Rettsoppgjør i Kambodsja med norsk bistand

Tidligere ledere i Røde Khmer står på tiltalebenken for forbrytelser mot menneskeheten i Kambodsja. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har spilt en viktig rolle i forberedelsene til rettssakene.

INTERNAJONALT ENGASJEMENT: Christian Ranheim ved Norsk senter for menneskerettigheter leder den norske delen av ICC-programmet ”Legal Tools”.  

Foto: Ola Sæther

Tirsdag 17. februar startet den første rettssaken i FNs spesialdomstol for Kambodsja. En gruppe ansatte og studenter ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) på Universitetet i Oslo har vært blant tribunalets viktigste støttespillere.

– Vi har blant annet bistått tribunalet med å installere og ta i bruk det digitale saksbehandlingsverktøyet /Case Matrix/. Dette er et verktøy spesialdesignet ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) for å etterforske internasjonale forbrytelser, men vi har siden desember 2005 arbeidet med videreutvikling og tilpasning av verktøyet til lokale forhold, forteller programleder ved SMR, Christian Ranheim.

Gir oversikt i komplekse saker

Ranheim forteller at målsettingen med verktøyet er å gjøre det enklere å utføre juridisk arbeid i forbindelse med rettsoppgjør i internasjonale straffesaker.

– Internasjonale straffesaker kjennetegnes ved at de er svært komplekse. Det er gjerne saker som er systematisk gjennomført og organisert, med mange overgripere og mange ofre. Ofte dekker sakene et stort geografisk område, og i mange tilfeller handler det om hendelser som ligger langt tilbake i tid. Kompleksiteten gjør at man får store mengder bevismateriale, og dette kan gjøre det vanskelig å få oversikt over materialet. Saksbehandlingssystemet Case Matrix hjelper brukerne med å systematisere og sortere materialet, forklarer han.

Ranheim forteller at SMR har bistått spesialdomstolen for Kambodsja med å oversette verktøyet til khmer og tilpasse det til den lokale lovgivningen. Gruppen har også bistått tribunalet med opplæring i bruk av verktøyet. I tillegg til dette har SMR finansiert en flerspråklig lovsamling for domstolen og en brosjyre som informerer om tribunalets arbeid på engelsk og khmer.

– Tidligere har SMR bidratt med tilpasning og opplæring i bruk av saksbehandlingsverktøyet blant annet under rettsoppgjørene i Sierra Leone, Indonesia og Salomonøyene, og neste skritt blir å utvikle en versjon til bruk i forbindelse med nasjonale rettsoppgjør etter krigen på Balkan, opplyser Ranheim.

– Også i norsk sammenheng er dette et viktig verktøy, påpeker han.
– Vi har allerede hatt en rettsak i oslo tingrett hvor tiltalen inkluderte krigsforbrytelser. Norske bedrifter opererer i utlandet og norske soldater deltar i internasjonale operasjoner. Et bredt internasjonalt engasjement på mange plan tilsier at vi etter hvert vil få flere saker som handler om internasjonale forbrytelser.

Viktig rettskildedatabase

Ranheim forteller at Case Matrix er et ledd i ICCs ”Legal Tools Project”. Avtalen mellom ICC og SMR som ble underskrevet i 2005, gav også Norsk senter for menneskerettigheter hovedansvaret for å bygge opp en rettskildedatabase for internasjonal strafferett.

– Dette er den første i sitt slag i verden. Databasen inneholder rundt 40 tusen dokumenter fra og med rettsoppgjørene etter 2. verdenskrig og fram til i dag. Det dreier seg om internasjonale dommer og tiltalebeslutninger i tillegg til nasjonale retts- og lovdokumenter.

Databasen vil fra begynnelsen av mars være gratis tilgjengelig for alle via ICCs nettsider.
– Databasen vil også bli et nyttig verktøy for forskere og studenter over hele verden, mener Ranheim. Han understreker at hovedfokuset er å gi brukere, spesielt i utviklingsland, tilgang til rettskildene.

– ICC arbeider ut ifra et komplementaritetsprinsipp. Det betyr at ICC kun skal på banen når de nasjonale domstoler svikter. Målet er at ICC skal få så få saker som mulig, og de digitale verktøyene er viktige ledd i arbeidet med å gjøre de nasjonale domstolene i stand til å arbeide effektivt med internasjonal kriminalitet.

 

Emneord: Norsk senter for menneskerettigheter, Menneskerettar Av Grethe Tidemann
Publisert 18. feb. 2009 11:39 - Sist endret 19. feb. 2009 11:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere