NTNU-forsker fikk 200.000 etter overtidskrav

Forsker ved NTNU krevde økonomisk godtgjørelse for 1542 overtidstimer. Etter langvarig juridisk tautrekking erkjente staten forskeren 200.000 kroner, melder Universitetsavisa.

Den 7. januar i år møter Kunnskapsdepartementet i Oslo forliksråd på vegne av NTNU. De møter NTNU-forskeren Stig Hollup og hans advokat. Hollup har ført egne timelister, og krever overtidsgodtgjørelse for 1542 timer – nesten et helt årsverk. NTNU har i over et år nektet å erkjenne dette som godkjent overtid.

Likevel ender forliket med at departementet tilbyr Hollup 200.000 kroner av staten, som ”helt og fullt oppgjør i denne saken”, som det heter i forkynnelsen. Hollup aksepterer.

Kunnskapsdepartementet sender sporenstreks et brev til NTNU, med beskjed om å utbetale Hollup den fulle summen innen 6. februar 2009. Hvordan kunne det ha seg at denne lokale saken om overtid ved et institutt i Trondheim etter hvert kom til å involvere både rektor ved NTNU og regjeringsadvokaten i Oslo?

Av prinsipiell betydning

Saken er av vesentlig prinsipiell betydning. Førsteamanuensen ved Psykologisk institutt krevde overtidsbetaling for timer som ikke var pålagt av arbeidsgiver eller avtalt på forhånd: Noe avtaleverket setter som betingelse for vanlig overtidstillegg for ansatte.

Svært mange vitenskapelig ansatte arbeider langt utover et vanlig årsverk. Hollups sak aktualiserer flere problemstillinger. Når kan man si at en ekstra arbeidsbyrde er pålagt av arbeidsgiver, og når det er ”frivillig”?

Hollups sak risikerer videre å etablere en ny presedens med risiko for flere liknende krav fra andre ansatte. I en korrespondanse som inntil nylig var unntatt offentlighet, er det nettopp dette NTNU advarer departementet om rett forut for møtet i forliksrådet sist vinter.

For universitetene og de statlige høyskolene vil det ha betydelige økonomiske konsekvenser om forskere skal kompenseres på lønnsslippen for alle timene de nedlegger utover et normalt årsverk.

Les hele artikkelen i Universitetsavisa.

 

 

Emneord: Arbeidsforhold Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 27. apr. 2009 13:47 - Sist endret 27. apr. 2009 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere