UiO beklager trakassering på odontologi

Rundt 40 prosent av tannlegestudentene som har svart på en undersøkelse, rapporterer om trakassering i studietiden. – Vi beklager dette sterkt, verken studenter eller ansatte skal oppleve slikt hos oss. sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i ei pressemelding. – Tallene er høyere enn jeg fryktet, sier hovedverneombud Mette Børing til Uniforum.

PRESENTERTE UNDERSØKELSE: Arbeids- og læringsmiljøundersøkelsen ble først presentert på et allmøte på odontologi i oktober. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Undersøkelsen gir imidlertid ingen holdepunkter for at seksuell trakassering har funnet sted, understreker Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Det er Universitetet i Oslo som har tatt initiativet til arbeids- og læringsmiljøundersøkelsen, etter anklager om seksuell trakassering ved Det odontologiske fakultet. 840 studenter og ansatte ble invitert til å delta i undersøkelsen, og 410 svarte, 120 av dem studenter.

Ikke seksuell trakassering

Undersøkelsen understøtter ikke anklagene om seksuell trakassering, og de fleste opplever positive forhold ved fakultetet. Men mange peker på utfordringer når det gjelder arbeids- og læringsmiljøet.

Det er særlig studentene som rapporterer om at de selv har opplevd eller vært vitne til trakassering og uakseptabel atferd fra veiledere og andre vitenskapelige ansatte.

Utfordringene knytter seg til deler av det kliniske læringsmiljøet, som anses å være særlig stressende fordi tannlegestudentene behandler pasienter med veiledere tilstede.

Beklager uakseptabel atferd

Universitetsledelsen og fakultetsledelsen vil nå i samarbeid med studentene, tillitsvalgte og verneombudene foreta en grundig gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen for å finne tiltak som kan bedre miljøet.

Dekan Pål Brodin ved Det odontologiske fakultet beklager at uakseptabel atferd har funnet sted. – I et arbeidsmiljø med mange stressfaktorer er det særlig viktig med et godt miljø, sier han.

Får egen ressursgruppe

Fakultetsledelsen skal blant annet, etter eget ønske, få tilført en egen ressursgruppe for å styrke innsatsen i arbeidet med en kulturendring ved fakultetet. Universitetet i Oslo vurderer også andre tiltak og vil intensivere forebyggende arbeid.

– Ikke fryktelig sjokkert

– Jeg er ikke fryktelig sjokkert, men tallene er høyere enn jeg fryktet, sier hovedverneombud Mette Børing til Uniforum.

– I omtalen av de ansatte er det den klassiske problemstillingen med unge kvinnelige ansatte i arbeidsforhold til eldre mannlige vitenskapelige ansatte. Det er et problem i akademia, synes hun.

– Er du overrasket over at det ikke finnes holdepunkter for seksuell trakassering?

– Det er ikke overraskende for det er det lite rapportering på. Det viser også Arbeidstilsynets undersøkelser, slår hun fast.

– Ros

Mette Børing ønsker også å gi honnør til toppledelsen.

– Jeg vil gi ros til universitetsledelsen. Denne saken har de håndtert på en glimrende måte etter at den sprakk i Dagbladet 2. september i år.
 

Emneord: Arbeidsforhold, Odontologi, Arbeidsmiljø Av Martin Toft
Publisert 16. des. 2009 16:14 - Sist endret 16. des. 2009 16:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere