Hvem skal styre UiO?

Fredag 24. april kl.16.00 er siste frist for å foreslå kandidater til universitetsstyret. Kristian Mollestad er den eneste av de interne styremedlemmene som er åpen for gjenvalg.

VIKTIG VALG: Kristian Mollestad håper på mange kandidater ved valget. – Dette handler om å bevare universitetsdemokratiet, sier han.

Foto: Martin Toft

Våren 2009 skal det velges seks representanter til Universitetsstyret, to representanter for de vitenskapelige tilsatte, en representant for de midlertidig vitenskapelige tilsatte, en representant for de teknisk-administrative tilsatte og to studentrepresentanter. I tillegg skal fire eksterne representanter utpekes av Kunnskapsdepartementet.

Stiller ikke til valg

Representantene for de vitenskapelig ansatte professor Johanne Sundby og professor Nils Damm Christophersen stiller ikke til gjenvalg. Det gjør heller ikke postdoktor Kristin Bliksrud Aavitsland, representant for midlertidig vitenskapelig personale. Hun avslutter sin periode som postdoktor ved UiO i 2009 og er derfor ikke valgbar.
– Det hadde vært morsomt å jobbe med det nye rektorteamet. Hadde jeg hatt mulighet, ville jeg stilt til gjenvalg, røper hun.

Tilbake til studiene

Mens valgperioden er fire år for fast tilsatte i vitenskapelig stillinger og for teknisk-administrative tilsatte, velges midlertidig tilsatte og studenter for ett år.

Studentrepresentantene Jomar Talsnes Heggdal og Ingvild Brox Kielland tar ikke gjenvalg.
– For oss er styrevervet en heltidsbeskjeftigelse, og jeg føler at ett år helt borte fra studiene er nok. Men dersom det hadde vært mulig å kombinere styrevervet med studier, ville jeg nok ønsket å fortsette, sier Brox Kielland. Hun tilføyer at dette også gjelder hennes medrepresentant Jomar Talsnes Heggdal. Sammen fremmet de i høst et forslag i Studentparlamentet om å gjøre den ene av stillingene om til en deltidsstilling, men dette forslaget ble nedstemt.

Vil takke ja

Den eneste av de interne styremedlemmene som er aktuell som kandidat ved valget i mai, er derfor Kristian Mollestad, representant for de teknisk-administrative ansatte og tillitsvalgt i Forskerforbundet.
– Jeg har tenkt meg grundig om og har landet på at jeg vil takke ja om jeg blir bedt om å stille til gjenvalg, forteller han.
– Å sitte i Universitetsstyret er en viktig jobb. Jeg har fått gjennomslag i avgjørende saker, og føler at jeg fortsatt har mye å bidra med. Jeg tenker også at jeg kan bidra til å sikre kontinuitet.Det er heller ingen hemmelighet at jeg var en av forslagsstillerne bak UiOs nye rektor, og jeg er sikker på at det vil bli fire spennende år.
Mollestad legger til at han håper det blir mange kandidater.
– Dette handler om å bevare universitetsdemokratiet, understreker han.

Fjorten aktuelle kandidater

De eksterne kandidatene utpekes av Kunnskapsdepartementet fra en liste fremmet av Universitetsstyret. Dette gjøres ved at en komité utnevnt av rektor, bestående av to vitenskapelige tilsatte, en teknisk-administrativ tilsatt og en student får til oppgave å foreslå eksterne kandidater til styret.

Valg til Universitetsstyret


Frist for å foreslå kandidater er kl. 16.00 fredag 24. april. Forslagene sendes til styrevalg@admin.uio.no.

Kandidatlisten vil bli offentliggjort etter at den er godkjent av valgstyret mandag 27. april.

Valget av de ansattes representanter til Universitetsstyret er elektronisk og foregår mellom 25. mai kl. 08.00 og 28. mai 2009 kl. 16.00.
Mer informasjon om styrevalget

Studentrepresentantene velges separat. Dette valget gjennomføres av Studentparlamentet.

De eksterne representantene utpekes av Kunnskapsdepartementet.

Det nye universitetsstyret tiltrer 1. august.

Denne komiteen er i år blitt ledet av professor Petter Laake. Kandidatene som er fremmet for departementet er, Grete Berget, Karianne Bjellås Gilje, Marianne Harg, Agnethe G. Haaland, Rita Kumar, Ingvild Ragna Myhre, Kerstin Sahlin, Finn Bergersen, Ole Enger, Arne Magnus, Øystein Olsen, Erik Meineche Schmidt,Tor-Arne Solbakken og Ingjald Ørbeck.

To av kandidatene, Finn Bergersen og Ingvild Ragna Myhre, stod ikke på listen over kandidater som ble fremmet av komiteen, men ble foreslått av rektor Geir Ellingsrud.

Ønsker Grete Berget og Øyvind Olsen

Styret anmoder dessuten departementet om å utpeke nåværende styrerepresentant Grete Berget og nåværende vararepresentant Øystein Olsen for å sikre kontinuitet. De tre øvrige av dagens eksterne representanter, Paul Chaffey, Boel Flodgren og Egil Myklebust, har sittet i to perioder og kan derfor ikke fremmes. 

Emneord: Universitetspolitikk, Styrevalget 2009 Av Grethe Tidemann
Publisert 19. apr. 2009 20:59 - Sist endret 20. apr. 2009 10:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere