Kinesere observerte Stortingsvalget

– Valgobservasjon virker begge veier. Norge er ikke bare et land som sender observatører til å se på andre lands valgprosesser. Etablerte demokratier som Norge blir i økende grad også vurdert av internasjonale observatører, sier Siri Skåre, leder av NORDEM ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Under årets stortingsvalg var NORDEM vertskap for en delegasjon fra Kina.

OBSERVERTE VALGET: Xiaonan Liu, Jinsong Jiang og Huawen Liu (ytterst t.v.) følger interessert med når en av valgfunksjonærene orienterer dem og resten av den internasjonale delegasjonen som fulgte valgrundreisen i Oslo kommune.

Foto: Christian Boe Astrup

Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) sendte for første gang observatører til Norge under valget.

Flere andre delegasjoner er også på plass i Norge. NORDEM (The Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights) har invitert en gruppe fra Kina som fulgte prosessen rundt Stortingsvalget i år. 

Inspiserte valglokalene i Oslo

De har møtt blant annet Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo Rådhus, politiske partier, valgeksperter og representanter for Sametinget i dagene forut for valget.

Vi fulgte tre av dem, Xiaonan Liu, Jinsong Jiang og Huawen Liu, da de, sammen med representanter for en rekke andre land, inspiserte valglokalene i Oslo.

De tre, som alle er jurister tilknyttet kinesiske universiteter, var spesielt opptatt av hvordan hovedstadens befolkning er sammensatt, og om det var mulig å hevde at ulike bydeler har ulik politisk profil.

Oslo kommune hadde sørget for å presentere ulike miljøer, fra Majorstua via Holmlia til Ellingsrudåsen.

– De kinesiske juristene fikk delta på et opplegg for selve valgdagen og besøkte valglokaler i ulike bydeler, i tillegg til å følge selve opptellingen i Oslo Rådhus, forteller Skåre.

Opptatt av partifloraen

Dette er ikke vanlig valgobservasjon. Tanken har først og fremst vært å gi gjestene, med de tre kinesiske forskerne i spissen, et generelt inntrykk av valget og dets prosedyrer.

De var spesielt opptatt av partifloraen, den er såpass mangfoldig i forhold til hva de er vant til. Den enorme tilliten til systemet i Norge har også blitt lagt merke til.

– Det er økt internasjonalt fokus på vår egen valgpraksis, hevder Skåre. Som mener dette er et sunnhetstegn og en inspirasjon til å opprettholde en standard som i internasjonal sammenheng regnes som meget høy, men som også kan bli enda bedre.

 

Emneord: Kina, Politikk, Menneskerettar Av informasjonsleder Christian Boe Astrup ved Norsk senter for menneskerettigheter
Publisert 15. sep. 2009 11:09 - Sist endret 15. sep. 2009 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere