Ber om kompensasjon for byggestøy

SUM og Arenas ansatte i UiOs leide lokaler i Sognsveien 68 klager over støy fra byggearbeider. – Stipendiater som har mistet verdifull arbeidstid pga støyproblemene, bør få forlenget sin periode, mener stipendiatene Kenneth Bo Nielsen og Guro Aandahl.

INTENS STØY: Irritasjonsnivået i Sognsveien 68 er enormt, ifølge SUM-stipendiatene Kenneth Bo Nielsen og Guro Aandahl og administrativ leder ved ARENA, Ragnar Lie. 

Foto: Ola Sæther

I første etasje innreder Elkjøp nye lokaler. Elkjøps lokaler omfatter også underetasjen i nabobygningen, Sognsveien 70, som kobles til Sognsveien 68 via et tilbygg. I underetasjen på nabotomta anlegges det et nytt parkeringshus. På nabotomta i sør er en ny boligblokk under oppføring. Arbeidene startet ved årsskiftet og skal etter planen pågå fram til april 2010.

En sterk og intens borelyd, som varierer i toneleie etter hvorvidt det bores i tre, metall eller betong, preger Uniforums besøk i lokalene som UiO leier i Sognsveien 68. Her holder Senter for utvikling og miljø (SUM) til i andre og fjerde etasje, mens Arena – Senter for europaforskning har lokaler i tredje etasje.

– I forrige uke boret de under gulvet på kontoret mitt. Jeg avsluttet dagen med en dundrende hodepine. Dette sliter oss ut, sukker stipendiat Guro Aandahl ved SUM.

Måtte avbryte eksamen

Hennes kollega, stipendiat Kenneth Bo Nielsen, påpeker at det kan være vanskelig å lokalisere hvor borelyden kommer fra fordi den forplanter seg i konstruksjonene.

– Ved ett tilfelle måtte vi avbryte en muntlig eksamen fordi borestøyen gjorde det umulig å gjennomføre eksamineringen. Et forsøk på å lokalisere støykilden, lyktes ikke. Til slutt stoppet heldigvis boringen, slik at den stakkars studenten kunne fullføre sin eksamen.

Spesielt ille var det da fundamenteringen av parkeringshuset i underetasjen pågikk.
– Bråket som oppstod da de store søylene ble banket ned i bakken, var ubeskrivelig. En kollega avsluttet sin avhandling med jaktøreklokker på, forteller Andahl.

Byggearbeidene gjør det vanskelig å planlegge arbeidsdagen, og vanskelig å arrangere noe som helst, ifølge de to stipendiatene.
– Det er ikke lett å undervise når hele bygningen, lampene og prosjektoren rister. To ganger har vi mistet nettverks-og telefonforbindelsen og en gang har vi mistet vannet, forteller de.

Stipendiatperioden bør forlenges

De to stipendiatene vurderer å søke om kompensasjon, og mener det mest rimelige må være at stipendiater som har mistet arbeidstid pga støyproblemer får forlenget sin periode, som en del av en samlet løsning.

– Arbeidsvilkårene i bygningen er sterkt forringet. Dette går ut over alle, men rammer spesielt oss som har tidsbegrensede kontrakter, og som ikke har mulighet til å ta igjen den tiden vi mister, påpeker de.

Kontorsjef ved SUM Gitte Egenberg bekrefter at situasjonen er problematisk.

– Vi takket nei til erstatningslokaler på Økern, men hadde vi blitt informert om at arbeidene ville bli så omfattende, ville vi nok vært mer åpne for å vurdere lokalene, sier hun.

Ikke en profesjonell leietager

Administrativ leder ved ARENA, Ragnar Lie, støtter stipendiatenes krav om kompensasjon.

– Byggherren har gått med på å redusere husleien i Sognsveien 68 i byggeperioden. Vi mener det er rimelig at pengene UiO dermed sparer, tilfaller de berørte, sier han.

Også de ansatte ved ARENA opplever situasjonen som problematisk. 

– Vi tar imot gjesteforskere og arrangerer flere ganger i uken seminarer og forelesninger. Byggestøyen påvirker kvaliteten på våre arrangementer, og gjør at mange månedsverk går tapt.

Lie mener den største utfordringen er at det er SUM og ARENA lokalt og ikke Teknisk avdeling som må forholde seg til byggherre og utleier. Her har UiO, etter Lies mening, ikke opptrådt som en profesjonell leietaker. 

–Teknisk avdeling burde ha frontet prosessen i forkant, blant annet ved å sørge for at vi fikk en orientering om omfanget, og grepet tak i utfordringene underveis. I stedet er det vi alene som har måttet ta støyten både praktisk og politisk. Det har vi verken tid eller kompetanse til.

UiO taper penger

– UiO leier for 200 millioner i året, så jeg vil si at vi er en relativt profesjonell leietaker, men man kan selvfølgelig alltid gjøre ting bedre, kommenterer fungerende teknisk direktør Helga Sagsveen.

Hun vedgår at kommunikasjonen med brukerne sikkert kunne vært bedre, men bestrider at universitetet sparer penger pga byggearbeidene.

– UiO ble satt i en tvangssituasjon da utleier sa opp leieavtalen i Sognsveien 70 for å bygge ut eiendommen. All vår virksomhet i bygningen, dvs Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), HMS-seksjonen og SUMs kontorer og lesesaler i bygningen, måtte fortest mulig flyttes til andre egnede lokaler, opplyser hun.

Dyre erstatningslokaler

Løsningen ble å leie lokaler på Sogn Arena.

– STKs ansatte ønsket ikke å sitte i åpent landskap. Vi valgte derfor å flytte administrasjonen i Teknisk avdeling ut av NEMKO-bygningen for å gi plass til STK. HMS-seksjonen flyttet til Sogn Arena sammen med administrasjonen i Teknisk avdeling, mens SUMs lokaler i Sognsveien 68 ble bygd om for å gi plass til medarbeiderne fra Sognsveien 70.

– Det er ikke lett å finne egnede lokaler nær campus. Vi har måttet flytte ansatte fra relativt rimelige lokaler til dyre lokaler på Sogn Arena. Det er dessuten store utgifter knyttet til flyttekostnader og ombygginger, påpeker Sagsveen.

– Vi beklager belastningene brukerne i Sognsveien 68 er utsatt for, men hvorvidt de berørte stipendiatene bør få kompensasjon, er et spørsmål enhetene må ta opp med universitets- og fakultetsledelsen, sier hun.

Vil vurdere saken

Arena tilhører det Samfunnsvitenskapelige fakultet mens SUM er underlagt Universitetsstyret.
Dekan Knut Heidar ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ønsker ikke å kommentere saken, før han har satt seg inn i dens detaljer.

På spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å gi stipendiatene ved SUM kompensasjon for tapt arbeidstid, svarer universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe at hun vil gå inn i en dialog med senterets ledelse om saken.
 

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Grethe Tidemann
Publisert 23. sep. 2009 11:38 - Sist endret 23. sep. 2009 12:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere