Nytt styre på gammel grunn

Været var vakkert, omgivelsene praktfulle og programmet tett, da det nye Universitetsstyret kom sammen for første gang, for å bli kjent og for å få større kjennskap til universitetets virksomhet.

PÅ ETT BRETT: Det nye styret har ifølge rektor Ole Petter Ottersen en usedvanlig bred kompetanse. Fra venstre studiekonsulent Helle Linné Eriksen, rektor Ole Petter Ottersen, professor Dag Hessen, professor Hanne Haavind, studentrepresentant Mari Olsen Mamre, eksternt styremedlem Grete Berget, konsernsjef i REC Ole Enger, studentrepresentant Anders Venner Rindal, stipendiat Frida Slagstad Gullestad, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå Øystein Olsen.

Foto: Ola Sæther

Det nye universitetsstyret er samlet til et to dagers seminar og styremøte. Stedet er Baroniet Rosendal, godset som ble gitt i gave til universitetet i 1927. Mange av styremedlemmene har knapt møtt hverandre før, og noen av dem har liten erfaring fra universitetsarbeid. Kun ett av medlemmene,Grete Berget, er med fra forrige styreperiode.

SVENSK PROREKTOR: Eksternt styremedlem Kerstin Sahlin, prorektor ved Uppsala universitet, forlot Rosendal tirsdag morgen og var derfor ikke tilstede da gruppebildet ble tatt. Foto: Tommy Westberg

Fokus på informasjon

Som vanlig er også universitetsdirektøren, prorektor og viserektorene til stede. I tillegg er flere ledere i Sentraladministrasjonen med for å orientere om ulike deler av universitetets virksomhet.
Forskningsadministrativ avdeling koordinerer arbeidet med UiOs nye strategiske plan. Avdelingens leder ,Bjørn Haugstad, er derfor en viktig bidragsyter på seminaret. HR direktør Anita Sandberg er med for å orientere om UiOs ledelsessatsing, og kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum om UiOs kommunikasjonsstrategi. Seniorrådgiver Inger Stray Lien skal fortelle om planene for universitetsjubileet i 2011, og økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini skal presentere UiOs økonomiske styringsprosesser.

Uniforum fristilles

Det meste foregår bak lukkede dører, men det er også satt av tid til noen åpne vedtakssaker mot slutten av seminaret. Den første saken som skal behandles, er den organisatoriske omplasseringen av internavisen Uniforum, en sak som i følge universitetsdirektør Gunn- Elin Aa. Bjørneboe er overmoden. Rektor Ole Petter Ottersen konstaterer at ingen i styret har noen innsigelser i saken og banker den gjennom.

Neste vedtakssak, utnevnelsen av fem nye medlemmer til forskningsetisk råd, utsettes til neste styremøte. Å gi rektor fullmakt til å godkjenne foreløpige regnskaper, møter ingen motstand i styret. Styret går også enstemmig inn for å gi universitetsdirektøren mandat til å starte arbeidet med en ny strategisk plan, en plan som skal gjelde helt fram til 2020.

Omorganisering bak lukkede dører

Det er også satt av tid til noen orienteringssaker på tampen av møtet. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjør for universitetets håndtering av arbeidsmiljøsaken på Det odontologiske fakultet, der det er kommer fram alvorlige beskyldninger om seksuell trakassering.
Neste post på programmet, omorganiseringen av Det medisinske fakultet, foregår bak lukkede dører. 

Det hele avsluttes med lunsj og evaluering i Baroniets drivhuscafé. Før avreisen er det også satt av litt tid til fotografering med uniforum i hagen.
– Tilbakemeldingene er positive. Styrets medlemmer har fått en god start på den prosessen det er å få nødvendig innsikt i universitetets virksomhet, rapporterer rektor.

Universitetsstyret


Universitetsstyret har elleve medlemmer og ledes av rektor. Styret har i tillegg til rektor, to representanter fra det vitenskapelige personalet, en representant for de midlertidige-vitenskapelige tilsatte, en representant fra det teknisk-administrative personalet, to studentrepresentanter og fire eksterne representanter.

Rektor og de ansattes representanter velges for fire år. Unntaket er representanten for de midlertidige-vitenskapelige tilsatte, som i likhet med studentrepresentantene, velges for ett år.

De eksterne representantene fremmes av Universitetsstyret og utnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år, med mulighet for forlengelse.
 

Utgangspunkt i strategiplanen

Han beskriver programmet som nøye gjennomtenkt.
– Universitetets strategiske plan går ut i 2009, og en at de viktigste oppgavene i forhold til det nye styret, er å utforme en ny. Alle orienteringssakene var derfor knyttet opp mot den neste planen, opplyser han, og poengterer at strategiplanen er det viktigste dokumentet styret forholder seg til.
Rektor og universitetsdirektøren har også hatt individuelle møter med hver enkelt styrerepresentant, for å diskutere forventninger og imøtekomme representantenes behov for informasjon.

– Dette er noe vi har prioritert høyt, sier Ottersen, og understreker styrets sentrale rolle ved universitetet.
– Vi anser styremøtene for å være så viktige, at de blir bestemmende for rytmen i all vår aktivitet gjennom året, sier han.

EKSTERN DEBUTANT I EPLEHAGEN: – Det er interessant å få innsyn i en institusjon som UiO, synes Ole Enger, administrerende direktør i Renewable Energy Corporation ASA.
 

Næringslivsrepresentant

– Det har vært interessant å få et innblikk i hvordan en institusjon som UiO fungerer, kommenterer eksternt styremedlem og konsernsjef i REC Ole Enger, etter seminaret.

Oppfatter du styrevervet ved UiO som spesielt krevende?

– Mitt første inntrykk er ikke at et styreverv ved universitetet er spesielt krevende. Jeg tror at bedrifter som opererer over hele verden, med selskaper på alle kontinenter og med tusenvis av kunder og hundrevis av produkter, er vel så krevende, svarer Enger.

Rød student

Anders Rindal er valgt inn som representant for studentenes venstreallianse. Han bekrefter at møtet har vært konstruktivt. Hvorvidt det er verdt pengene å dra helt til Rosendal, ønsker han ikke å svare på, men han er ikke i tvil om at det har vært nyttig å reise bort sammen med styret og universitetsledelsen.

– Jeg mener det er en fordel å kjenne menneskene du skal samarbeide med, sier han.

Baroniet i universitetets eie


Karen Mowat og den danske adelsmannen Ludvig Rosenkrantz fikk gården Hatteberg i Kvinnherad i Hordaland i bryllupsgave i 1658. Her bygde de slottet som stod ferdig i 1665, og som fikk navnet Rosendal. Kong Christian V av Danmark-Norge opphøyde godset til Lensbaroni i 1678. Fra 1745 var Baroniet Rosendal eid av slekten Rosenkrone, som i 1927 gav godset til Universitetet i Oslo.

Den Weis- Rosenkroneske Stiftelse, tilknyttet Universitetet i Oslo, har i dag eieransvaret for Baroniet med bygninger og over seksti mål hage og park. I sommersesongen tilbyr Baroniet blant annet omvisninger og konserter, samt overnatting på avlsgården. 

Konsert med Herborg Kråkevik

Den sosiale delen av programmet inkluderte omvisning i hagen, omvisning og middag på slottet og en konsert med Herborg Kråkevik i slottets røde sal.

– Den vakre salen med med flygelet fra 1860, gjenskinnet fra alle de levende lysene i skumringen og Herbjørg Kråkeviks sang. Det var utrolig stemningsfult, røper styrerepresentant Helle Linné Eriksen.

– Rosendal har gitt seminaret en nydelig ramme, istemmer Grete Berget, eksternt styremedlem og tidligere generalsekretær i Europabevegelsen.

 – Seminaret har vært nyttig blant annet fordi vi ble orientert om hvilke utfordringer og saker det forventes at vi griper tak i. Jeg hadde liten universitetserfaring da jeg kom inn i styret for fire år siden og innser at det er viktig at et nytt styre tar seg tid til en slik drøfting, sier hun.

 


 

 

Emneord: Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 29. sep. 2009 10:40 - Sist endret 6. okt. 2009 15:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere