Nytt samfunnsfaglig senter for energiforskning

Fredag 3. april ble forskningssenteret CenSES, Centre for Sustainable Energy Studies, lansert på Blindern. Målsettingen er å forene samfunnsfaglig og naturvitenskapelig forskning på bærekraftig energi.

STOR ENTUSIASME: Mette Bjørnsgård fra Norges Handelshøgskole og SINTEF, rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og representant for Vestlandsforsking Åse Løkeland, UiO-rektor Geir Ellingsrud, NTNU-rektor Torbjørn Digernes og viseadministrerende direktør Eva Dugstad fra Institutt for energiteknikk (IFE) gjorde bølgen etter signering av samarbeidsavtalen.

 

Foto: Ola Sæther

Bak det nye samfunnsfaglige senteret for energiforskning står åtte norske forskningsinstitusjoner. Disse er Universitetet i Oslo, NTNU, SINTEF, Institutt for energiteknikk (IFE), Norges Handelshøyskole (NHH), Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF), Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking.

Spiss og bredde

Rektor Geir Ellingsrud beskrev i sin tale under lanseringen 3. april senteret som et landslag i både spiss og bredde. Det er ifølge Ellingsrud helt klart at samfunnsforskningen kommer til å få en mye større rolle inn mot klimaforskningen i årene som kommer. Skal vi løse verdens miljøproblemer står vi overfor både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige utfordringer, og kanskje er de samfunnsmessige utfordringene størst.

- En forskningsinnsats på miljøvennlig energi er ikke komplett om ikke samfunnsfaglige og humanistiske aspekter er tatt med, påpekte også rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes. Han viste til at klimautslippene må ned med 80 - 90 prosent, noe som ikke vil være mulig dersom disse aspektene utelates.

Umulig valg

– Vi må unngå å komme i en situasjon hvor vi må velge mellom miljø og fattigdom, poengterte Eva Dugstad fra Institutt for energiteknikk (IFE) og kalte dette et umulig valg.

Åse Løkeland, rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, berømmet NTNUs rektor for å ha tatt initiativ til å videreføre og realisere planene om et samfunnsfaglig senter for energiforskning, til tross for at senteret ikke nådde opp i konkurransen om å bli et av regjeringens nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FEM).

Virtuelt samarbeid

Lanseringen 3. april ble avsluttet med signering av en samarbeidsavtale mellom partene.

Forskerne skal samarbeide virtuelt, og NTNU skal ha ansvaret for den praktiske administrasjonen. Senterleder Asgeir Tomasgard ved NTNU forteller at senteret i løpet av ett til to år skal bestå av rundt 60 forskere. I utgangspunktet skal samarbeidspartnerne bruke ca 15 millioner årlig, men målet er å øke den økonomiske rammen i samarbeid med industri og forskningsråd.

Senteret skal samarbeide tett med teknologene i de nye Forskningssentrene for miljøvennlig energi. Internasjonalt vil senteret samarbeide med forskere innenfor flere store EU-nettverk, med forskere fra de nordiske universitetene og fra Michigan Institute of Technology og Maryland University i USA.

Viktige forskningsområder

De viktigste forskningsområdene blir innovasjon og kommersialisering av nye fornybare energiteknologier, offentlighetens forståelse og aksept for energiteknologier og regimer for bærekraftig energibruk, nasjonale og komparative studier av politikk og praksis i forhold til utvikling og implementering av fornybar energi, og marked og systemanalyse for en mer effektiv utvikling og implementering av nye energiteknologier. 

Emneord: Miljøforskning Av Grethe Tidemann
Publisert 3. apr. 2009 15:53 - Sist endret 14. apr. 2009 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere