– Start planleggingen før utlysningen kommer

To år inne i EUs 7. rammeprogram for forskning ligger UiO godt an. Om to uker inviterer Forskningsrådet til informasjonsdag og søknadsskriverkurs. – Men har du ennå ikke påbegynt søknaden, er du trolig for sent ute til de seneste utlysningene, sier seniorrådgiver Mette Topnes ved UiOs EU-kontor.

BE OM UTKAST: – Lenge før utlysningene i EUs rammeprogram er klare er det mulig å få et innblikk i hva som er på vei, tipser UiOs EU-rådgiver Mette Topnes.

Foto: Ståle Skogstad (arkivfoto)

– Innvilgelsesprosenten ved UiO er høyere enn snittet i EU, og blant de beste i Norge, forteller seniorrådgiver Mette Topnes ved UiOs EU-kontor.

Men også UiO-forskere må jobbe hardt for støtten fra EUs rammeprogram for forskning.

– Skal du lykkes i EU-systemet, må du være godt informert. De som lykkes, er ofte de som kjenner rammeprogrammet fra tidligere, sier Topnes. At søkerne må gjennom noen søknadsrunder før de får det til, er helt normalt, kan EU-rådgiveren fortelle.

Behøver ikke søke for å gå på kurs

31. august og 1. september inviterer Norges forskningsråd til henholdsvis nasjonal informasjonsdag for EUs 7. rammeprogram for forskning (7RP) og randsoneaktivitetene, og kurs i søknadsskriving til rammeprogrammet. Og du behøver ikke ha konkrete planer om å søke penger for å delta.

– Informasjonen kan være nyttig også for den som bare ønsker å nærme seg rammeprogrammet, påpeker Topnes. For det er mye å sette seg inn i.

Ikke vent på utlysningen

Har du ennå ikke påbegynt søknaden, er du trolig for sent ute til utlysningene som kom for om lag en måned siden.

– I hvert fall hvis du skulle ønske å koordinere prosjektet selv, presiserer Topnes. Å søke til EUs rammeprogram er en prosess som tar lang tid. Ifølge EU-rådgiveren er det mange som oppdager underveis at det å søke tar lengre tid enn de på forhånd hadde tenkt. Så lang tid kan det ta, at også den som starter planleggingen den dagen utlysningen kommer, ofte vil være for sent ute, advarer Topnes, og utdyper:

– Utlysningene er ofte veldig konkrete. Det forventes at du svarer på de spørsmål EU vil ha svar på. Om du kjenner til temaet på forhånd, har du bedre tid på deg til å lage en god søknad.

– Be om utkast

Å starte på en søknad før utlysningen er offentliggjort, er ikke så vanskelig som det kan høres ut. Lenge før utlysningene er klare, er det nemlig mulig å få et innblikk i hva som er på vei.

– Komiteer jobber med utlysningene i lange tider, og med jevne mellomrom kommer de med utkast, forteller Topnes.

Selv om disse utkastene ikke er offisielle, er de likevel mulig å få tak i. Et sted å få tak i dem er ved UiOs EU-kontor.

– Vi oppfordrer fagmiljøene til å ta kontakt med oss og holde seg oppdatert underveis på hva som kommer. Slik kan de følge utviklingen over tid, og slik får de mulighet til å forberede seg og eventuelt påvirke utlysningen, sier Topnes.

Realfaglig tyngdepunkt

Tyngden i EUs rammeprogram har tradisjonelt ligget innen medisin og realfag. Og det er også innenfor disse fagområdene at UiO-forskere til nå har gjort det best.

– Realfag og medisin har opparbeidet seg mye erfaring og store kontaktnett. De er med i internasjonale miljøer og er gjerne koordinatorer for prosjekter, forteller Topnes.
Dermed har de et ”forsprang” på enkelte andre fagmiljøer.

– Hittil har vi ikke hatt like god uttelling innen samfunnsfag og humaniora, selv om enkelte miljøer har lykkes også her, medgir Topnes.

– Men dette er heldigvis fagområder som det i økende grad satses på fra EUs side, tilføyer hun.

– Mer av det samme

Alt i alt er Topnes fornøyd med UiOs innsats.

– I UiOs handlingsplan for 7RP vektla vi større tyngde gjennom flere koordinatorposisjoner, og større bredde – særlig med rekruttering av nye miljøer. Dette har vi i stor grad lykkes med, konkluderer hun.

Til nå i 7RP har UiO deltatt i nærmere 200 søknader. Av disse er rundt 30 prosjekter innvilget, hvorav seks er koordinert av UiO.

– Vi er veldig fornøyde. Nå ønsker vi oss mer av det samme, sier EU-rådgiver Mette Topnes.

 

Emneord: EU, Økonomi, Forskning Av Helene Lindqvist
Publisert 17. aug. 2009 11:40 - Sist endret 19. aug. 2009 16:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere