Krisepenger til tak og fasader

Domus Medica får nytt tak. Fasader på Blindern, SV-kantina og 30 toaletter på HF skal pusses opp. Dette er noen av tiltakene som skal finansieres med penger fra regjeringens krisepakke. - Prioriteringene er gjort på grunnlag av føringer fra Kunnskapsdepartementet, forteller teknisk direktør Frode Meinich.

PUSSER OPP SV-KANTINA: – Her blir det både lekrere og mer funksjonelt, hevder teknisk direktør Frode Meinich.

Foto: Ola Sæther

Universitetet i Oslo har fått 50 millioner kroner ekstra som et ledd i regjeringens krisepakke for finanskrisen. I februar presenterte Teknisk avdeling listen over tiltak som pengene skal brukes til. Mesteparten går til prosjekter ved Det medisinske, Det samfunnsvitenskapelige og Det humanistiske fakultet. De eneste unntakene er fasadearbeider på Vilhelm Bjerknes’ hus og oppgradering av utearealer på Blindern.

Føringer fra departementet

Teknisk direktør Frode Meinich forteller at prioriteringene er gjort på grunnlag av føringer fra Kunnskapsdepartementet.

– Uniforums oppslag med overskriften Domus Elendica har nok medvirket til at departementet ber oss prioritere Domus Medica, tror Meinich.
– I tillegg har departementet lagt til grunn at 60-tallsblokkene til HF og SV skal prioriteres. Dette er eldre bygninger med stor aktivitet som er modne for oppgraderinger. Vi har sett på tilstandsanalysene for de nevnte bygningene, samtidig som vi har vurdert hvilke tiltak som kan startes relativt raskt, forklarer han.

 

Prioriterte tiltak:

Teknisk avdeling har besluttet å fordele midlene fra regjeringens krisepakke på følgende tiltak:


1. Ombygging og oppussing av SV-kantina. (5 mill)
2. Oppussing av fasader på Harriet Holters hus (SV), Eilert Sundts hus A(SV) og Vilhelm Bjerknes’ hus (MN) (10 mill)
3. De tidligere kantinelokalene i 12. etasje i Niels Treschows hus (HF) skal pusses opp og bygges om til møte- og seminarrom. (1 mill)
4. Oppussing av 1. etasje i Niels Treschows hus (HF). (1 mill)
5. Oppgradering av ca. 30 toaletter i Niels Treschows hus (HF) og Henrik Wergelands hus (HF). (6 mill)
6. Oppgradering av sikringsskap i Niels Treschows hus (HF) og Henrik Wergelands hus (HF). (2,5 mill)
7. Oppgradering av utearealet mellom Det samfunnsvitenskapelige og Det humanistiske fakultet. (2,5 mill)
8. Omtekking og etterisolering av taket på Domus Medica (byggetrinn I), samt utbedring og utskifting av overlys og glassflater. (15 mill)
9. Utskifting av varmegjenvinningsbatterier i Domus Medica. (3 mill)
10. Utskifting av sentralt driftskontrollanlegg i Domus Medica. (1 mill)
11. Utskifting av vinduer i Domus Medica. (3 mill)
Prioriterer tak og fasader

De to største postene på budsjettet er omtekking og etterisolering av taket på Domus Medica og oppussing av fasader på Harriet Holters hus, Eilert Sundts hus og Vilhelm Bjerknes’ hus. Fasadearbeidene omfatter vindusrenovering, skifte av fasadeplater, asbestsanering, solavskjerming og etterisolering.

Flere av tiltakene vil ifølge Meinich gi energiøkonomiske besparelser. Dette gjelder spesielt fasadearbeidene på Blindern og tiltakene i Domus Medica.
– Vi har ikke regnet på disse summene, men universitetet vil komme til å spare penger gjennom reduserte strømutgifter, hevder han.

Teknisk infrastruktur og fellesarealer

Samtlige byggearbeider skal i gang i løpet av 2009.

–Vi skal bruke mye penger på tak, fasader, teknisk infrastruktur og oppussing av fellesarealer. Det vil derfor i liten grad bli aktuelt å flytte noen ut fra kontorene, men de ansatte i de berørte bygningene må nok belage seg på en periode med mer støy og støv, svarer Meinich på spørsmål om mange ansatte vil bli berørt av byggearbeidene.

Blant fellesarealene som skal oppgraderes, er studentarealene i første etasje i Niels Treschows hus. Studenter og ansatte ved HF-fakultetet kan også glede seg over at rundt tretti nedslitte toaletter skal pusses opp. En annen stor post på budsjettet er den planlagte ombyggingen og oppussingen av studentkantina i Eilert Sundts hus.
 

– Dette er en stor kantine som brukes av studenter både fra SV og HF- fakultetet. Her vil vi blant annet flytte varmtkjøkkenet til motsatt ende av lokalet, forteller Meinich, som også kan love at kantina skal få en mer moderne innredning.

 

Nytt veksthus

Universitetet har også fått 8 millioner kroner til prosjektering av et nytt veksthus på Tøyen.

Mye gjenstår

– Vil tiltakene bidra til å hente inn vedlikeholdsetterslepet ved UiO?

– De tiltakene vi nå setter i gang er viktige, og vi er svært takknemlige for at vi er blitt tilgodesett med så pass mange penger. Samtidig er det mange ting som ikke er kommet med på listen, svarer Frode Meinich og minner om at UiO ifølge beregningene til Teknisk avdeling har et vedlikeholdsetterslep på minst fire milliarder kroner.

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 12. mars 2009 14:19 - Sist endret 12. mars 2009 14:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere