Rakett-strid på informatikk

Kongsberg-gruppen er invitert til å holde foredrag om utviklingen av rakettvåpenet Joint Strike Missile på universitetets største informatikkarrangement. Flere ansatte ved instituttet er kritiske. – Så lenge studentene følger våre grunnleggende verdier, blander jeg meg ikke inn i programmet, uttaler instituttleder Morten Dæhlen.  

BEKYMRET: – Vi er bekymret over at det skal være et faglig foredrag om et våpen designet for å drepe, uten at teknologien settes inn i en større sosial og etisk kontekst, sier post dok. Maja Van der Velden (t.v.) og førsteamanuensis Alma Leora Culén.

Foto: Ola Sæther

29. oktober får norske bedrifter og forskergrupper mulighet til å presentere seg på informatikkstudentenes årlige arrangement Dagen@IFIi . På progammet står også et tjuetalls populærvitenskapelige foredrag. Et av disse, Faglig foredrag om Joint Strike Missile (JSM) og utfordringene knyttet til utviklingen av missilet innenfor regulering, programvare og elektronikk, er blitt gjenstand for debatt blant studenter og ansatte på Institutt for informatikk.

Førsteamanuensis Alma Leora Culén og post-dok. Maja van der Velden er blant dem som er kritiske til foredraget.

Omdiskutert teknologi

– Min innvending er ikke at Kongsberggruppen deltar på arrangementet. Det jeg først og fremst er bekymret over, er at representanter fra selskapet skal holde et faglig foredrag om et våpen designet for å drepe, uten at teknologien settes inn i en større sosial og etisk kontekst, understreker Van der Velden.

– Vi forventer at forskere som holder foredrag om stamcelleforskning, berører de etiske dilemmaene ved denne forskningen, og da snakker vi om en teknologi som skal redde liv.

Van der Velden mener det er flere grunner til å stille kritiske spørsmål til Joint Strike Missile.
– Disse rakettene utvikles i samarbeid med våpenprodusenten Lockheed Martin. Dette er et kontroversielt firma som er ekskludert fra listen til Statens pensjonsfond utland. Det er også ekskludert av Unifor, forvaltingsfondet for stipend og legat ved UiO.

Viktig debatt

– Men dette er studentenes arrangement. Bør ikke studentene få invitere hvem de vil?

– Vi ønsker ikke å styre studentene, men samtidig er det viktig at vi tar denne debatten, og at vi forteller studentene at vi ikke ser på dette foredraget som uproblematisk, svarer Alma Culén.

– Det handler ikke først og fremst om hvorvidt vi skal samarbeide med Kongsberggruppen. Det handler vel så mye om hvordan vi skal samarbeide med firmaer som er involvert i våpenproduksjon. Det er viktig at vi tar slike etiske spørsmål seriøst, og at vi skaper rom for å diskutere dem, poengterer Van der Velden.

Mangelfull etikkundervisning

I følge de to IFI-ansatte, handler debatten også om behovet for å styrke bevisstheten om etiske problemstillinger i forskning og undervisning om teknologi.

Culen underviser på kurset Etikk og teknologi på profesjonsstudiet i Informasjons- og interaksjonsdesign. Dette er et profesjonsstudium som skal legges ned, noe som innebærer at instituttet vil stå uten et eget kurs i etikk.

– Jeg mener alle studenter burde få tilbud om et slikt kurs, sier Culén.

– Institutt for informatikk legger vekt på at etikk er et individuelt ansvar, men da må vi også sørge for at studentene har grunnlag for å forstå hva dette ansvaret innebærer, supplerer Van der Velden.

– Hele samfunnet er basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi utdanner framtidens entreprenører, prosjektkoordinatorer og forskere. Vi designer og utvikler teknologi, og det kan være lett å glemme at tingene vi forsker på er en del av en større sammenheng. Nettopp derfor er det viktig at vi setter teknologien inn i en sosial, politisk og etisk kontekst, påpeker hun.

Ingen betenkeligheter

– Jeg forstår at det reises kritikk mot dette foredrag, og jeg ønsker debatten velkommen. Men så lenge studentene følger våre grunnleggende verdier knyttet til åpenhet for alle og tar den etiske debatten alvorlig, blander jeg meg ikke inn i programmet, uttaler instituttleder Morten Dæhlen.

Han presiserer at han ser på Dagen@IFI som et fantastisk arrangement, som i tillegg til å være et utstillingsvindu for studentene, gir instituttet mye oppmerksomhet både i næringslivet og i offentlig forvaltning.

– Personlig er jeg kritisk til deler av våpenindustriens virksomhet, men å hindre denne industrien i å fortelle om hva den foretar seg, mener jeg vil være uheldig og i strid med vår åpne linje, sier han.

Vekt på åpenhet

– Ser du noen etiske betenkeligheter med at IFI samarbeider med våpenprodusenter?

– Vi har en åpen holdning til all næringsvirksomhet som er lovlig i Norge, og vi har ved noen anledninger samarbeidet med norske bedrifter som produserer våpen. I dette samarbeidet er vi avhengig av full åpenhet. Vi har tidligere avstått fra samarbeid med våpenindustrien, primært fordi de aktuelle bedriftene av forretningsmessige grunner ikke har kunnet gå med på full åpenhet rundt forskningen. Vi må også være åpne fordi vi vet at en andel av våre studenter vil søke seg til stillinger i denne delen av norsk industri, sier Dæhlen.

– Vi pålegger ingen, verken studenter eller ansatte, å samarbeide med en aktør, dersom vedkommende opplever at dette strider mot hans eller hennes samvittighet, legger han til.

– Får informatikkstudentene tilstrekkelig undervisning i etikk?

– Både ja og nei, svarer Dæhlen.

– Informatikk angår alle og brukes av alle. Det betyr at informatikkens resultater kan benyttes til ulovlig virksomhet og innenfor lovlige virksomheter der etiske spørsmål er fremtredende, f.eks. våpenproduksjon. Dette er en del av hverdagen, og våre forelesere er disse spørsmålene meget bevist. Når det er sagt, kan vi definitivt bli bedre.

– Fra høsten 2010 fremstår utdanningen ved Institutt for informatikk i ny drakt gjennom fem nye studieprogrammer. Høyt på agendaen står spørsmålet om hvordan vi på en bedre og mer systematisk måte skal gi undervisning med fokus på viktige etiske spørsmål knyttet til faget.

– Stemmer det at instituttet mangler etiske retningslinjer?

– På dette området følger vi UiOs etiske retningslinjer, og i utgangspunktet ser jeg ingen grunn til at instituttet skal utarbeide sine egne.

Politisk markering

Leder av arrangementskomiteen for studentenes informatikkdag, Nicolai Rønneberg Nielsen, forteller at han er litt oppgitt over kritikken.

– Representantene fra Kongsberggruppen er invitert fordi de arbeider med ny og spennende teknologi, og det er mulig å stille spørsmål etter foredraget, påpeker han.

– Ser du ingen etiske betenkligheter med dette foredraget?

– Jo, og det er derfor det er så viktig å ha et slikt foredrag på IFI, slik at studentene kan forme sine egne meninger. Jeg føler at foredraget blir brukt til en politisk markering i en debatt som egentlig handler om retningslinjene til Institutt for informatikk, og ikke om vårt arrangement.

– Kan informatikkstudentene nok om etikk?

– Nei. Jeg er en av få som har tatt instituttets eneste kurs i teknologi og etikk. Det er derfor bra at denne saken kommer frem. Alle informatikkstudentene bør få opplæring i etikk, uttaler informatikkstudenten.

Emneord: Etikk, Informatikk Av Grethe Tidemann
Publisert 22. okt. 2009 14:36 - Sist endret 27. okt. 2009 12:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere