Nyheter fra 2003

Publisert 19. des. 2003 10:47

Foto- og tegneavdelingen ved MN-fakultetet (FTA) har eksistert i nesten 60 år. Nå vurderes det om avdelingen har noen framtid. Ansatte ved fakultetet krever i et opprop at avdelingen forblir slik den er idag.

Publisert 18. des. 2003 15:32

Noregs eldste reisebyrå, Berg-Hansen har overtatt som hovudleverandør av reiser til Universitetet i Oslo. Frå 1. desember byrja UiOs reisebyråavtale med Berg-Hansen å virka etter at selskapet vann tilbodsrunden over blant andre VIA Flyspesialisten, som tidlegare var fast leverandør av reiser til universitetet.

Publisert 18. des. 2003 10:51

Informasjonsavdelinga har tatt imot 275 illsinte e-postar etter at mange UiO-tilsette ikkje fekk sendt svara sine på den elektroniske spørjeundersøkinga om interninformasjon. - Me er like leie oss og fortvila som forfattarane bak e-postane, seier informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal, som gir datafirmaet Questback skulda. No varslar han ein skikkeleg oppvask.

Publisert 17. des. 2003 11:52

- Framtiden er lys for de iranske kvinnene. Jeg er viss på at landet en dag kommer til å akseptere FNs kvinnekonvensjon, sa nobelprisvinner Shirin Ebadi da hun gjestet Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) fredag i forrige uke.

Publisert 16. des. 2003 10:12

Ei utstilling for Matematisk institutt og ei utstilling for Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. Det er det synlege resultatet av Humanistisk prosjektsemester for fire studentar ved Institutt for kulturstudiar.

Publisert 12. des. 2003 16:41

Norsk Ordbok får ei ekstraoverføring på 600 000 kroner for 2004. Denne summen kjem i tillegg til det opphavelege budsjettframlegget frå Kulturdepartementet. - Dette var minimum av det me trengte for å kunne halda oppe målet om å bli ferdige i 2014, seier prosjektdirektør Kristin Bakken til Uniforum.

Publisert 12. des. 2003 16:23

Studie- og forskingsdirektør Toril Johansson ved UiO er utnemnt til ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskingsdepartementet. Ho skal leia Universitets- og høgskuleavdelinga og vil overta stillinga etter Jan S. Levy, som skal byrja som seniorrådgjevar i departementet.

Publisert 11. des. 2003 16:00

Språkhistorikeren Clara Holst er den første kvinnen som forsvarte en avhandling for doktorgraden i Norge. Det skjedde 10. desember 1903. Hun utførte banebrytende forskning - men ble glemt.
- Universitetet er den store skurken som ikke sørget for å gi henne en stilling, fastslår Ernst Håkon Jahr, professor i nordisk språkvitenskap.

Publisert 9. des. 2003 17:00

Professor Per Thomas Andersen ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap er tildelt HFs formidlingspris for 2003. Prisen er eit gåvekort på 10 000 kroner. Student Ellen Stokland ved Institutt for media og kommunikasjon fekk førstepremien for beste essay i masterklassen.

Publisert 9. des. 2003 16:21

Per Ivar Maudal er i dag, tirsdag 9. desember tilsatt som ny universitetsdirektør ved NTNU. Maudal har siden 1983 vært konsernsjef og administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Trondheim, en stilling han fratrer ved årsskiftet, skriver NTNU i en pressemelding.

Publisert 9. des. 2003 12:26

Rektor Arild Underdal har vært på besøk i Mali, landet som ligger tett på et av de varmeste steder på jorden, Sahara.
- Det er hyggelig å kunne konstatere at våre folk blir høyt verdsatt i dette vestafrikanske landet, sier Underdal.

Publisert 8. des. 2003 16:04

Rektor Arild Underdal er valgt inn i styret for universitetsnettverket UNICA . I forrige måned var han vert for representanter fra 30 universiteter over hele Europa da nettverket hadde sin generalforsamling i Oslo.

Publisert 4. des. 2003 11:41

- Fra 1. januar 2004 begynner universiteter og høyskoler å utøve sin rett til patenterbare oppfinnelser som er gjort ved institusjonen. Ansatte ved UiO får en lovpålagt plikt til å informere sin arbeidsgiver om mulig patenterbare forskningsresultater, sier Pål Rongved.

Publisert 4. des. 2003 10:18

235 millioner kroner står ennå ubrukte på UiO-budsjettet for 2003.
- Blir det store overføringer fra år til år uten at vi kan dokumentere hvorfor, er jeg redd det blir et problem i forhold til myndighetene, sier økonomidirektør Stein Helgesen.

Publisert 3. des. 2003 16:54

- Akademikarar i Noreg må starta ein underskriftsaksjon for reformtilhengjaren og universitetslæraren, Hasjem Aghajari, som i dag sonar ein dom på sju års fengsel for å ha kritisert tendensen til hierarkisering av shiaislam i Iran. Denne oppfordringa kjem vinnaren av Nobels fredspris, Shirin Ebadi med i eit eksklusivt intervju med Uniforum.

Publisert 3. des. 2003 15:07

I nesten 50 sammenhengende år har han vært dirigent for Akademisk Korforening. Det gjør ham trolig til norgesmester i kordireksjon, Arnulv Hegstad. Men nå er det slutt.

Publisert 2. des. 2003 20:33

Guvernøren i Izmir i Tyrkia stiller eit hus til disposisjon for eit norsk kultursenter like ved fortidsbyen Metropolis. - Dette vil gjera feltarbeidet mykje lettare for norske arkeologar som deltar i utgravingane, seier førsteamanuensis Håkon Ingvaldsen ved Universitetets kulturhistoriske museum.

Publisert 2. des. 2003 17:49

Likestillingstiltaka ved UiO må bli meir målretta. Det meiner Universitetsstyret som denne veka difor samrøystes vedtok å senda forslaget til likestillingsprosjekt tilbake til administrasjonen fordi det ikkje går langt nok.

Publisert 2. des. 2003 17:21

Universitetet i Oslo hyllet de deporterte studentene under markeringen av at det er 60 år siden tyskerne stengte universitetet og sendte 650 studenter til fangeleire i Tyskland. - UiO bestod prøven under krigen, sa historikeren Jorunn Sem Fure.

Publisert 28. nov. 2003 11:22

Reklamebyrået McCanns marknadsføringskampanje for Universitetet i Oslo tok gull i bransjekonkurransen Max Marketing Mix torsdag 27. november 2003. - Personleg trur eg det var reklamefilmen vår som gjorde utslaget, seier ei glad Birgitte Blom, som er seksjonssjef i Informasjonsavdelinga, UiO.

Publisert 25. nov. 2003 13:25

Professor i lingvistikk Cathrine Fabricius-Hansen ved Germanistisk institutt (bildet) og professor i anvendt lingvistikk Inger Moen ved Institutt for lingvistikk, er valgt inn i Fakultetsstyret for HF. Seniorkonsulent Kaja Schiøtz ved Fagseksjonen HF er valgt inn i styret som representant for de teknisk-administrativt ansatte.