Studenter vil drikke mindre

Studenter vil nå ta opp det økte alkoholkonsumet blant studenter. En SIRUS-undersøkelse fra 2007, viste at studentenes alkoholkonsum økte med 20 prosent fra 1997 til 2007. Med midler fra Helsedirektoratet har Velferdstinget som mål å skape et mer inkluderende studiemiljø ved at studenter får et mer bevisst forhold til eget alkoholinntak.

EKSAMENSRUS: Også ved et av Europas beste universiteter, Oxford University spiller alkohol en viktig rolle under eksamensfeiringen.

Foto: Ola Sæther

Studenter har ofte et høyere alkoholkonsum enn befolkningsgjennomsnittet. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) sin rapport ”Studenter og rusmidler – Bruk av alkohol, tobakk, narkotika og pengespill blant studenter ved Universitetet i Oslo” fra 2007, viser at studentenes alkoholkonsum har økt med 20% fra 1997 til 2007. I tillegg viser undersøkelsen at et flertall av studentene (56%) mener det drikkes for mye i studentmiljøet, skriver Velferdstinget i Oslo i ei pressemelding.  
 

Studentenes initiativ
 

På bakgrunn av SiRUS-undersøkelsen har studentene selv tatt tak i problemet. Med midler fra Helsedirektoratet har Velferdstinget i Oslo satt i gang et prosjekt for å sette fokus på det økte alkoholkonsumet blant studenter. Målet har vært å bidra til et mer inkluderende studiemiljø ved at studenter får et mer bevisst forhold til eget alkoholinntak. Studentene har valgt å oppfordre til å drikke mindre, heller enn å fremme avhold som et alternativ. Velferdstinget ønsker å nå ut til den brede studentmassen med sitt budskap. En av hovedmålgruppene har vært de nye førsteårsstudentene, siden alkoholvaner ofte etableres i dette første møtet med studielivet.

Den første forelesningen

Som en del av prosjektet arrangeres ”den første forelesningen” den 18. august kl 18.00 i Storsalen på Chateau Neuf. Kjetil og Kjartan og ImproTent, trippel-norgesmestre i teatersport, står for underholdningen. Målet bak arrangementet er å bidra med underholdning under semesterstart hvor alkohol ikke setter rammene. Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Fakta om alkohol

En gruppe studenter har utarbeidet en brosjyre om studenter og alkohol i samarbeid med en rekke fagpersoner. Den blir distribuert til de nye studentene ved semesterstart på blant annet UiO og BI. Brosjyren inneholder en rekke fakta om alkohol som kan være gode å ha i bakhodet i studiehverdagen. I tillegg inneholder den en ”guide til lykkepromillen”. Arild Midthun har laget illustrasjonene i brosjyren. Disse vil også bli trykket på postkort som deles ut i semesterstarten.
 

Hvite dager

”Hvite dager” er et samarbeidsprosjekt mellom Det norske Studentersamfund, Velferdstinget og Blå Kors. Dette er et tilbud til nye studenter som av ulike grunner trenger noen hvite dager i semesterstarten. SIRUS-undersøkelsen viser at 56% av studentene synes det drikkes for mye i studentmiljøet. Disse tallene kan tyde på at det er et behov for et alternativt tilbud i semesterstarten.

Alle fadderne ved UiO vil bli informert om Hvite dager-tilbudet.

Emneord: Studentforhold
Publisert 12. aug. 2009 15:48 - Sist endret 12. aug. 2009 16:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere