Nyheter fra juni 2009

Publisert 25. juni 2009 16:53

- I 2020 vil klima, økologi og helse vera dei største utfordringane i samfunnet. Og Universitetet i Oslo vil stå i fremste rekkje for å løysa dei. Det sa medisinprofessor Ole Petter Ottersen etter at han hadde overtatt rektorkjeden frå Geir Ellingsrud i Gamle Festsal i går kveld.

Publisert 24. juni 2009 15:06

Camilla Collett skildra Anton Martin Schweigaard (1808-1870) som ”en av disse Skønhedaabenbarelser, som Kunsten og Poesien i sine bedste Øieblikke kan have og gjengive os dem, men som man ikke maa vente at træffe lyslevende i Cylinderhatt og Frakke – i vort nordlige Verdensstrøg nu allermindst”.  

Publisert 24. juni 2009 14:52

– Jeg er stolt, sier Gerd Thorsen, leder for UiOs bedriftsidrettslag, i en kommentar til at UiO tok en suveren sammenlagtseier i Universitetslekene 2009 i Oslo. Bildet er fra fotballkampen mellom NTNU i Trondheim og Universtetet i Bergen.

Publisert 24. juni 2009 14:12

Biologiprofessor Christian Brocmann er tildelt UiOs forskingspris for 2009. Det bestemte Universitetsstyret i dag. Samtidig får professor i statsvitskap, Bernt Hagtvet UiOs formidlingspris, medan Den internasjonale sommarskulen får prisen for godt læringsmiljø.

Publisert 24. juni 2009 13:26

Den 19. juni annonserte NASA at de hadde valgt ut to forskningssatellitter i det såkalte SMEX-programmet.  Den ene av de to satellittene, IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph), har stor deltagelse fra Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, skriver instituttleder Per B. Lilje i Astronytt.

Publisert 24. juni 2009 12:41

Både Lagtingspresident og tidligere UiO-rektor, Inge Lønning, professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary og førstemamanuensis Jan Helgesen ved Norsk senter for menneskerettigheter er medlemmer av et utvalg som skal se hvordan menneskerettighetenes stilling skal styrkes i Grunnloven.

Publisert 24. juni 2009 11:40

Den første containeren med den nyutvikla stjernekikkerten, som ber namnet galileoskop, er no på plass utanfor Institutt for teoretisk astrofysikk. Prosjektansvarleg for Galieloskopet, Andreas O. Jaunsen i Noregs forskingsråd får hjelp av Viten-sentra i Noreg til å distribuera 15 000 stjernekikkertar til norske barne- og ungdomsskular.  

Publisert 23. juni 2009 12:55

–Tenestemannsorganisasjonane og vårt lokale arbeidsmiljøutval er heile tida blitt informerte om tankane me har hatt rundt omorganisering, seier fakultetsdirektør Bjørn Hol på medisin. Han har ikkje registrert noko krav frå verneombodet om å få reversert heile prosessen.

Publisert 23. juni 2009 12:38

Både det leiande verneombodet og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin kritiserer framlegget til omorganisering av Det medisinske fakultetet. – Både fagforeiningane og eg har fått gjennomslag for kravet om å utsetja prosessen, seier verneombod Elisabeth Augdahl. Saka kjem difor opp som orienteringssak og ikkje som vedtakssak på fakultetsstyremøtet i ettermiddag.  

Publisert 22. juni 2009 15:44

– Dysleksi, anomi og stratifisering er farlege ord som pedagogar, sosiologar og juristar har skapt for å symbolisera makt. Dette er ord som skapar avstand i staden for å inkludera alle i samtalen, meiner kriminologiprofessor Nils Christie, som no går til kamp mot faguttrykka, med boka ”Små ord for store spørsmål” som våpen.  

Publisert 19. juni 2009 17:14

– Under rektorvalkampen i 2005 blei eg omtala som kandidaten utan uvenner. Etter tre og eit halvt år som rektor har eg nok klart å få meg både uvenner og kritikarar, seier Geir Ellingsrud, med glimt i begge augene. Som rektor har han berre drøymt om matematikk. No ser han fram til å driva med det igjen.

Publisert 19. juni 2009 16:56

Fugleinfluensaen uteble og svineinfluensaen er mindre farlig enn man fryktet. Én ting er forskerne imidlertid enige om. Før eller senere vil Norge bli rammet av en pandemi, og da er det viktig å være forberedt. Ved Universitetet i Oslo er utstyret på plass.

Publisert 19. juni 2009 11:34

Dei tilsette på Instrumentverkstaden på Kjemisk institutt har ikkje eit fungerande punktavtrekk når dei sagar metall. – Metallstøvet går rett i lungene deira. Det er helsefarleg, utbryt hovudverneombod Mette Børing, som har bede Arbeidstilsynet om å gripa inn. – UiO vil først lata Arbeidstilsynet gå gjennom forholda, opplyser teknisk direktør Frode Meinich.  

Publisert 19. juni 2009 11:06

Hallingkast og breakdance, Leif Ove Andsnes og Tine Thing Helseth, Jan Erik Vold og Indre Mongolia kringkastingskor. Siden høsten 2000 har Grete Starheim arrangert /Lunsj med kultur/ 264 ganger. Nå trekker hun seg tilbake, men håper at Lunsj med kultur vil bestå.

Publisert 17. juni 2009 14:44

Det medisinske fakultetet vedtok ein ny administrativ modell utan å syta for verktøy til å setja den i verk. Det er konklusjonen til utvalet som har evaluert fylgjene av modellen. – Det er ikkje hyggeleg med ei så kritisk evaluering, men det gir oss høve til å gripa tak i ting, seier fakultetsdirektør Bjørn Hol.  

Publisert 17. juni 2009 11:06

– Det blir brukt akademiske hersketeknikkar mot tolkinga vår av apefossilet ”Ida!” Dei går ikkje til åtak på funnet, men på ordbruken vår og at me har brukt omgrepet ”missing link”, fortel paleontologen Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum. Han er no mest kjend som apefossilet Idas ”far”.

Publisert 15. juni 2009 10:27

Vikingskipshuset på Bygdøy er et av Norges best besøkte museum. Likevel har det kanskje ingen framtid. Mens Riksantikvaren vurderer fredning av huset med skipene inni, planlegger eier Universitetet i Oslo å flytte skipene til nytt museum i Bjørvika. Samtidig har turistsesongen startet for fullt.

Publisert 5. juni 2009 15:35

– Eg er viss på at samanslåinga til eit samla Naturhistorisk museum i 1999 var eit rett val av universitetet. Dette har styrkt musea si stilling ved universitetet og i høve til omverda, seier Elen Roaldset. I mai gjekk ho av etter ti år som museumsdirektør. No skal ho forska og arbeida for nytt veksthus

Publisert 4. juni 2009 10:57

I natt vant arbeidstakerorganisasjonene fram med sitt krav om å videreføre dagens regler for offentlig tjenestepensjon. – Kjempebra for UiO-ansatte, sier Ole Martin Nodenes i Parat-UiO.