Nyheter fra september 2009

Publisert 29. sep. 2009 12:16

Kriminologiprofessor Kjersti Ericsson ved Universitetet i Oslo er tildelt Språklig samlings litteraturpris for 2009. Ho får prisen på 25 000 kroner for språket i sine faglitterære og skjønnlitterære bøker.

Publisert 29. sep. 2009 10:40

Været var vakkert, omgivelsene praktfulle og programmet tett, da det nye Universitetsstyret kom sammen for første gang, for å bli kjent og for å få større kjennskap til universitetets virksomhet.

Publisert 28. sep. 2009 13:10

UiO-professor og jurist Mads Andenæs er utnevnt av FNs menneskerettighetsråd til medlem i arbeidsgruppen som gransker vilkårlig fengsling, opplyser Utenriksdepartementet på sine nettsider. I tillegg er Andenæs gjenoppnevnt som medlem av komiteen for det franske vitenskapsakademiets internasjonale, juridiske Onassis-pris.

Publisert 25. sep. 2009 10:53

14 millionar kroner i året har Noregs forskingsråd øyremerkt til romforsking sidan 1996. I 2005 meinte Forskingsrådet at det burde investerast minimum 65 millionar kroner i året fram til 2015.  – Forskingsminister Tora Aasland bør ta planen opp igjen frå skriverbordskuffa, synest Per B. Lilje, som leier Institutt for teoretisk astrofysikk.

Publisert 25. sep. 2009 10:20

Universitetsstyret har vedtatt å ta Uniforum ut av Informasjonsavdelingen, og etablere bladet som en enhet direkte underlagt styret for Uniforum.

Publisert 24. sep. 2009 15:45

– Dette er eit pionerarbeid som kan skapa målreising i Zimbabwe, slik at dei nasjonale språka i framtida kan overta for engelsk som administrasjons- og undervisningsspråk, seier Nomalanga Mpofu og Edgar Mberi. Ho er den siste, medan han var den første av seks ALLEX-stipendiatar i lingvistikk. Denne månaden sat den første i doktorkomiteen til den siste.  

Publisert 23. sep. 2009 14:23

– Forskingsmeldinga ”Klima for forsking” må få ein oppfylgingsplan for finansiering. Viss ikkje blir den ståande som ein skamplett, meiner UiO-rektor Ole Petter Ottersen. Han støttar også kravet om at Jens Stoltenbergs nye regjering må gi ein eigen kunnskapsmilliard til forsking og høgare utdanning.  

Publisert 23. sep. 2009 13:41

En forsker i instituttsektoren advarer universitetene mot tidkrevende "stempling": Han bruker mellom syv og ti timer i måneden på å registrere hva han bruker arbeidstiden til.  

Publisert 23. sep. 2009 11:38

SUM og Arenas ansatte i UiOs leide lokaler i Sognsveien 68 klager over støy fra byggearbeider. – Stipendiater som har mistet verdifull arbeidstid pga støyproblemene, bør få forlenget sin periode, mener stipendiatene Kenneth Bo Nielsen og Guro Aandahl.

Publisert 22. sep. 2009 15:44

Kinas president Hu Jintao offentliggjorde mål for energieffektivisering for femårsperioden 2011 til 2015 under FN-toppmøtet om klimaendringer i New York i ettermiddag, melder BBC. – Kina vil trolig klare å stabilisere sine utslipp godt under gjennomsnittet for OECD-landene, sier forskningsdirektør Knut H. Alfsen ved CICERO.

Publisert 21. sep. 2009 11:34

Den nåværende informatikkbygningen var for liten før den var ferdig. Nye IFI2 har derimot plass til alle, og omtales som Norgeshistoriens største IKT-investering.  

Publisert 21. sep. 2009 09:16

Partiene snakker mer om forskning enn før. Under årets valgkamp hadde partiene over 60 prosent flere utspill knyttet til forskning og innovasjon sammenlignet med valget i 2005. Dette viser tall som medieanalysebyrået Retriever har hentet inn for Forskningsrådet.

Publisert 17. sep. 2009 12:37

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og blir forvaltet, melder departementet i en pressemelding.

Publisert 16. sep. 2009 15:31

22 84 40 00 er nummeret du skal ringja dersom du vil varsla om seksuell trakassering på UiO. – Det er viktig og trygt å varsla om alvorlege forhold på arbeidsplassen din. Det vil universitetsleiinga presisera, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Uniforum.  

Publisert 15. sep. 2009 11:09

– Valgobservasjon virker begge veier. Norge er ikke bare et land som sender observatører til å se på andre lands valgprosesser. Etablerte demokratier som Norge blir i økende grad også vurdert av internasjonale observatører, sier Siri Skåre, leder av NORDEM ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Under årets stortingsvalg var NORDEM vertskap for en delegasjon fra Kina.

Publisert 14. sep. 2009 11:23

Fem universiteter - inklusiv UiO - nekter å etterkomme Kunnskapsdepartementets (KD) krav om å ha en løsning for tidsregistrering på plass innen 1. januar. Riset bak speilet er ingen utbetaling av overtid etter nyttår, sier KD.  

Publisert 14. sep. 2009 10:15

Norske forskere er mer offensive enn noensinne og søker nå Forskningsrådet om over 1,2 milliarder kroner til nye forskningsprosjekter innenfor miljøvennlig energi og CO2-håndtering, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 14. sep. 2009 09:57

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder offentlig støtte til forskning per innbygger, viser tall fra EU. Sammen med Danmark ligger Norge også på topp i Europa når det gjelder forskere, står det i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 11. sep. 2009 13:35

–Det er viktig for ein rektor å halda kontakt både med forskinga og undervisninga. Difor har eg to kurs i histologi i dag, fredag 11. september, seier Ole Petter Ottersen til Uniforum, før han går inn for å undervisa medisinstudentane på niande semester.  

Publisert 10. sep. 2009 16:14

– Noreg går inn for at ein til to prosent av all handel med klimakvotar skal gå til klimatiltak i fattige land. Det vil utgjera rundt 150 milliardar kroner i året på verdsbasis, lova miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i ei forelesing på Universitetet i Oslo i formiddag.  

Publisert 9. sep. 2009 10:09

Dei tre biblioteka til Naturhistorisk museum skal flytta saman i eit felles Naturhistorisk museumsbibliotek i Geologisk museum på Tøyen. Denne veka byrja arbeidet med å byggja om det gamle lokalet til eit moderne bibliotek. Prosjektleiar Heidi Rustad (t.h.) og bibliotekleiar Wenche Hafsahl Johansen flyttar ut den siste bokvogna.