Kinas president lover klimatiltak

Kinas president Hu Jintao offentliggjorde mål for energieffektivisering for femårsperioden 2011 til 2015 under FN-toppmøtet om klimaendringer i New York i ettermiddag, melder BBC. – Kina vil trolig klare å stabilisere sine utslipp godt under gjennomsnittet for OECD-landene, sier forskningsdirektør Knut H. Alfsen ved CICERO.

UNDER OECD: – Kina vil trolig klare å stabilisere sine utslipp godt under gjennomsnittet for OECD-landene, tror forskningsdirektør Knut H. Alfsen ved CICERO Senter for klimaforskning.

Foto: CICERO Senter for klimaforskning

Forskningsdirektør Knut H. Alfsen ved CICERO Senter for klimaforskning har i ett år fulgt arbeidet med en ny femårsplan for perioden 2011 til 2015 fra innsiden, går det fram av ei pressemelding.

Alfsen er medlem av en arbeidsgruppe tilknyttet China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED).

Alfsen kommenterer at arbeidet med denne planen, og målene kinerserne har satt seg, vil føre arbeidet med å redusere klimagassutslipp et langt skritt videre.

– Større enn i noe annet land i verden

Kineserne inntar nå en ny posisjon som vil være viktig sett i lys av de forestående klimaforhandlingene i København.

– Kina vil trolig klare å stabilisere sine utslipp godt under gjennomsnittet for OECD-landene og energieffektiviseringstiltakene vil være større enn i noe annet land i verden, sier Alfsen. 

– Nøye gjennomtenkt

 Han sier at kineserne har arbeidet meget grundig med denne planen.

– Dette er en nøye gjennomtenkt plan, og kineserne har satt seg godt inn i bruk av tiltak og virkemidler.

 

Emneord: Miljøforskning
Publisert 22. sep. 2009 15:44 - Sist endret 23. sep. 2009 14:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere