To om å bli en god nummer to

Hvorfor ble det akkurat deg, hvorfor er ditt lag best og hvilke oppgaver skal prorektor og viserektor ha? Dette er spørsmålene Uniforum har stilt til prorektorkandidatene Guro Valen og Inga Bostad.

HJERTEFORSKER: Guro Valen er professor i fysiologi ved Institutt for medisinske basalfag. Hennes spesialfelt er eksperimentell hjerteforskning.

 

Foto: Ola Sæther

Prorektorkandidat Guro Valen

stiller til valg sammen med rektorkandidat Trygve Wyller. Med på laget er også Arne Bugge Amundsen, som kandidat til vervet som viserektor.

På spørsmål om hvorfor hun stiller som prorektorkandidat svarer Valen at hun ble kontaktet av personer ved sitt eget fakultet som fant bredde i forskning viktig.

– Jeg er svært engasjert i universitetspolitiske spørsmål og særlig forskningsfinansiering. Som prorektor vil jeg kunne bidra til å forbedre UiOs potensial på forskningsfeltet, og tilrettelegge for bedre bruk av vår store, humane ressursbank. I Wyller og Amundsen har jeg funnet personer som har lignende syn på sentrale universitetssaker, understreker hun.

– Hvorfor blir dette et godt lag?

– Vi representerer ulike fagfelt. Jeg arbeider ved Det medisinske fakultet. Arne Bugge Amundsen er professor i kulturhistorie ved Det humanistiske fakultet og Trygve Wyller representerer Det teologiske fakultet. Det viktigste er imidlertid ikke hvor vi kommer fra, men vår kjennskap til UiOs virksomhet og vår evne til å lede. Trygve har lang ledererfaring som dekan og tidligere prodekan. Arne er instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Jeg har ledererfaring først og fremst fra Karolinska Institutet i Stockholm, hvor jeg arbeidet i 12 år fram til 2004. At jeg har tilbrakt lang tid ved et utenlandsk toppuniversitet, ser jeg på som en fordel fordi det gjør meg i stand til å se på UiO med et friskt og kritisk blikk.

– Hvilke oppgaver skal prorektor og viserektor ha?

– Jeg skal lede forskningskomiteen og ha hovedfokus på saker som angår forskningen. Gjennom årene har jeg arbeidet iherdig for å fremme forskningens kår. Jeg er en person som er villig til å bruke mye tid og energi på ting som engasjerer meg, og jeg kan love velgerne at som prorektor vil jeg ta fatt på dette arbeidet med stor entusiasme.

– Arne Bugge Amundsen skal lede den sentrale studiekomiteen. Han har omfattende studieledererfaring og har engasjert seg i temaer knyttet til studiekvalitet, undervisning og studentenes kår. Han kjenner Kvalitetsreformen godt, ser de mulighetene den har skapt og har spennende perspektiver på hvordan den kan videreutvikles.

– Likestillingsarbeidet kommer jeg til å lede.

Viserektorkandidat Inga Bostad

FILOSOF OG VISEREKTOR:
Inga Bostad er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Hun er i dag viserektor ved Universitetet i Oslo. (Foto: Ola Sæther)

 

– Det er ingen lett oppgave å lede et universitet, og jeg tenkte meg lenge om før jeg sa ja, forteller Inga Bostad som stiller som prorektorkandidat sammen med rektorkandidat Ole Petter Ottersen. Vervet som viserektor skal deles mellom Doris Jorde og Ragnhild Hennum.

– Vi kjenner hverandre svært godt, og jeg er overbevist om at vi vil bli et kraftfullt rektorat, sier Bostad.

Inga Bostad har siden 2006 hatt vervet som viserektor.
– Å lede UiO er en krevende, men svært spennende jobb som fordrer både kraft og ydmykhet. At jeg er villig til å gå inn i dette på nytt, skyldes at jeg brenner for universitetet og mener jeg har mer å utrette. Jeg har opparbeidet en god forståelse for universitetets mangfold, og jeg kan bidra med en kontinuitet i forhold til administrasjonen. Min ambisjon er å bryte ned barrierer mellom fag, ansatte og studenter.

– Hvorfor blir dette et godt lag?

– Samlet har vi bred kompetanse, og vi dekker mange fagfelt. Jeg kommer fra Det humanistiske fakultet. Ikke minst har Ole Petter Ottersen lang og bred ledererfaring. Nå leder han et senter for fremragende forskning ved Det medisinske fakultet. Han er svært kunnskapsrik, kreativ, dynamisk og inspirerende. Doris Jorde er professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og har naturfagenes didaktikk som spesialfelt. Ragnhild Hennum er professor ved Det juridiske fakultet.
 

– Hvilke arbeidsoppgaver skal prorektor og viserektorene ha?

– Som prorektor skal jeg være rektors stedfortreder. Jeg skal lede studiekomiteen og ha ansvaret for utdanningen, likestillingsarbeidet og arbeidet med samfunnskontakt.

– Doris Jorde skal som viserektor lede arbeidet med å styrke læringsmiljøet ved UiO. Hun skal arbeide med internasjonalisering av studenter og ansatte og ha et spesielt ansvar for doktorutdanningen. Rekruttering, spesielt innenfor realfagene, er også et felt hvor vi vil dra nytte av Jordes kompetanse.

– Ragnhild Hennum skal kartlegge og følge med på de faglige implikasjonene av styringsdokumenter, og sørge for at UiO også ligger i forkant av rammestyringen innen forskning og utdanning. Hun skal også koordinere dialogen med organisasjonene.
 


 

Emneord: Rektorvalget 2009 Av Grethe Tidemann
Publisert 27. mars 2009 15:49 - Sist endret 27. mars 2009 16:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere