Edle steiner fram i lyset

Mineralene er vakre, sjeldne og svært kostbare. Mange er så verdifulle at Geologisk museum aldri tidligere har turt å stille dem ut.

SJELDEN KRYSTALL: En topas fra den russiske tsarens egen gruve.

Foto: Per Aas

I mineralsalen på Geologisk museum på Tøyen er to nye montere på plass. Rundt to og en halv million har de kostet, men det er lite i forhold til de store verdiene som befinner seg inne i montrene, ifølge førstekonservator Rune Selbekk og overingeniør Hans-Jørgen Berg.

– Nå kan vi endelig vise fram de mest verdifulle mineralprøvene våre på en estetisk, publikumsvennlig og ikke minst sikker måte, påpeker Selbekk.

Verdens beste sølv

I den ene av montrene har museet plassert sin enestående samling med sølvprøver fra Kongsberg, donert til museet i 1891 av den daværende bergmesteren. 

 – Dette er geologiens svar på kronjuvelene i Trondheim, hevder Hans-Jørgen Berg.

STORT INVESTERING: Overingeniør Hans-Jørgen Berg (bak) og Førstekonservator Rune Selbekk beskriver de nye monterne som det største løftet som er gjort på Geologisk museum siden 1950-tallet. Foto: Ola Sæther.

Samlingen fra Kongsberg inkluderer mineraler som forekommer sammen med sølv. Blant disse er fluoritt, et vakkert, men sprøtt mineral som forekommer i mange ulike farger og fasonger, og armenitt, et mineral som første gang ble oppdaget i Armen gruve på Kongsberg.

Meteoritt fra mars

På den andre siden av monteren finner vi meteorittene. De finnes i to hovedtyper, steinmeteoritter som består av mineraler og de mer sjeldne jernmeteorittene som hovedsakelig består av nikkeljern. Jern-nikkel-meteorittene er de vakreste, synes vi.

Blant skattene er også en liten månemeteoritt og en meteoritt fra Mars. Disse er uhyre sjeldne og derfor også svært verdifulle, ifølge Selbekk. 

MED TAKPAPP: Tretten av de fjorten meteorittene som er funnet i Norge befinner seg på Geologisk museum. Denne landet på et tak i Moss i 2006. Foto: Ola Sæther

– En bit av Mars er blitt slått løs under en kollisjon med et annet himmellegeme. Sjansen for at materialet skal overleve ferden gjennom verdensrommet, treffe jorda og attpåtil bli funnet, er uhyre liten, påpeker han.  

En stein fra månen donert til museet av astronauten og geologen Harrison H. Schmitt etter Apollon 17.- ferden i 1972, er også blant klenodiene.

Krystaller og edelsteiner

I den andre monteren stiller museet ut edelsteiner og vakre og sjeldne krystaller.
Blant krystallene funnet i Norge er et praktfullt stykke bergkrystall overstrødd med en mengde små brune, glinsende anataskrystaller. Museet kan også skryte av å ha verdens beste prøve med rene krystaller av bly

Hans-Jørgen Berg beskriver edelsteinsamlingen som den delen av utstillingen som har størst blingeffekt.

GIGANTISK: En 22 cm høy beryll funnet på bakken ved en nunatak i Dronning Mauds land. Foto: Per Aas

– Vi legger vekt på å vise edelsteinene både som råemner og som fasetterte edelsteiner, opplyser han.

Blant de norske er olivin eller grønn peridot, som er navnet på den slipte smykkesteinen. Dette er den mest utbredte av de norske edelsteinene og den eneste som i dag utvinnes og eksporteres.

Her er både diamanter, rubiner og mange beryller. Beryll er et mineral som finnes i flere former og farger, med smaragden som den mest verdifulle. Den største beryllen i monteren er 22 cm høy og 10 cm i diameter og ble funnet i Antarktis av en norsk geolog på ekspedisjon. Vi lar oss også fascinere av en stripete, mangefarget turmalin, et mineral hvor samme stein kan ha opptil sju farger.

Mineraler, krystaller og edelsteiner

  • Mineraler er grunnstoffer og kjemiske forbindelser med en definert krystallstruktur og en bestemt kjemisk sammensetning, dannet ved naturlige, geologiske prosesser. Mineraler bestemmes ut fra kjemiske egenskaper og fysiske egenskaper som krystallstruktur, hardhet, spaltbarhet, farge og glans.
  • En krystall er et mineral hvor den regelmessige, indre oppbygningen kommer til uttrykk ved ytre krystallflater som forholder seg strengt geometrisk til hverandre.
  • Edelstener er harde, vakre og sjeldne mineraler som brukes til smykker. Slipte edelstener kalles gjerne juveler. 

Konkurrerer med dinosaurene

Rune Selbekk og Hans-Jørgen Berg beskriver installasjonen av de nye montrene som det største løftet som er gjort på geologisk museum siden 1950-tallet. Det mangler fortsatt noen etiketter og tekster her og der, og det gjenstår en del arbeid med lyssettingen , men i løpet av sommeren skal alt være klart.Det finnes ca 4400 kjente mineraler i verden. Geologisk museum på Tøyen har med rundt 3000 mineraler en av Europas mest komplette mineralsamlinger. Denne dagen er Mineralien Welt, Europas ledende mineraltidsskrift på besøk. Hans-Jørgen Berg bekrefter at mineralsalen er blitt mer populær.

– Etter at de nye montrene kom på plass, opplever vi at skolebarn som er kommet for å se på dinosaurene, sniker seg ut for å se på mineralene i stedet.

Emneord: Museene Av Grethe Tidemann
Publisert 23. apr. 2009 19:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere