Nyheter fra april 2009

Publisert 30. apr. 2009 13:31

Legger man Kunnskapsdepartementets definisjon av forskerstillinger til grunn, har 2700 NTNU-ansatte ikke rett til overtidsgodtgjøring eller beskyttelse mot ubekvem arbeidstid. Det viser instruks sendt til alle landets universiteter og statlige høyskoler, skriver Universitetsavisa.

Publisert 28. apr. 2009 23:30

Sivilingeniør og doktor Bjørn Haugstad (40) er tilsett som ny forskingsdirektør ved Universitetet i Oslo. Det bestemte Universitetsstyret i går. Frå 2001 til 2005 var Bjørn Haugstad statssekretær i Utdannings- og forskingsdepartementet. Dei siste åra har Bjørn Haugstad vore forskingsleiar for innovasjon og virksomhetsutvikling ved SINTEF Teknologi og samfunn.  

Publisert 28. apr. 2009 15:28

Landene rundt Nilen bør følge internasjonalt lovverk hvis de skal bli enige om retten til vannet, mener Tadesse Kassa, doktorstudent i internasjonal rett ved UiO.  

Publisert 28. apr. 2009 09:48

Norge er nok en gang blant de aller beste i å gjennomføre målene i Bologna-prosessen om å reformere høyere utdanning. Statsråd Tora Aasland deltar nå på det sjette ministermøtet i Bologna-prosessen i Belgia sammen med kolleger fra 45 andre europeiske land.

Publisert 27. apr. 2009 16:27

Åtte kandidater vil kjempe om å bli representanter for de vitenskapelige tilsatte i valget til Universitetsstyret. Blant kandidatene er biologiprofessor Dag Hessen (bildet). Fem personer stiller til valg for de tekniske-administrative ansatte. De midlertidig vitenskapelige tilsatte har fire kandidater.

Publisert 27. apr. 2009 16:10

Barndomsheltane hans var fysikarane Niels Bohr og Max Planck. I dag er han ein av verdas leiande hjerneforskarar. Første august byrjar Ole Petter Ottersen som rektor ved Universitetet i Oslo.  

Publisert 27. apr. 2009 13:44

Det dufter godt og lokalet er fullt. I kantina ved Kulturhistorisk museum regjerer den franske kokken Gabriele Cipolla. – Jeg skjønner ikke vitsen med å lage dårlig mat, sier han.

Publisert 24. apr. 2009 16:09

– Målet om at forsking skal utgjera tre prosent av Noregs bruttonasjonalprodukt , står framleis fast, men som ein langsiktig målestokk og ikkje som eit styringsverktøy i forskingspolitikken. Det slo forskingsminister Tora Aasland fast då ho presenterte den nye forskingsmeldinga "Klima for forskning" i ettermiddag. 

Publisert 23. apr. 2009 19:45

Mineralene er vakre, sjeldne og svært kostbare. Mange er så verdifulle at Geologisk museum aldri tidligere har turt å stille dem ut.

Publisert 23. apr. 2009 16:32

Det er på tide med ei ny stortingsmelding om menneskerettar. Det går fram av Norsk senter for menneskerettar si årbok for 2008. I ein menneskerettsdebatt med politikarar frå alle stortingspartia utanom Senterpartiet, fekk senteret full støtte for dette kravet.    

Publisert 22. apr. 2009 20:38

Utvekslingsstudentar ved UiO produserte i snitt 23 studiepoeng kvart semester i 2008. Det er 3 studiepoeng meir enn dei norske studentane, syner tal frå Studieavdelinga ved UiO. Rådgjevar Gøril Mellem (t.h.) er imponert over Sylta Cornils frå Tyskland og dei andre internasjonale studentane.

Publisert 22. apr. 2009 09:39

Interessen for realfagene har vært lav, men årets tall for søkere til høyere utdanning viser at trenden nå snur. Nesten 20 prosent flere søker seg til realfagene i år enn i fjor. Det er administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet svært fornøyd med.

Publisert 21. apr. 2009 09:27

Årets søkertall fra Samordna opptak viser at søkningen til Universitetet i Oslo øker med 6,5 prosent fra i fjor. – For hver studieplass ved UiO, er det tre søkere som har oss som førstevalg, sier studiedirektør Monica Bakken i ei pressemelding. – Dette er godt over landsgjennomsnittet og høyest av universitetene.  

Publisert 20. apr. 2009 12:55

Norsk Studentunions landsting sa ja til sammenslåing med Studentenes Landsforbund (StL) lørdag 18. april. 74 stemte ja og 8 stemte nei. - Dette gir oss økt slagkraft, sier NSU-leder Ingvild Reymert.

Publisert 19. apr. 2009 20:59

Fredag 24. april kl.16.00 er siste frist for å foreslå kandidater til universitetsstyret. Kristian Mollestad er den eneste av de interne styremedlemmene som er åpen for gjenvalg.

Publisert 17. apr. 2009 16:21

– EØS-avtalen er avgjerande for Noreg. Den sikrar oss stabilitet i Europa og stadfestar vår samhandling med Europa. Eg trur ikkje det finst noko land som er meir avhengig av EU enn Noreg, sa utanriksminister Jonas Gahr Støre, då han heldt ARENA-forelesinga på Blindern 16. april.  

Publisert 16. apr. 2009 12:12

Den 28. februar i år blei eit utval på åtti av Olav H. Hauge sine dikt lansert i Kina. Hauge var sjølv svært oppteken av kinesisk poesi, men besøkte aldri landet. Det var Kina-forskaren Harald Bøckman ved Senter for utvikling og miljø som sette i gang arbeidet med å gjendikta Hauge til kinesisk.  

Publisert 14. apr. 2009 14:48

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holder ARENA-forelesningen 2009, torsdag 16. april. Han skal forelese om aktuelle spørsmål i dagens Europa. For rundt tre uker siden møtte 400 personer opp, da Jonas Gahr Støre deltok på Frokost med Bernt.

Publisert 2. apr. 2009 15:07

I dag kl. 16.00 blir rektorvalet avslutta ved Universitetet i Oslo. Rundt kl. 16.30 blir det kunngjort om vinnaren er teologidekan Trygve Wyller eller medisinprofessor Ole Petter Ottersen. Uniforum vil bringa intervju med både vinnaren og taparen så snart resultatet er kjent.

Publisert 2. apr. 2009 14:40

Medisinprofessor Ole Petter Ottersen vann rektorvalet ved Universitetet i Oslo. Det blei klart etter at oppteljinga frå den elektroniske røystinga viser at han fekk 65 prosent av røystene. Motkandidat Trygve Wyller fekk 35 prosent. – Dette er eit flott universitet, og eg vil gjerne gjera noko ekstra for det, sa Ottersen straks valresultatet blei kunngjort.  

Publisert 31. mars 2009 16:30

En gruppe stipendiater er invitert av NASA til å være med å skaffe matauk for bemannet Mars-ferd. Dyrking av planter på Månen er målet for prosjektet.