Vil styrke allmenndannelsen i høyere utdanning

Studentenes evne til refleksjon, gjennomtenkning og vidsyn må styrkes, sier Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Innstillingen fra utvalget, som ledes av prorektor Inga Bostad,  lanseres i dag på Universitetet i Oslo.

UTVALGSLEDER: Prorektor Inga Bostad leder Dannelsesutvalget som presenterer sluttdokumentet sitt i dag.

Foto: Ola Sæther

Dannelesesutvalget foreslår blant annet at det etableres fordypningsfag, utvidet bachelorgrad og egne studieprogram. Utvalget ønsker mer kritisk refleksjon rundt innholdet i studiene ved høyere utdanning. Det mener dagens kompleksitet i kunnskapsutviklingen stiller høyere krav til dannelsesperspektiver og undervisningsformer i utdanningen.

Tre læresteder står bak

Det var Universitetetet i Oslo, Universitetetet i Bergen og Høgskolen i Bodø som nedsatte Dannelsesutvalget i mai 2007. Utvalget har sett på hvordan den akademiske dannelsen tas vare på  etter innføringen av Kvalitetsreformen, igangsettingen av Bologna-prosessen, og gjennomføringen av Lisboa-strategiene.  Dannelsesutvalget har prøvd å svare på hva som kjennetegner den helhetlige etiske og vitenskapelige standarden innenfor høyere utdanning. Det har også sett nærmere på hvordan universitetetenes og høgskolenes grunnverdier formidles til nye generasjoner akademikere. I tillegg har utvalget forsøkt  å kartlegge hvordan universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen ivaretas. 

 Tar initiativ til diskusjon

Siden utvalgets oppgave har vært å ta initiativ til en diskusjon om innhold i høyere utdanning, presenterer utvalget  bare et begrenset antall praktiske forslag og et knippe resonnementer om utdanningens ulike nivå og innhold. Utvalget vil derimot gjerne at sluttdokumentet blir fulgt opp med debattmøter og seminarer ved norske læresteder, og medlemmene i utvalget vil gjerne stille opp for lokale arrangører av slike møter.

Følgende personer har sittet i Dannelsesutvalget:

Inga Bostad, Universitetet i Oslo (leder),
Terje André Arnøy, Norsk Studentunion,
Odd Einar Dørum, stortingsrepresentant, Oslo,
Bernt Hagtvet, Universitetet i Oslo,

Berit Rokne Hanestad, Universitetet i Bergen,
Anders Lindseth, Høgskolen i Bodø,
Lars Løvlie, Universitetet i Oslo,
Roger Strand, Universitetet i Bergen (sekretær)
 

Hele innstillingen fra Dannelsesutvalget presenteres på en pressekonferanse i  dag kl. 13.00.  Det skjer i Kollegierommet i Urbygningen,  Karl Johans gate 47.

 

 

Emneord: Undervisning, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 10. aug. 2009 09:49 - Sist endret 11. aug. 2009 10:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere