Ottersen: – Valet er viktig for UiO

– Valkampen har gjort oss endå stoltare av UiO, og valet har gjort universitetet endå meir synleg. Det sa rektorkandidat Ole Petter Ottersen, då han saman med prorektorkandidat Inga Bostad og viserektorkandatane Doris Jorde og Ragnhild Hennum røysta elektronisk på Frederikke i ettermiddag.   

STEMMER: Rektorkandidat Ole Petter Ottersen stemmer saman med prorektorkandidat Inga Bostad (t.h.) og viserektorkandidatane Doris Jorde og Ragnhild Hennum.

Foto: Ola Sæther

– Å styrkja finansieringa av høgare utdanning og forsking i Noreg skal me arbeida med frå første dag, dersom me vinn rektorvalet, sa rektorkandidat Ole Petter Ottersen, før han med peikefingeren sende i veg ei elektronisk stemme på seg sjølv .

 – Lydhøyre politikarar

– Og eg har fått mange meldingar som viser at politikararane er blitt lydhøyre overfor argumenta våre. Det viser at det lønner seg å ha ei offensiv leiing som konfronterer politikarane med sanninga som er at UiO har behov for å få styrkt finansieringa, understreka han.

– God kvalitet

Så tok Ole Petter Ottersen opp igjen temaet kvalitet.

– God kvalitet er det aller viktigaste for at Noreg skal møta utfordringane i framtida. Desse utfordringane er så komplekse at UiO treng eit så breitt rektorlag som mogleg med omsyn til breidde, røynsle og fakultetstilknyting. Vår fremste styrkje er vårt lag, slo han fast, og peika på prorektorkandidat Inga Bostad og viserektorkandidatane Doris Jorde og Ragnhild Hennum.

Så var det Universitas sin tur til å få nokre gode sitat til morgondagens utgåve av avisa.

Torsdag ettermiddag ein gong etter  kl. 16.00 vil resultatet av rektorvalet vera klart. Men alle som har røysterett på UiO kan stemma fram til torsdag 2. april kl. 16.00.

 

 

Emneord: Rektorvalget 2009 Av Martin Toft
Publisert 31. mars 2009 15:27 - Sist endra 31. mars 2009 16:22

Skjønner godt at Ottersen synes UiO sine utfordringer komplekse, litt synd at han ikke har noen andre svar på de enn at han har et bredt team av folk. Jeg stemmer ikke på at folka lover å oppføre seg, jeg stemmer på folk som faktisk står for noe. Trygve Wyller og hans team har gått inn for å prioritere studentsaker, øke studentoppfølging og samarbeide med studentenes egne organer. Slutt på kutt i seminarer, sterkere profil og mer forskningsbasert undervisning på BA-graden. Wyller er også den eneste som har snakket med internasjonale studenter og vil gjøre litt ut av det flerkulturelle mangfoldet på UiO. Min erfaring er at han svarer når han blir spurt og at han har de beste svarene. Han vil dessuten styrke miljøsatsingen til UiO. ... Les mer Godt valg! Stem Wyller

jomarh@uio.no - 1. apr. 2009 14:42

Din kommentar Talsnes Heggdal vitner om at du verken har satt deg inn i Ottersen/Bostad sitt valgprogram eller fulgt godt nok med i debattene. Alle studentsakene du nevner har Ottersen/Bostad også i sitt valgprogram. På disse sakene er kandidatene faktisk like, men der stopper deler av likheten. For gjennomgående på alle overordnede målsetninger har Ottersen/Bsotad konkrete tiltak. For eksempel har de øremerket 15millioner kr til seminarundervisningene, ikke bare uttrykt at man skal slutte og kutte. Ja, de har til og med tatt seg tid til å gå inn i UiOs regnskap og se hvor det er mulig å hente penger ut i fra. I motsetning til sin motkandidat. Dette vinter om et team som ikke bare har den rette medisinen, men som også evner å gjennomføre de mål de har satt seg. Jeg mener i motsetning til deg at begge kandidatene står for noe, men at Ottersen/Bostad sine tiltak vil komme alle ved UiO til gode. Studenter og ansatte. De vil gi oss et godt sted å være, og å lære. De har er en universitetspolitikk for fremtiden. Ja, til og med Navarseter brukte Ottersen/Bostad sin formulering når hun skulle snakke om viktigheten av forskning. Måtte det beste teamet vinne. Jeg håper UiO gir den tillitten til Ottersen/Bostad

ingvibki@uio.no - 1. apr. 2009 18:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere