UiO ruster seg mot pandemier

Fugleinfluensaen uteble og svineinfluensaen er mindre farlig enn man fryktet. Én ting er forskerne imidlertid enige om. Før eller senere vil Norge bli rammet av en pandemi, og da er det viktig å være forberedt. Ved Universitetet i Oslo er utstyret på plass.

BEREDT: Renholdsjef Eva Karoliussen viser fram det utstyret som skal brukes ved pandemier.

– Vi har kjøpt dispensere med antiseptiske rensekluter, desinfeksjonsmiddel på sprayflaske og antiseptiske papirkluter til gulvvask, såkalte floor wipes. Lageret inneholder også vernefrakker, samt et stort antall munnbind, engangshansker og skotrekk, forteller renholdssjef ved UiO, /Eva Karoliussen/.

Lageret hun sikter til, er Teknisk avdelings lager i kjelleren i Administrasjonsbygningen. I løpet av mai er nytt utstyr for 75 000 kroner til bruk ved pandemier kjøpt inn og plassert lett tilgjengelig rett innenfor lagerdøra.

Munnbind og rensekluter til studenter og ansatte

Ved en pandemi vil dispenserne med antiseptiske rensekluter til håndvask bli plassert i felleslokaler for studenter og ansatte, som toaletter og kantiner.

– I dag finner man slike dispensere først og fremst på sykehus, men også andre steder, for eksempel ved inngangen til Hurtigruta, bemerker Eva Karoliussen.

Det vil blir utdelt munnbind både til studenter og ansatte, mens rengjøringsmidlene og det øvrige verneutstyret primært er tiltenkt universitetets renholdere.

– Papirklutene til gulvvask kan også brukes til dørhåndtak og andre utsatte flater, mens desinfeksjonsmiddel på flaske skal brukes til å spraye tak, vegger og gulv i infiserte lokaler, forklarer Eva Karoliussen.

Allerede i bruk

Hun forteller at universitetets egne renholdere har fått opplæring i prosedyrer ved smittefare. Det forutsettes også at ansatte i renholdsbyråene har denne kunnskapen.

Renholdsmidler og utstyr for situasjoner med smittefare finnes og brukes allerede ved de lokale enhetene.

– Ved synlig søl av biologisk materiale som blod, avføring og oppkast bruker vi antiseptiske rengjøringsmidler og vi tar på oss verneutstyr. Det hender for eksempel at vi finner sprøytespisser med blod, opplyser hun.

Det nyinnkjøpte utstyret på lageret i Administrasjonsbygningen ser hun derimot helst at forblir urørt.

– Dette er utstyr som har lang holdbarhet, og jeg håper at vi aldri vil ta det i bruk. I hvert fall ikke i min levetid, sier hun.

UiOs beredskapsplan for pandemier

Kunnskapsdepartementet har pålagt alle universiteter og statlige høgskoler å utarbeide en beredskapsplan for pandemier. Ved UiO er dette arbeidet i rute, ifølge teknisk direktør /Frode Meinich/.

– Vi startet arbeidet med et møte med alle fakultetene, sentrene og museene, hvor enhetene fikk frist på seg til 1. juni med å melde inn opplysninger om konsekvensene av et sykefravær på 40 til 50 prosent, samt tenke gjennom den lokale beredskapen ved enheten. Sentralt vil vi utarbeide en egen del i den eksisterende beredskapsplanen som kun vil omhandle pandemier, opplyser han.

– Vil ikke det mest fornuftige være å stenge universitetet ved en pandemi?

– Dette vil avhenge av myndighetenes generelle råd til bruk av forsamlingslokaler. Vi kan for eksempel tenke oss en situasjon hvor vi sender studentene hjem, men opprettholder den øvrige driften. Dette kan få konsekvenser for avvikling av eksamen, men kanskje kan vi løse det ved å konvertere skoleeksamener om til hjemmeeksamener.

– Hva er skrekkscenariet?

– Vi opererer ikke med et skrekkscenario, men vi er spesielt opptatt av beredskapen ved enheter som tilbyr klinisk behandling. Dette gjelder først og fremst enheter ved Det medisinske og Det odontologiske fakultet. Kanskje vil disse måtte trå til med samfunnsoppgaver, sier Frode Meinich og legger til at han også ser for seg at Det teologiske fakultet vil kunne gjøre en bredere samfunnsinnsats ved en eventuell pandemi.

– Hvor mye UiO skal ta ansvar for, vil være opp til myndighetene. Vår målsetting er å være operative i så stor grad som mulig så lenge som mulig, poengterer han.

 

 


 

Emneord: Arbeidsforhold Av Grethe Tidemann
Publisert 19. juni 2009 16:56 - Sist endret 20. juni 2009 12:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere