Ian Hacking tildelt Holbergprisen

Ian Hacking, professor ved Universitetet i Toronto og Collège de France, tildeles Holbergs internasjonale minnepris 2009, Samtidig får David Bloch ved Københavns Universitet Nils Klim-prisen 2009. Holberg-prisen er på 4,5 millioner kroner, melder Holbergpriskomiteen i ei pressemelding.

PRISVINNER: Den kanadiske filosofiprofessoren Ian Hacking får Holbergprisen for 2009.

Foto: Patrick Imbert

Ian Hacking er en ledende og svært innflytelsesrik filosof og vitenskapshistoriker. Hans kombinasjon av filosofisk og historisk analyse har endret vår forståelse av hvordan sentrale begrep oppstår gjennom vitenskapelig praksis og i bestemte sosiale og institusjonelle sammenhenger. Hans arbeid avdekker natur- og samfunnsvitenskapenes normative og sosiale konsekvenser.

Holbergkomiteen begrunner prisutdelingen blant annet med hans vitenskapelige artikkel  ”The Logic of Statistical Inference (1965), hvor Hacking "vurderer kritisk bruken av sannsynlighetsteori i nåtidig statistikk. The Emergence of Probability (1975) forklarer hvordan forestillingen om sannsynlighet først ble til i løpet av 1600-tallet, i arbeidene til tenkere som Blaise Pascal og Pierre de Fermat. Hacking følger så historien videre inn på 1800-tallet, og viser i The Taming of Chance (1990) hvordan det ”skred av trykte tall”, som oppstod da stater begynte å samle og publisere statistikk, førte til at forskere begynte å benytte sannsynlighetskategorier for å forstå samfunnslivet.”

Komiteen skriver også at ”Hacking har gjennom hele sin karriere vært opptatt av vitenskapelig realisme, særlig det sentrale filosofiske spørsmål om hvorvidt de teoretiske enheter som vitenskapen postulerer – fra “elektron” til “multippel personlighetsforstyrrelse” – er virkelige på samme måte som dagligdagse objekter.

”Hackings senere forskning dekker et bredt spekter av tema som fedme, rase og autisme - stadig med fokus på spørsmålet om ”mennesketyper”. Ian Hackings arbeid gir stadig gjenklang innenfor både humaniora og samfunnsvitenskap, fordi det har endret selve rammeverket for vår forståelse av samspillet mellom naturlige og sosiale virkeligheter”, skriver priskomiteen.

Nils Klimprisen til Danmark

David Bloch fra Københavns Universitet  tildeles Nils Klimprisen for forskere under 35 år. Den prisen  er på 250.000 norske kroner.

David Blochs forskningsområder er gresk og latinsk filologi og antikkens og middelalderens filosofi.  Han får prisen blant annet for sin doktoravhandling som  omfatter en original nytolkning av Aristoteles’ teori om hukommelsen og en analyse av hvordan denne teorien ble mottatt av muslimske og kristne forfattere i middelalderen.

”Etter PhD-graden har Bloch arbeidet med ulike filosofiske og filologiske temaer som har resultert i et stort antall publikasjoner på engelsk og dansk. Aristoteles og middelalderens omfattende aristoteliske tradisjon utgjør en sentral del av hans vitenskapelige arbeid, men han har også tatt for seg Kierkegaard, Pierre d’Auvergne, Seneca og Racine”. skriver priskomiteen.
 

 

 

Emneord: Priser
Publisert 26. aug. 2009 11:11 - Sist endret 26. aug. 2009 11:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere