Norge best i Bologna-klassen

Norge er nok en gang blant de aller beste i å gjennomføre målene i Bologna-prosessen om å reformere høyere utdanning. Statsråd Tora Aasland deltar nå på det sjette ministermøtet i Bologna-prosessen i Belgia sammen med kolleger fra 45 andre europeiske land.

FLINKAST: Norge er blant de aller beste til å gjennomføre målene om å reformere høyere utdanning.

Foto: Martin Toft

Statusgjennomgangen som foretas foran hvert ministermøte viser at landene har kommet langt i å reformere europeisk høyere utdanning, særlig i forhold til innføringen av ny gradsstruktur og arbeidet med kvalitetssikring av høyere utdanning. Gjennomgangen viser likevel at en god del arbeid gjenstår. Det er stor forskjell på landenes gjennomføringshastighet, men Norge er nok en gang blant de aller beste.

- Vi må likevel ikke glemme resten av verden, sier Aasland i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

- Svært fornøyd

 – Jeg er svært fornøyd med at Norge gjør det godt i denne statusgjennomgangen. Det viser at vi tar våre forpliktelser på alvor. Samtidig er det viktig at alle land følger opp sine forpliktelser, slik at vi får et reelt europeisk område for høyere utdanning, sier Aasland.

Norge scorer høyt innenfor de aller fleste områdene av prosessen. Landet utmerker seg med å ha gjennomført de nødvendige reformer med innføring av ny gradsstruktur og med gode systemer for kvalitetssikring inklusiv studentrepresentasjon på alle nivåer.Videre har Norge gode systemer for godkjenning av utenlandsk utdanning og for godkjenning av uformell og ikke-formell læring gjennom systemet med realkompetansevurdering.

Ikke full uttelling

Der Norge ikke får full uttelling er områder som henger sammen med utviklingen av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning og bruken av læringsutbytte når man beskriver studieprogrammene ved norske institusjoner. Her har Norge i likhet med de fleste andre land i Bologna-området ikke kommet fullt så langt som en hadde tenkt seg.

Samarbeidet utenfor Europa også viktig

– Europeisk samarbeid er svært viktig, og vi har kommet langt i å skape det europeiske området for høyere utdanning. Men vi må ikke glemme våre forpliktelser overfor resten av verden. Høyere utdanning er global og i mange tilfeller nøkkelen til utvikling. Det betyr at samarbeid med landene også utenfor Europa svært viktig. At vi må holde fokus på den globale dimensjonen av prosessen også i fremtiden, vil være ett av mine hovedbudskap på møtet, sier Aasland.

46 land deltar

Bologna-prosessen er en all-europeisk prosess bestående av 46 europeiske land hvor målet er å skape et felles europeisk område for høyere utdanning (European Higher Education Area - EHEA) innen 2010. Ministrene møttes første gang i Bologna i 1999 og definerte hovedsatsningsområdene det skulle jobbes med i europeisk høyere utdanning fremover.
 

Emneord: Internasjonalisering
Publisert 28. apr. 2009 09:48 - Sist endret 28. apr. 2009 10:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere