Vil vite hvor millionene går

I 2008 brukte UiO 104 millioner kroner på kjøp av eksterne tjenester. NTL-nestleder Sten Morten Henningsmoen etterlyser mer åpenhet om hvor pengene er blitt av. – Vi anser det ikke som hensiktsmessig å lage en detaljert oversikt over alle innkjøp, svarer økonomidirektør Marianne Mancini.

STORFORBRUK AV KONSULENTER: Økonomidirektør Marianne Mancini innrømmer at UiO de siste årene har brukt et unormalt høyt beløp på leie av konsulenter.  

Foto: Ola Sæther

– I disse statsbudsjettider er det viktig å ha oversikt, å vite hvor og til hvem UiOs penger går, sier nestleder i NTL-UiO Sten Morten Henningsmoen.

Han ønsker større åpenhet omkring hvor mye penger UiO bruker på såkalte fremmedtjenester, og hvem som mottar disse pengene.

Måtte google firmaene

For å skaffe seg oversikt har NTL bedt økonomidirektøren om et regnskap. Men oversikten de nå har fått over UiOs kjøp av fremmedtjenester i 2008, er ikke god nok, hevder Henningsmoen.

– Da vi fikk oversikten, måtte vi google selv for å se hva flere av firmaene jobber med. For hva UiO har kjøpt av firmaene kommer ikke så godt fram i oversikten, sier NTL-nestlederen.

I oversikten redegjøres det dessuten ikke for totalsummen på kjøp av fremmedtjenester. Beløp på under 500 000 kroner er nemlig ikke oppført, forklarer Henningsmoen. Har UiO oversikt over dette selv? undrer han.

– Bare en kladd

Økonomidirektør Marianne Mancini understreker at det ikke er noe offisielt regnskap NTL har fått.

– Det NTL har fått, er en grovskisse. Det er selvsagt fullt mulig å lage en detaljert oversikt der formålet med hvert enkelt kjøp analyseres, men vi anser ikke det som hensiktsmessig, sier hun.

På oppfordring fra Uniforum oppgir Mancini imidlertid totalbeløpet brukt på fremmedtjenester, et beløp som altså manglet i regnskapet hun ga NTL.

– Totalsum på kjøp av fremmedtjenester er 104 millioner for hele UiO i 2008. Dette utgjør 2 prosent av UiOs kostnader, opplyser økonomidirektøren. Hun minner om at fremmedtjenester er en omfattende kategori i UiOs regnskap. Her inngår både kjøp av forskningstjenester fra egeneide aksjeselskaper, ulike transaksjoner mellom universiteter og bruk av vikarer.

På veg ned

– Det er en utbredt misforståelse at kjøp av fremmedtjenester og kjøp av konsulenttjenester er det samme. Men det er det altså ikke, poengterer Mancini.

Samtidig innrømmer hun at UiO de siste årene har brukt et unormalt høyt beløp på leie av konsulenter. Det begrunner hun med innføringen av flere større it-systemer, et underkjent regnskap og flere store byggeprosjekter.

– I 2010 og 2011 kommer vi til å gå kraftig ned på konsulentkjøp. Da sluttføres innføringen av flere større it-systemer, samtidig som vi har bygget opp intern kompetanse på områder som innkjøp. Her har vi de siste årene måttet kjøpe kompetanse av firma som Ernst & Young og PriceWaterhouseCoopers, forklarer Mancini.

I regnskapet for 2008 er de to selskapene oppført med utgifter på henholdsvis 6,6 og 1,7 millioner kroner.

Millioner til lederutvikling

NTL er også skeptisk til at det brukes så mange millioner på ledelsesutvikling, mens ansatte ellers ikke får samme mulighet til kompetanseheving.

– I oversikten for 2008 kommer det fram at 12 millioner kroner er brukt på firma som driver lederutvikling, headhunting, strategiarbeid og lignende. Samtidig ble budsjettet til Opplæringskomiteen nesten halvert, ned til 800 000, sier nestleder Henningsmoen.

– Det er ikke brukt mer til lederutvikling enn styret har satt av, svarer Mancini. Hun viser også til at de 800 000 kronene til Opplæringskomiteen kommer i tillegg til internressurser.

Trengs i avgrensete perioder

– Kunne ikke UiO brukt konsulentpengene, som de 6,6 millionene til Ernst & Young, på å bygge opp kompetanse internt?

– Konsulenttjenestene er spesialisttjenester som vi er avhengige av når vi for eksempel innfører nye it-systemer. Det ville kostet vesentlig mer, og tatt lengre tid, dersom vi skulle bygget opp denne spisskompetansen internt. Dette er dessuten kompetanse som vi kun trenger i en avgrenset periode, påpeker økonomidirektøren.

Emneord: Økonomi Av Helene Lindqvist
Publisert 21. okt. 2009 09:26 - Sist endret 21. okt. 2009 12:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere