15 000 galileoskop på veg til norske skular

Den første containeren med den nyutvikla stjernekikkerten, som ber namnet galileoskop, er no på plass utanfor Institutt for teoretisk astrofysikk. Prosjektansvarleg for Galieloskopet, Andreas O. Jaunsen i Noregs forskingsråd får hjelp av Viten-sentra i Noreg til å distribuera 15 000 stjernekikkertar til norske barne- og ungdomsskular.  

 

GALILEOSKOP:– Me hadde sjølvsagt håpa at kassane med galileoskopa stod på paller, men det gjer dei ikkje. Det er heldigvis Viten-sentra som får jobben med å distribuera dei til skular over heile landet, konstaterer Andreas O. Jaunsen, som er dagleg leiar for Astronomiåret 2009. (Foto: Ola Sæther)

I Kina er det no produsert 60 000 spesiallaga galileoskop til Det internasjonale astronomiåret 2009. 15 000 av dei skal delast ut som klassesett til norske barne- og ungdomsskular.

Første container

Dagleg leiar for Astronomiåret 2009, Andreas O. Jaunsen opna denne veka spent den første containeren. Etter å ha brote opp forseglinga med ei svær tang, kan han sjå nærare på innhaldet. Då openberrar det seg øskjer på øskjer med byggjesett av det nyutvikla galileoskopet.

– Me hadde sjølvsagt håpa at dei stod på paller, men det gjer dei ikkje. Det er Viten-sentra som får jobben med å distribuera dei til skular over heile landet, konstaterer han.

Ser meir enn Galieo Galilei

Det er Forskingsrådet og Naturfagsenteret som finansierer innkjøpet av desse galileoskopa. Forskingsrådet har gitt 1 million kroner, medan Naturfagsenteret har løyvd ein halv million kroner til dette tiltaket.

– Den nye optikken gir teleskopet dobbel forstørring, nærare bestemt 50 gonger, i høve til prototypen som gav 25 gonger. No kan ein faktisk sjå Saturns ringar med dette rimelege instrumentet. Dette teleskopet gir eit større synsfelt på himmelen en det Galielo Galilei kunne sjå med sitt teleskop. I pakka ligg det også optikk som gjer det mogleg å sjå det Galileo Galilei såg, nemleg eit langt mindre felt som gjer det vanskelegare å orientera seg på himmelen, fortel han.

Til glede for turfolket

Det er likevel ikkje berre barna som får gleda av desse stjernekikkertane.

– Den Norske Turistforeining får utdelt over 250 teleskop til hyttene sine frå Det Norske Vitskapsakademiet. Dessutan skal Norsk Romsenter og NARUM også ta imot ein del av dei stjernekikkertane me fekk denne veka, seier Andreas O. Jaunsen.

– Viten-sentra skal få teleskopa,slik at dei kan dela ut klassesett av galileoskopet til skulane i løpet av hausten, seier han.
 

Emneord: Naturfag, Astrofestival Av Martin Toft
Publisert 24. juni 2009 11:40 - Sist endra 24. juni 2009 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere