Rekordmange vil forske på miljøvennlig energi

Norske forskere er mer offensive enn noensinne og søker nå Forskningsrådet om over 1,2 milliarder kroner til nye forskningsprosjekter innenfor miljøvennlig energi og CO2-håndtering, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

MILJØFORSKNING: Rekordmange vil forske på miljøvennlig energi, som for eksempel vindkraft.

Foto: David Herremann, Flickr

Det er Forskningsrådets store programmer for fornybar energi og CO2-håndtering, RENERGI og CLIMIT, som har fått 130 søknader på over 1,2 milliarder kroner innenfor forskning på blant annet fornybar energiproduksjon, energisystemer, miljøvennlig transport samt lagring og fangst av CO2.

Dette er langt over antall søknader de to programmene fikk før klimaforliket i fjor.

Forskningsmiljøene har snudd seg rundt

Klimaforliket på Stortinget har utløst en kraftig mobilisering av forskningsinnsatsen på miljøvennlig energi, sier Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet.

Dette lover godt for at norske forskningsmiljøer kan påta seg den viktige jobben i forhold til målsettingen i klimaforliket, Han peker på at årets søknader viser at forskningsmiljøene har fått opp dampen og snudd seg rundt.

De har forsterket forskergruppene på disse fagområdene og har kapasitet for forskningsprosjekter langt ut over det budsjettene tillater

I internasjonal klasse

Det er søkt om 830 millioner kroner innen RENERGI-programmet og 448 millioner innen CLIMIT. Til sammenligning er RENERGI-budsjettet i dag på omkring 250 millioner kroner pr år. Av dette er to tredeler bundet til allerede innvilgede prosjekter.

Skepsisen til om norske forskningsmiljøer har kapasitet til å vokse i takt med veksten i budsjettene er feid til side gjennom den store søknadsbunken og den sterke interessen for de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME).

Etableringen av de åtte forskningssentrene for miljøvennlig energi i februar i år demonstrerte at Norge har forskningsmiljøer i internasjonal klasse innenfor offshore vindkraft, CO2-håndtering, solceller, bioenergi, miljø og energibruk.

Unander er opptatt av at budsjettene til forskning på miljøvennlig energi fortsatt øker. 

Når aktiviteten vokser er det viktig å fylle på med friske midler slik at strømmen av nye, gode ideer fortsetter, mener han.

Emneord: Miljøforskning, Økonomi
Publisert 14. sep. 2009 10:15 - Sist endret 14. sep. 2009 10:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere