Fremmedgjort av mediene

Iranere i Norge føler seg misforstått og feilplassert av norske medier, ifølge sosiolog Sharam Alghasi. Gjennom sin ferske doktoravhandling oppfordrer han mediene til selvrefleksjon.

KJENNER SEG IGJEN: – Denne avhandlingen handler også om meg, sier Sharam Alghasi. 23. oktober disputerer han med avhandlingen Iranere i Norge: Massemedier og identitet; En kulturstudie av mediebruken til iranere i Norge.  

Foto: Ola Sæther

– Mediene kan godt gå i seg selv, sier Sharam Alghasi.

Ifølge forskeren bak Culcom-programmets første doktorgrad er norske medier en viktig årsak til at iranere i Norge ikke føler seg inkludert i samfunnet.

23. oktober disputerer Alghasi med avhandlingen Iranere i Norge: Massemedier og identitet; En kulturstudie av mediebruken til iranere i Norge. I arbeidet har han gjennomført en spørreundersøkelse blant i underkant av 200 norsk-iranere, og så foretatt dybdeintervjuer med 20 av disse.

– Jeg fant en direkte sammenheng mellom mediebruk og norsk-iraneres streben etter å finne sin plass i verden, forteller sosiologen.

Mexico – Iran: 1–0

For å illustrere den medieframstillingen av Iran som norsk-iranere er negativ til, viser Alghasi fram en film han tidligere har redigert til bruk i et foredrag. Filmen baserer seg på reportasjer TV2 viste fra Iran og Mexico i forkant av en VM-kamp i fotball mellom de to landene.

– Kontrasten mellom de to framstillingene er slående: Mens klippet fra Mexico handler om fotball, fellesskap og livsglede, handler reportasjen fra Iran om død, jordskjelv og fattigdom, kommenterer Alghasi.

– I virkeligheten har Iran faktisk høyere BNP enn Mexico, poengterer han.

Reportasjen fra fotball-VM er en av flere medieframstillinger av Iran som Alghasi ba sine 20 dybdeinformanter vurdere og kommentere.

– 99 prosent av dem ble frustrert og såret av innslaget. Dette var ikke det Iran de kjenner, sier han.

Medieovervåking

I doktorgradsarbeidet har Alghasi utforsket sammenhengen mellom det som kommer fram i mediene, og hvordan det påvirker de personene som omhandles. Med andre ord: Hvordan påvirker mediene norsk-iraneres liv?

Alghasis forskning tyder på at norsk-iranere er svært opptatt av hvordan de blir framstilt i mediene, og dermed hvordan de blir oppfattet i det norske samfunnet.

– Det viser seg at en betydelig andel av dem bruker mediene nærmest som et overvåkingssystem, forklarer han. Nøkkeltemaene de ser spesielt etter er ”muslimer”, ”innvandrere” og ”iranere”. Måten norsk-iranerne oppfatter seg framstilt i mediene påvirker igjen deres identitetsfølelse. De opplever det problematisk at de ikke kjenner seg igjen i den båsen de føler seg plassert i av mediene.

Moskeen og vinhuset

Med en metafor hentet fra Iran sier Alghasi at norsk-iranerne befinner seg mellom moskeen og vinhuset. Moskeen illustrerer islam, og vinhuset det sekulære samfunn.

– De befinner seg i et dobbelt ubehag, poengterer han.

Ubehaget er noe de fleste av informantene har felles, samtidig som de også uttrykker et behov for å bli oppfattet som individer og ikke ”iranere”. Norge har dessuten ikke noe sterkt norsk-iransk ”miljø”, påpeker sosiologen.

– Mine informanter er resultater av en historisk kamp mellom sosialisme, nasjonalisme og islam. Det er der de kommer fra. Samtidig har de ofte et anstrengt forhold til Iran, og er svært antireligiøse, legger han til.

Å forske på egen gruppe

Det er ikke tilfeldig at Alghasi valgte akkurat iranere som utgangspunkt for sitt prosjekt. Han er selv en av Norges om lag 14 000 personer med iransk bakgrunn.

– Denne avhandlingen handler også om meg. Jeg kjenner meg igjen i dette stoffet, innrømmer sosiologen. Det å selv tilhøre gruppen han har forsket på, har både vært en utfordring og en fordel.

– Det at jeg selv er iraner, gjorde at det raskt oppsto et tillitsforhold mellom meg og informantene. Vi snakket samme språk, på flere plan. Vi forsto de samme symbolene og kulturelle kodene, sier Alghasi.

Samtidig var han nødt til å passe seg for å la egne meninger påvirke forskningen:

– Spesielt i de tilfellene jeg kjente meg igjen i informantenes fortellinger, merket jeg at det ble nødvendig å være på vakt mot meg selv.

– Et misvisende bilde av Norge

Mediekritikk fra Sharam Alghasi er ikke noe nytt. Tidligere har han blant annet markert seg med kritikk av TV2s innvandringsdekning.

– I hovedoppgaven min i sosiologi så jeg på hvordan debattprogram i NRK og TV2 behandlet temaer knyttet til innvandrere og innvandring, forteller sosiologen, og fortsetter:

– Det jeg fant, var at de ga et misvisende bilde av dagens Norge. Et bilde som i visse tilfeller førte til fremmedfrykt. Dette gjaldt spesielt TV2, som etter min mening har en altfor banal, folkelig tilnærming, med vekt på hva ”folk vil ha”.

– Elementer som vold og narkotika er selvsagt til stede i Norge i dag, men det er ikke hele virkeligheten, understreker han, og filosoferer:

– Hvordan hadde verden vært om mediene ikke var slik de er?

– Fotball!

– Hva ville iranerne du har snakket med, selv hatt med i Iran-reportasjen fra fotball-VM?

– De ville hatt med noe som handlet om fotball.

Emneord: Media, Iran Av Helene Lindqvist
Publisert 21. okt. 2009 09:10 - Sist endret 28. okt. 2009 11:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere