UiO mest populært blant universitetene

Årets søkertall fra Samordna opptak viser at søkningen til Universitetet i Oslo øker med 6,5 prosent fra i fjor. – For hver studieplass ved UiO, er det tre søkere som har oss som førstevalg, sier studiedirektør Monica Bakken i ei pressemelding. – Dette er godt over landsgjennomsnittet og høyest av universitetene.  

ØKER: Søkningen til UiO øker med 6,5 prosent viser årets søkertall fra Samordna opptak. UiO skårer høyest blant universitetene.

Foto: Ola Sæther

Samlet for all høyere utdanning øker søkningen med 9,7 prosent, og for første gang på 13 år er antallet søkere over 100 000.

UiOs andel av førsteprioritetssøkere nasjonalt ligger på omtrent samme nivå som i fjor, med en liten nedgang.

Flere søker realfag

– Det er gledelig å konstatere at også søkertallet til realfag øker. Vi mener det er UiOs satsing på realfagsrekruttering som nå får god effekt.

Det er redusert søkning til Lektorprogrammet i år, tross behovet for rekruttering til læreryrket.

– Vi har nylig gjort endringer i Lektorprogrammet som vi mener vil sikre at det fremstår mer attraktivt for søkerne neste år, sier studiedirektøren.

Mange flere vil bli lærere

Den foreløpige statistikken fra Samordna opptak viser at søkningen til allmennlærerutdanningen øker med nær 35 prosent sammenliknet med fjoråret. 

– Dette lover svært godt for regjeringens ambisjoner om å satse på læreren, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i ei pressemelding. Hun er også tilfreds med at den generelle søkningen til høyere utdanning øker med nærmere ti prosent.

Aasland mener den positive profileringen av læreryrket den seinere tiden, ikke minst gjennom den omfattende lærersatsningen GNIST, må ha gitt resultater:

- Dette er gledelig, for skolen trenger flere dyktige lærere. Klarer vi å opprettholde denne trenden gjennom flere år vil vi stå mye bedre rustet. Utfordringen framover blir å legge til rette for flere studieplasser, sier Tora Aasland.

Over 100 000 søkere

Den foreløpige søkerstatistikken viser at det er en økning i søkningen til høyere utdanning på 9,7 prosent. Tar vi med Politihøyskolen, som er med i den nasjonale opptaksmodellen for første gang, er økningen 12,6 prosent.

Tallene for 2009 viser at søkningen til høyere utdanning gjennom Samordna opptak for første gang siden 1996 er på over 100 000 søkere. Det totale antallet studieplasser som tilbys er 47 613. Til sammenlikning var det i 2008 registrert 92 500 søkere til 47 200 studieplasser.

Det er en liten økning i antall mannlige søkere ved årets opptak, slik at andelen menn igjen er over 40 prosent, melder Kunnskapsdepartementet.

 

Emneord: Studentforhold
Publisert 21. apr. 2009 09:27 - Sist endret 21. apr. 2009 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere