gå en tur. Mulighetene er mange. Tren hva du vil og når som helst, så lenge det er innenfor arbeidstiden og sammen med kollegaer.

Publisert 12. mars 2009 10:53

Lønningsseksjonen, Regnskapsseksjonen og Innkjøpsseksjonen flytter til Sogn Arena ved Ringveien mens Teknisk avdeling flytter tilbake til Administrasjonsbygningen. Universitetsledelsen la i februar fram den endelige romkabalen for sentraladministrasjonen. – De ansatte er ikke blitt hørt, hevder fagforeninger og verneombud. Hovedverneombud Mette Børing (bildet) beskriver prosessen som klønete.

Publisert 11. mars 2009 15:29

”Jorda er rund, meg trodde den var flat.” Det sa ei fire år gamal jente til førsteamanuensis Anne Lea ved Naturfagsenteret. – Det viser at barn tidleg gjer seg sine tankar om naturfenomen, seier ho. 250 barnehagetilsette er no blitt ambassadørar for naturfag.