Nyheter fra august 2009

Publisert 26. aug. 2009 17:52

Arlind Kurtbegul er dyslektikar og strauk både i ordinær eksamen og i privatisteksamen i norsk trinn 3. Ingen fortalde han at han hadde rett til spesiell tilrettelegging. No har han levert inn ei klage.– Internasjonale studentar får god informasjon om tilrettelegging av eksamen, nesten betre enn norske studentar, seier seksjonssjef Guri Vestad i Studieavdelinga ved UiO.  

Publisert 26. aug. 2009 11:11

Ian Hacking, professor ved Universitetet i Toronto og Collège de France, tildeles Holbergs internasjonale minnepris 2009, Samtidig får David Bloch ved Københavns Universitet Nils Klim-prisen 2009. Holberg-prisen er på 4,5 millioner kroner, melder Holbergpriskomiteen i ei pressemelding.

Publisert 25. aug. 2009 10:45

Botanisk hages gamle utstillingsveksthus, Victoriahuset (fra 1876) og Palmehuset (fra 1868), gjenåpnes fredag 28. august, skriver Naturhistorisk museum i en pressemelding. I inngangspartiet til Victoriahuset vises utstillingen ”Darwin og botanikken”.

Publisert 25. aug. 2009 10:41

– Vi er ikke aktivister, men vi sitter inne med verdifull kunnskap. Som samfunnsborgere bør det være vår plikt å dele denne, sier Dag Olav Hessen. Biologiprofessoren er en av forskerne bak organisasjonen Concerned Scientists Norway. – Foreløpig er vi en ung konstellasjon i støpeformen. En snøball som er i ferd med å rulle, forteller han.

Publisert 24. aug. 2009 10:31

– Eg synest røyndomen er så interessant at eg må skriva om den. For meg personleg er det blitt ein yrkesskade, seier professor i statsvitskap, Bernt Hagtvet. No vert innsatsen hans krona med UiOs formidlingspris for 2009.

Publisert 19. aug. 2009 15:36

Riksantikvar Nils Marstein ser inga hindring i eit tettare samarbeid mellom Vikingskipshuset og Folkemuseet på Bygdøy. – Kulturmiljøfredinga på Bygdøy set ikkje bom for utvikling og utbygging av desse musea, seier han til Uniforum. Han går imot forslaga om å lokalisera ein utstillingsbygning for Kulturhistorisk museum på begge sider av Bispegata. – Ein gamaldags vernepolitikk, meiner museumsdirektør Egil Mikkelsen.

Publisert 19. aug. 2009 14:56

Anders Jahres medisinske priser for 2009 går til forskning på genetiske årsaker til komplekse sykdommer og molekylær kreft- og diabetesforskning. Hovedprisen tildeles Kári Stefánsson, leder av det islandske forskningsinstituttet deCODE, skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Publisert 19. aug. 2009 10:53

Christian Brochmann er opptatt av systematikk og trives best i åpne landskap. – Jeg liker å ha oversikt, innrømmer vinneren av Universitetets forskningspris.

Publisert 19. aug. 2009 10:08

Forskere ved UiO har oppdaget bakterier med store mengder sukkermodifiserte proteiner. Oppdagelsen kan bety et gjennombrudd i kampen mot spredning av sykdommer som gonoré, smittsom hjernehinnebetennelse og tropesykdommen melioidose.

Publisert 17. aug. 2009 12:21

Siden 1947 har 25 000 studenter fra hele verden tilbrakt sommeren ved Den internasjonale sommerskolen ved UiO. Nå er den populære skolen blitt tildelt Universitetets årlige pris for godt læringsmiljø.

Publisert 17. aug. 2009 11:40

To år inne i EUs 7. rammeprogram for forskning ligger UiO godt an. Om to uker inviterer Forskningsrådet til informasjonsdag og søknadsskriverkurs. – Men har du ennå ikke påbegynt søknaden, er du trolig for sent ute til de seneste utlysningene, sier seniorrådgiver Mette Topnes ved UiOs EU-kontor.

Publisert 13. aug. 2009 11:50

Det var nesten ”stinn brakke”, slik rektor Ole Petter Ottersen hadde ønsket seg, da UiO onsdag inviterte til valgmøte i Gamle Festsal i Urbygningen. Her møtte han statsråd Tora Aasland (SV) og politikere fra Høyre, Venstre, FrP og AP. Den varslede studenteksplosjonen fikk mye oppmerksomhet. – Norges 220 000 studenter er en av landets største velgergrupper, poengterte Ottersen.

Publisert 12. aug. 2009 15:48

Studenter vil nå ta opp det økte alkoholkonsumet blant studenter. En SIRUS-undersøkelse fra 2007, viste at studentenes alkoholkonsum økte med 20 prosent fra 1997 til 2007. Med midler fra Helsedirektoratet har Velferdstinget som mål å skape et mer inkluderende studiemiljø ved at studenter får et mer bevisst forhold til eget alkoholinntak.

Publisert 12. aug. 2009 10:08

Tirsdag 11. august ble årets nye studenter høytidelig ønsket velkommen til Universitetet i Oslo. – Høyere utdanning er ikke noe man får, det er noe man tar, sa universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Rektor Ole Petter Ottersen la vekt på universitetets samfunnsoppgave i sin tale til studentene.

Publisert 11. aug. 2009 07:14

– Me vil ikkje overtala lærestadene til å innføra framlegga våre, men heller overtyda dei om behovet for å gjera det. Det sa leiar for Danningsutvalet, prorektor Inga Bostad, då utvalet la fram sluttrapporten sin måndag 10. august. Utvalet foreslår mellom anna å innføra ex.phil. ved alle profesjonsutdanningar og setja i gang forsøk med å utvida bachelorgraden med eit halvt år fordjuping i danning.

Publisert 10. aug. 2009 09:49

Studentenes evne til refleksjon, gjennomtenkning og vidsyn må styrkes, sier Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Innstillingen fra utvalget, som ledes av prorektor Inga Bostad,  lanseres i dag på Universitetet i Oslo.

Publisert 7. aug. 2009 13:21

– Ungdommar er like, anten dei kjem frå USA, Tibet eller Bosnia-Hercegovina, synest Madina Sulava frå Abkhasia. –Studiemiljøet har vore heilt fantastisk, meiner norskstudent Gunnar Xiakun frå Shen Yang i Kina. Begge er mellom dei 500 studentane som i går avslutta det seks veker lange opphaldet på Den internasjonale sommarskulen ved UiO.  

Publisert 7. aug. 2009 10:10

– Det er vanvittig å bruke så mye penger på å kjøpe inn vaksiner til hele befolkningen. Man vet med ganske stor sikkerhet at denne epidemien vil ramme de aller, aller færreste på noen måte som er mer alvorlig enn vanlig influensa, sier Jan Helge Solbakk til Vårt Land i dag. Han er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. 

Publisert 3. aug. 2009 14:21

– I dag skal me begynna med å leggja opp planane for hausten og byrja diskusjonen om kvar Universitetet i Oslo skal vera om ti år. Det seier Ole Petter Ottersen til Uniforum då han for første gong kjem på jobb som rektor ved Universitetet i Oslo tidleg om morgonen måndag 3. august.