- UiO skal løysa utfordringane

- I 2020 vil klima, økologi og helse vera dei største utfordringane i samfunnet. Og Universitetet i Oslo vil stå i fremste rekkje for å løysa dei. Det sa medisinprofessor Ole Petter Ottersen etter at han hadde overtatt rektorkjeden frå Geir Ellingsrud i Gamle Festsal i går kveld.

INNSETT SOM REKTOR: Medisinprofessor Ole Petter Ottersen har nettopp tatt imot rektorkjeden av avtrappande rektor Geir Ellingsrud  under innsetjingssseremonien  i Gamle Festsal onsdag 24. juni. (Foto: Ola Sæther)

Gamle Festsal var fylt til randen da medisinprofessor Ole Petter Ottersen formelt blei innsett som rektor ved Universitetet i Oslo onsdag 24. juni.

- Da Gamle Festsal stod ferdig i 1852, hadde Stortinget møta sine her. Den gongen var det Oslos største forsamlingslokale. Denne gongen måtte me takka nei til mange av dei som ville delta under rektorinaugurasjonen. Det er eit klart prov på at rektorvalkampen viste til fulle at universitetsdemokratiet i høgste grad er levande, innleidde Ole Petter Ottersen talen sin. - UiO skal vera eit lokomotiv for forsking og utdanning og me skal prova at me skal styra det, lova han. Deretter brakte han forsamlinga fram til 2020.

- Kvar skal UiO fram til da? Olja har tatt slutt og industrien skal omstilla seg og satsa på teknologiutvikling. Klima, økologi og helse vil vera dei største utfordringane me har. Kulturell kompleksitet vil vera eit anna kjenneteikn. Universitetet skal delta i å finna løysingar på desse problema. Det skal ha nok innsikt til  å løysa moglege konfliktar. Grunnleggjande verdiar kan bli utfordra, som i Iran i dag.  I 2020 vil UiO vera ein enda viktigare pilar i samfunnet enn i dag.

- Me skal gjera alt me kan for at UiO skal vera berebjelken. Me vil arbeida for at globalisering blir ei utfordring som blir ein mulighet. Eit kunnskapssenter for rekruttering og utvikling av talent frå utlandet skal det bli. Det vil bli utgifter som me vil få noko igjen for, meinte han. Samtidig gav han skryt til det avtrappande rektoratet for at det fekk losa i hamn dei faglege prioriteringane.

-Det er eit viktig arbeid som mitt rektorat skal bringa vidare. Fagleg leiing skal me arbeida for. Det blir vanskeleg, men me skal gjera det. Deretter lovprisa han universitetsmusea.

-Over 1 milliard personar var på ein dag og ei natt innom og såg på nyhendet om Ida. Eg vil gi ros til det viset dei har klart å gjera UiO synleg på. Dessutan skal kvalitet vera det fremste fanemerket for universitetet både i forsking og i utanning. Slike kvalitetskriterium skal gjelda for likestilling, danning og leiing. Det er veldig viktig for oss, understreka han.

I avskilstalen sin la Geir Ellingsrud vekt på dei faglege prioriteringane.

- Dei har me fått i mål. Dessutan har me sett i gang tverrfaglege forskingsområde som peikar i rett retning. Det nye rektoratet skal vita at å styra universitetet er som å styra ein supertankar. Den er effektiv når den er i fart, men den er vanskeleg  å snu, slo han fast.

 

 

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 25. juni 2009 16:53 - Sist endra 27. juli 2009 11:29

Og klimautfordringen ser ut til å bli ivaretatt av UiO med å motta penger fra Norges desidert største forurenser, StatoilHydro. Kanskje på tide å stille noen krsitiske spørsmål ved å ta i mot penger fra oljeindustrien.

sindros@uio.no - 29. juli 2009 09:59

Enig, det er ett av de kritiske spørsmålene som vi bør stille når det gjelder forholdet til oljeindustrien. Vi risikerer at det bare blir prat - både på UiO, i samfunnet for øvrig og blant styresmaktene om viktigheten av å gjøre noe med klima, økologi, helse - og fattigdom i verden - globale spørsmål som henter tett sammen. Dersom vi virkelig skal gjøre noe for å få til en bærekraftig utvikling, må vi tenke på en ny måte, hvor vi må frigjøre oss fra gamle mønstre hvor økonomien styrer og oljeindustrien er en bærebjelke i norsk økonomi. Økonomisk utvikling må skje innenfor rammen av en bærekraftig utvikling, en utvikling hvor økonomi, sosiale hensyn og miljøbeskyttelse balanseres - og hvor det å ta vare på vårt eksistensgrunnlag setter rammen.

Vi er en rekke forskere som er bekymret for utvikling og som derfor har gått sammen om å danne Concerned Scientists Norway - forskere for en bærekraftig utvikling. Vi planlegger også et debattmøte 25. august i Litteraturhuset i Oslo (i samarbeid med Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen), hvor vi vil invitere ledende politikere for å debattere forholdet mellom kampen for å redde klimaet og norsk oljeutvinning.

www.cs-n.org kan du lese mer om oss og melde deg på vår mailingliste for å få informasjon direkte. Forskere som deler vår bekymring er også hjertelig velkommen til å bli medlem hos oss.

Med vennlig hilsen Beate Sjåfjell, postdoktor dr juris, Det juridiske fakultet beate.sjafjell@jus.uio.no - mobil 95 93 12 83

Beate Kristine Sjåfjell - 31. juli 2009 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere