UiO-rektor skuffet over statsbudsjettet

– Vi hadde forventet å få flere ressurser, men ender faktisk opp med et reelt kutt i basisbudsjettet, uttaler rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen. Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen deler Ottersens  skuffelse.

BEKYMRET:   Realiteten er at vi får enda trangere kår i 2010 enn i 2009, hevder Ole Petter Ottersen.

Foto: Ola Sæther

– Jeg er skuffet. Vi kan ikke forstå at dette budsjettet er i samsvar med intensjonene i regjeringserklæringen om å øke utdanningstilbudet og antall studieplasser gjennom styrkede basisbevilgninger, sier rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

– Jeg er bekymret over utviklingen, legger han til og viser til den forventede stigningen i antall søkere til høyere utdanning i de kommende årene.

– Realiteten er at vi får enda trangere kår i 2010 enn i 2009. Det vil bli enda vanskeligere å drive basisaktivitetene.

Rammer studentene

Ottersen ser ingen grunn til å rope hurra, verken på vegne av forskerne eller på vegne av studentene.

– Vi vil få enda større problemer med å sikre en god oppfølging av studentene, og det vil bli vanskelig å opprettholde en del av våre tverrfaglige undervisningsprogrammer. Det stramme budgettet innebærer ikke minst at vi ikke blir i stand til å møte den forventede økningen i studenttilstrømmingen. Å bygge opp kapasitet tar tid, understreker Ottersen.

Studentene har ikke fått gehør for sitt krav om at den årlige studiestøtten må utvides fra 10 til 11 måneder. Tusen nye studentboliger er heller ikke på langt nær nok til å dekke behovet, mener Ottersen.

Mer penger til klima- og energiforskning

Men budsjettet har også lyspunkter.

 – Det er positivt at regjeringen følger opp satsingen på klimaforskning og fornybar energi gjennom øremerkede midler, uttaler UiOs rektor.

Det blir likevel ingen stor feiring på UiO.

– Det er viktig å ha en god balanse mellom øremerkede forskningssatsinger og basisbevilgninger. Denne balansen er ikke til stede i det nye budsjettet, hevder Ottersen.

Ikke fullfinansierte studieplasser

Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen deler Ottersens skuffelse over størrelsen på basisbevilgningene.
– Vi får riktignok en del nye studieplasser i 2010, men disse er ikke fullfinansierte, påpeker han.

I likhet med Ottersen er Grønmo glad for  at regjeringen velger å bruke mer penger på klima- og energiforskning. Regjeringen har øremerket 20 millioner årlig til å videreføring av Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen, og Grønmo uttaler at dette er noe han er særdeles glad for .
Grønmo trekker også fram økte bevilgninger til utstyr og infrastruktur, som positivt.

Ikke kutt i basisbevilgningene

Åsa Elvik, statssekretær med ansvar for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet, bestrider at det dreier seg om et reelt kutt i basisbevilgningene. Nedgangen skyldes at universitetene fikk en ekstrabevilgning i 2009 i form av et engangsbeløp. Budsjettet innebærer tvert imot en styrkning av høyere utdanning, ifølge Elvig. Hun viser til at universitets- og høgskolesektoren får 5600 nye studieplasser i 2010, som skal finansieres på vanlig måte.

Siste ord er likevel ikke sagt om finansiering av studieplasser.

– Det er opprettet en gruppe som skal se på universitetenes handlingsrom. Jeg ser at vi står foran en debatt om finansieringsordninger, svarer Elvik på spørsmålet om hun ser at det er et problem at de nye studieplassene ikke er fullfinansierte. 


 

Emneord: Økonomi Av Grethe Tidemann
Publisert 13. okt. 2009 12:41 - Sist endret 13. okt. 2009 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere