Mange vil bli styremedlemmer

Åtte kandidater vil kjempe om å bli representanter for de vitenskapelige tilsatte i valget til Universitetsstyret. Blant kandidatene er biologiprofessor Dag Hessen (bildet). Fem personer stiller til valg for de tekniske-administrative ansatte. De midlertidig vitenskapelige tilsatte har fire kandidater.

Biologiprofessor Dag Hessen er en av sju fast vitenskapelige ansatte som stiller til valg i mai.

25. mai starter valget av de ansattes representanter i Universitetsstyret, hvor det skal velges to representanter for de fast vitenskapelige tilsatte, én representant for de teknisk- administrative ansatte og én representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte.

Åtte professorer

Valgstyret godkjente 27. april kandidatene for gruppen fast vitenskapelige tilsatte og gruppen teknisk- administrative ansatte.

Kandidatene for de fast vitenskapelige tilsatte er professorene Kjell Lars Berge og Hanne Gram Simonsen fra Det humanistiske fakultet, Kirsti Strøm Bull og Asbjørn Kjønstad fra Det juridiske fakultet, Kristian Gundersen og Dag Hessen fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Hanne Haavind og Tom Christensen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
 

Valg til Universitetsstyret

Valget av de ansattes representanter til Universitetsstyret er elektronisk og foregår mellom 25. mai kl. 08.00 og 28. mai 2009 kl. 16.00.
Mer informasjon om styrevalget, kandidatene og forslagsstillerne ligger på UiOs nettsider

To studentrepresentanter velges separat. Dette valget gjennomføres av Studentparlamentet.

De fire eksterne representantene utpekes av Kunnskapsdepartementet.

Det nye universitetsstyret tiltrer 1. august.
 

Fem teknisk-administrative ansatte

Kandidatene for de teknisk-administrative tilsatte er studiekonsulent Helle Linné Eriksen ved Det humanistiske fakultet, hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad i Forskerforbundet, rådgiver Inger Kristine Mollø-Christensen i HMS-seksjonen, hovedtillitsvalgt Ole Martin Nodenes i Parat og senioringeniør Margrete Raaum i USIT.

Fire midlertidig vitenskapelige ansatte

Kandidatene for de midlertidig vitenskapelige ansatte ble offentliggjort 28. april. Disse er post doktorene Jean-Luc Boulland fra Det medisinske fakultet og Ingeborg W. Owesen fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, og stipendiatene Bård Frydenlund fra Det humanistiske fakultet og Frida Slagstad Gullestad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

(Sist oppdatert 28. april kl. 11.39)

 

 

 

Emneord: Styrevalget 2009 Av Grethe Tidemann
Publisert 27. apr. 2009 16:27 - Sist endret 8. mai 2009 17:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere