Starter masterstudium i psykososialt arbeid

Universitetet i Oslo starter høsten 2009 opp et masterstudium i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer. Programmet er tverrfaglig og retter seg mot fagpersonell.

SELVMORD: Norge er et av de land i verden som har høyest andel selvmord blant unge mennesker. Ca. 30 prosent av dødsfall blant menn under 25 år skyldes selvmord. Fagpersonell får tilbud om et eget masterstudium med tema som selvmord, rus, vold og traumer. (Arkivfoto)
Foto: Ståle Skogstad

– Studiet har som mål å gi relevante yrkesgrupper en dypere teoretisk plattform så de bedre kan håndtere problemstillinger av psykososial art i sitt daglige virke, sier studiekonsulent Anita Kjølsrud i ei pressemelding.

Store samfunnsproblemer

Selvmord utgjør et betydelig folkehelseproblem og rundt 550 mennesker i Norge velger hvert år å avslutte sitt eget liv. Rus- og avhengighetsproblematikk er et økende samfunnsproblem og de helsemessige konsekvensene av vold, overgrep og traumatiske opplevelser er omfattende.

– Det er viktig å øke kompetansen hos personell som jobber innen disse feltene for å styrke det forebyggende arbeidet og det er avgjørende at det forebyggende arbeidet til enhver tid bygger på oppdatert forskning, sier Kjølsrud.

– Nye reformer og tiltak for å forebygge og redusere konsekvensene av selvmord, rus og vold stiller også nye krav til kompetanse og nytenkning blant ansatte i en rekke profesjoner.

Trenger mer kunnskap

Kartlegginger viser at det er behov for økt kompetanse hos behandlings- og hjelpeapparatet innen alle tre fagfeltene. Økt fokus på sammenhengen mellom psykologiske og sosiale faktorer de siste årene har bidratt til å synliggjøre kompleksiteten innen fagfeltene.

– Opprettelsen av masterprogrammet knytter praksis- og teorifeltet sammen, slik at de som jobber innen området til daglig, får mulighet til å øke sin kompetanse og oppnå et mer helhetlig perspektiv på det arbeidet som foregår innen fagfeltene selvmordsforebygging, rus- og avhengighetsproblematikk og vold og traumer, sier Kjølsrud.

Erfaringsbasert

Studiet retter seg mot yrkesgrupper som allerede jobber innen relevante fagfelt; sykepleiere, sosionomer, pedagoger, politi, leger og psykologer og annet tilsvarende fagpersonell. Masterprogrammet er et deltidsstudium over tre år, der det er meningen at studenten skal jobbe innen fagfeltet ved siden av. Masterprogrammet er opprettet på initiativ fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging og Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Søknadsfristen er 15. april.

Emneord: Medisin, Rus, Psykologi
Publisert 19. mars 2009 11:27 - Sist endret 19. mars 2009 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere