Gonoré, en søt bakterie

Forskere ved UiO har oppdaget bakterier med store mengder sukkermodifiserte proteiner. Oppdagelsen kan bety et gjennombrudd i kampen mot spredning av sykdommer som gonoré, smittsom hjernehinnebetennelse og tropesykdommen melioidose.

SØTT FUNN: Forsker Åshild Vik og hennes kolleger har som de første i verden oppdaget sukkermodifiserte proteiner i bakterier.

 

Foto: Ola Sæther

Sukkermolekyler som er bundet til proteiner, såkalte glykosylerte eller sukkermodifiserte proteiner, er vanlige både i planter og dyr. Forsker Åshild Vik og hennes kolleger har som de første i verden oppdaget et nytt system for sukkermodifisering av proteiner også i bakterier.

Vik forteller at de sukkermodifiserte proteinene ble oppdaget ved en tilfeldighet. Under forskning på bakterien som forårsaker gonoré, brukte gruppen et antistoff utviklet i forbindelse med forskning på et sukkermodifisert protein. Dette antistoffet gav resultater hun ikke forstod, og Vik kom etter hvert fram til at resultatene måtte skyldes en forekomst av sukkermodifiserte proteiner i gonorébakterien.

Gonoré
Gonoré er en seksuelt overførbar sykdom som forårsakes av Neisseria gonorrhoeae (gonokokkbakterien). Rundt seksti millioner nye tilfeller oppdages hvert år. De vanligste symptomene er utflod og svie ved vannlating. Ubehandlet kan gonoré føre til sterilitet. Spedbarn som utsettes for gonoré under en fødsel kan få en øyeinfeksjon som ubehandlet kan føre til blindhet.

Melioidose
Tropesykdommen Melioidose forårsakes av bakterien Burkholderia pseudomallei Bakterien finnes i forurenset vann og jordsmonn, og spres til mennesker gjennom direkte kontakt med disse kildene. Sykdommen er endemisk i Sørøst-Asia, særlig i Vietnam, Kambodsja, Laos, Thailand, Malaysia, Myanmar og Nord-Australia. Den kalles også Whitmores sykdom. I noen tilfeller kan bakterien ligge latent i årevis før symptomene slår ut.

Massespektrometri
Et massespektrometer er et kjemisk analyseinstrument hvor molekyler blir gitt elektrisk ladning og brutt opp i fragmenter. De dannede ionene separeres og registreres med et fintfølende, elektrisk måleinstrument. Et massespektrometer benyttes for å bestemme atomers og molekylers masse, strukturbestemme organiske og biologiske molekyler, identifisere kjemiske forbindelser, samt å bestemme konsentrasjonen av grunnstoffer, isotoper og kjemiske forbindelser. Massespektrometri benyttes også for analyse av genetisk variasjon og for identifisering av proteiner.
Kilde: Store norske leksikon, http://www.snl.no/massespektrometer

Nye muligheter med ny teknologi

Vik bekreftet teorien ved hjelp av massespektrometri.

– Massespektrometrien har de siste årene blitt et viktig redskap innenfor biologien, og uten denne teknologien ville vi ikke ha kunnet bevise at disse sukkermolekylene finnes, understreker hun.

– Hvorfor er dette et viktig funn?

– Gonorébakterien finnes kun i mennesker, og det er sannsynlig at sukkermodifiseringene har effekt på bakteriens evne til å infisere mennesker og til å overleve i mennesker. Kunnskapen om sukkermodifiseringene kan derfor hjelpe oss til å finne nye metoder for å forhindre eller kontrollere disse sykdommene, svarer Åshild Vik.

Harepest og melioidose

Hun forteller at neste skritt var å identifisere andre bakterier med de samme karakteristikaene. Hittill har forskningsgruppen funnet lignende proteiner i bakteriene som forårsaker smittsom hjernehinnebetennelse, harepest og tropesykdommen melioidose.

– Det er trolig mange bakterier som har slike proteiner. Ved å sammenligne disse kan vi kanskje finne ut mer om sukkermolekylenes funksjon i bakteriene, sier hun.

Åshild Vik forteller at analysene med massespektrometer ble utført av forsker og leder av det nyetablerte Glyconor massespektromtrilaboratorium, Wolfgang Egge-Jacobsen. Hans innsats er derfor uvurderlig. Massespektrometri er en svært kostbart medode og prosjektet hadde heller ikke latt seg realisere uten finansiell støtte fra CMBN (Centre for Molecular Biology and Neuroscience), Forskningsrådet og Glyconor, et strategisk forskningsområde ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

LEDER MASSESPEKTROMETRILABORATORIUM: 

Analysene med massespektrometer ble utført av Wolfgang Egge-Jacobsen.

Oppsiktsvekkende

Åshild Vik tilhører en forskningsgruppe som studerer sykdomsframkallende bakterier. Gruppen ledes av professor Michael Koomey på Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo (IMBV).

– Funnene som Åshild og Wolfgang har gjort er svært oppsiktsvekkende, understreker Koomey og viser til at forskere har studert gonorébakterien i over hundre år uten å oppdage de sukkermodifiserte proteinene.

– På sikt håper vi at funnene kan bidra til utvikling av vaksiner og medikamenter mot sykdommer som i dag utgjør en betydelig trussel mot menneskers liv og helse, uttaler Koomey til Uniforum. 

Publisert i PNAS USA
Åshild Viks forskning på gonorébakterien ble i januar publisert i tidsskriftet PNAS USA(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), et av verdens ledende naturvitenskapelige tidskrifter. http://www.pnas.org/content/106/11/4447.full

Emneord: Forskning, Medisin Av Grethe Tidemann
Publisert 19. aug. 2009 10:08 - Sist endret 25. aug. 2009 10:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere