Inge Lønning leder menneskerettighetsutvalg

Både Lagtingspresident og tidligere UiO-rektor, Inge Lønning, professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary og førstemamanuensis Jan Helgesen ved Norsk senter for menneskerettigheter er medlemmer av et utvalg som skal se hvordan menneskerettighetenes stilling skal styrkes i Grunnloven.

LEDER UTVALG: Lagtingspresident og tidligere UiO-rektor, Inge Lønning leder utvalget som skal fremme forslag om hvordan menneskerettighetene kan styrkes i Grunnloven.

Foto: Martin Toft

Det er Stortingets presidentskap som har oppnevnt medlemmene i menneskerettighetsutvalget.

I tillegg til de tre UiO-forskerne, sitter Stortingets visepresident, Carl I. Hagen, selvstendig næringsdrivende Grete Faremo, høyesterettsdommer Hilde Indreberg og advokat Pål W. Lorentzen i utvalget.

Det har altså fått i mandat å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven for å styrke menneskerettighetenes stilling. Utvalgets rapport skal  avgis til Stortingets presidentskap innen 1. januar 2012.
 

Emneord: Menneskerettar Av Martin Toft
Publisert 24. juni 2009 12:41 - Sist endret 24. juni 2009 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere