4 år max lånegrense i Sverige?

STOCKHOLM: Den allmenne grensen for å få studielån kan bli maksimalt fire år. – Et håpløst forslag, sier Moa Neumann, leder for den svenske studentsammenslutningen.

MÅ VELGE TIDLIG: - Det er en del i at oppvoksende svensker presses til å foreta avgjørende valg stadig tidligere. For eksempel må man gjøre endelige valg når det gjelder språkfag allerede som 11-åring, sier studentlederen Moa Neumann.

Foto: Tore Oksholen

Den såkalte studiesociala kommiteen vil om kort tid legge fram forslag om å korte ned den allmenne retten til å få lån og stipend ned fra seks til 4 år. Det er Miljøpartiets Lage Rahm, som sier dette til Dagens Nyheter.

Komiteen skal overrekke sitt forslag til regjeringen den 30. mars, hvor man tar for seg universitet-s og høgskolestudenters kår generelt. Forslaget inneholder flere betydelige innskjerpinger i forhold til hva studentene kan tillate seg av ”slingring” i studeprogresjonen.

Om man følger et studieløp som varer lenger enn fire år, som for eksempel et psykologi- eller legestudium, må man, etter fire år, være ferdig med minimum tre års studier for å få lån/stipend for ytterligere to år.

Dårlig

Moa Neumann er leder for Sveriges förenade studentkårer (SFS). Forslaget er dårlig, og det vil ikke fungere, sier hun til Universitetsavisa.

- De som framfor alt vil bli rammet er de som ønsker å bytte studium underveis. Dersom man ombestemmer seg underveis vil man miste støtten. Det er tydelig at man ønsker å sende studentene gjennom utdanningsløpet så fort som mulig. Men det er en håpløs måte å behandle studenter på.

For mange tar det lang tid å komme seg gjennom utdanningen. I følge tall fra det svenske Høgskoleverket tar hele fire av fem studenter eksamen tilsvarende tre års studier først etter sju år. Komiteforslaget har til hensikt å ta tak i dette problemet.

Men Neuman har liten tro på at dette vil virke.

- Det vil ikke fungere – rett og slett fordi forslaget inneholder for mange unntak, mener hun, og viser til at det fins en rekke ulike studieløp med sine egne, spesifikke ordninger.

- Må velge som 11-åring

Neumann ser en mer grunnleggende trend bak forslaget.

- Det er en del i at oppvoksende svensker presses til å foreta avgjørende valg stadig tidligere. For eksempel må man gjøre endelige valg når det gjelder språkfag allerede som 11-åring. Dette er valg man ikke kan gjøre om på senere, sier Moa Neuman.

- Det er ubehagelig at staten forsøker å styre hva folk skal lese i et tvangssystem som dette. Om det er bedre gjennomstrømning man ønsker, bør man heller satse mer på studieveiledning og høynet stipendandel, slik at studentene slipper å jobbe så mye ved siden av.

- Korkad!

- Rektor ved Chalmers, Sven Engstrøm, følger opp den voksende kritikken mot forslaget med å karakterisere det som ”korkad” i et intervju med Teknik360.

- Jeg forstår ikke hva de tenker på. Her ved Chalmers tar for øvrig sivilingeniørutdanningen fem år, og ikke skjønner jeg hvordan de vil tilpasse dette forslaget.

Den klassiske ingeniørutdanningen tar tre år, men bare ti prosent av svenske høgskolestudenter greier å fullføre utdanningen på normert tid.

- Det er ikke rart. Dette er krevende utdanninger. Forslaget er korka, og studentene må få bruke den tiden, mener Sven Engstrøm.
 

Emneord: Studentforhold, Internasjonalisering Av Tore Oksholen fra Universitetsavisa
Publisert 12. mars 2009 16:07 - Sist endret 12. mars 2009 16:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere