Riksrevisjonen godkjenner UiO og NTNU

Riksrevisjonens årlige gjennomgang av statlige virksomheter har ingen merknader til verken UiO eller NTNU. Andre institusjoner, derimot, har til dels vesentlige mangler ved forvaltning og økonomistyring.  

KRITIKKVERDIG: Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at universitetene og høyskolene fortsatt utbetaler ansatte overtid uten at det finnes system for tidsregistrering av arbeidet. Det kom fram da riksrevisor Jørgen Kosmo og revisjonsråd Bjørg Selås holdt sin årlige pressekonferanse om Dokument 1 i går.

Foto: Martin Toft

Riksrevisjonen (RR) la i går fram sin årlige rapport om hvordan offentlig sektor forvalter skattebetalernes penger.

Virksomheter under Kunnskapsdepartementet hvor Riksrevisjonen (RR) har såkalte ”vesentlige mangler”, er Utdanningsdirektoratet, Norges veterinærhøgskole, Kunsthøgskolen i Bergen, Høgskolen i Lillehammer, og Høgskolen Stord/Haugesund.

Manglene inkluderer brudd på reglene om anskaffelser, dårlig regnskapspraksis, manglende bilag, overtidsbetaling uten dokumentasjon og innkjøpsrutiner.

NTNU er ikke nevnt i rapporten. Det er heller ikke Universitetet i Oslo.

- Stempling må få prioritet

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at universitetene og høyskolene fortsatt utbetaler ansatte overtid uten at det finnes system for tidsregistrering av arbeidet. Riksrevisjonen kritiserer også Kunnskapsdepartementet for sendrektighet i å instruere institusjonene om innføringen av stemplingssystemer. Særavtalen falt bort i 2006. Departementet har derfor hatt mer enn god nok tid, mener Riksrevisjonen.

20 virksomheter har vært undersøkt. En arbeidstaker fikk utbetalt over 1000 overtidstimer uten tilstrekkelig dokumentasjon. Et årsverk er normalt 1950 timer.

Høyskolen i Sør-Trøndelag har innført et system hvor ansatte selv fører inn arbeidstid på høyskolens egenutviklede regneark. Riksrevisjonen påpeker at slike systemer ikke tilfredsstiller kravene til dokumentasjon. Ansatte ved høyskolen kan dermed ha ført timer ganske så bortkastet.

Mindre ”penger på bok” fra nå av

Ubrukte avsetninger fra Norges forskningsråd har gitt universitetene grå hår, ettersom ”penger på bok” ikke ser bra ut i tøffe statsbudsjettkamper. Riksrevisjonen kritiserte Norges forskingsråd for å utbetale penger på slutten av året uten å sjekke hvor prosjektene lå i løypen.

Forskningsrådet vil nå innføre en fast kontroll av prosjektenes status i 2. kvartal, før man utbetaler mer penger.

Varierende styreansvar

Riksrevisjonen har underlagt 14 styrer spesiell oppmerksomhet. Manglene inkluderer manglende kontroll med daglig ledelse; at styrene ikke har utarbeidet en instruks for administrasjonen; høyst ulik praksis for målstyring av virksomheten; og manglende evaluering av styrenes eget arbeid.

Det er til dels svært store forskjeller i godtgjørelse for styremedlemmer. Riksrevisjonen framhever en ikke-navngitt institusjon hvor studentmedlemmene fikk 200.000 kroner årlig, mens eksterne styremedlemmer måtte nøye seg med 80.000.

Direktørlønn i Bergen

Riksrevisjonen stiller spørsmålstegn ved Universitetet i Bergens håndtering av tidigere universitetsdirektør Kåre Rommetveit arbeidsforhold. Etter langvarig strid i toppledelsen, overførte universitetet arbeidsgiveransvaret for Rommetveit til en medisinsk forskningsstiftelse, men hvor universitetet fremdeles betaler hans 900.000-kroners lønn. Hva universitetet får igjen for denne lønnsutbetalingen, er uklart for Riksrevisjonen. Kunnskapsdepartementet mener imidlertid at universitetet har handlet innenfor sine fullmakter.

 

Emneord: Økonomi Av journalist Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 23. okt. 2009 15:28 - Sist endret 23. okt. 2009 15:44

 "En ikke navngitt institusjon", heh, høres da ut som UiO det? Studentmedlemmene får riktignok kompensasjon for heltidsjobb som tillitsvalgt, ikke bare som styremedlem, men det sjekket gjerne ikke Riksrevisjonen opp.

torkilve@uio.no - 23. okt. 2009 17:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere